Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Bescherm uw bedrijf tegen cybercrime

Laatst gewijzigd op:

Den Haag - De kans dat uw bedrijf slachtoffer wordt van een fysieke inbraak wordt steeds kleiner. Daarentegen glipt de dief steeds vaker online bij u naar binnen. Check daarom online in welke risicoklasse uw onderneming valt en neem maatregelen om de digitale beveiliging van uw bedrijf te verbeteren.

cyber

Al een aantal jaren is er een stijgende trend in cybercrime en de verschuiving van offline naar online criminaliteit is door de coronacrisis nog meer versneld. In het verzorgingsgebied van de Eenheid Den Haag steeg het aantal geregistreerde misdrijven cybercrime van 338 (2019) naar 822 in 2020. Een cyberincident kan grote gevolgen hebben voor uw bedrijf. Vaak ontbreekt de kennis om de digitale beveiliging goed op orde te brengen. Een groot aantal partijen heeft daarom de handen ineen geslagen met als missie: het midden- en kleinbedrijf (MKB) weerbaarder te maken tegen cyberaanvallen. Het MKB speelt een belangrijke rol in onze economie en is daardoor ook aantrekkelijk voor internetcriminelen.

Zelf verantwoordelijk
Net als bij een inbraak bent u als ondernemer zelf verantwoordelijk voor een goede digitale beveiliging van uw bedrijf. Veel ondernemers denken dat een cyberincident een ver-van-hun-bedshow is. Helaas is de realiteit dat steeds meer bedrijven het doelwit zijn. Vaak zijn bedrijven niet goed genoeg uitgerust om een aanval af te slaan. Eenmaal het slachtoffer van cybercriminaliteit zit de ondernemer met de handen in het haar. Want wat doet u als de computers geblokkeerd zijn? Uw volledige klantenhistorie verdwenen is? En u niet meer bij de planning kunt? Steeds meer informatie-uitwisseling gebeurt digitaal.

Check welk risico u als ondernemer loopt!
Brancheorganisaties en vakinhoudelijke experts hebben, onder aanvoering van het Centrum voor Criminaliteitpreventie en Veiligheid (het CCV), de Risicoklassenindeling Digitale Veiligheid ontwikkeld. Dit is een online vragenlijst met 11 vragen die u als ondernemer invult om te zien welk risico uw bedrijf loopt en welke concrete stappen nodig zijn om de cyberweerbaarheid te vergroten. Aan het project werken onder andere VNO-NCW, MKB-Nederland, CIO Platform Nederland, Verbond van Verzekeraars, Cyberveilig Nederland, NLdigital, Partnering Trust en de Nationale Politie mee. Check hier in welke risicoklasse uw onderneming valt en welke maatregelen u kunt nemen om de digitale beveiliging te verbeteren.

Aangifte
Doe altijd aangifte als u slachtoffer bent van cybercrime. Hierbij gaat het om misdaad gepleegd met ICT, gericht op ICT. Het strafbare feit wordt dus gepleegd met een computer, smartphone, smartwatch of tablet, kortom alles waar een processor in zit. Cybercrimevoorbeelden zijn hacking, DDoS-aanvallen, ransomware, virussen, malware, enzovoort. Lees hier nog wat tips om cybercrime te voorkomen.