Bij spoed: 112
Geen spoed: 0900-8844

Politie investeert in trainingsprogramma voor surveillancehonden

Omdat honden van grote toegevoegde waarde zijn en blijven voor het politiewerk, investeert de politie in een verdere professionalisering. Dierenwelzijn staat daarbij voorop, er zijn nieuwe inzetcriteria vastgesteld en de certificering is aangepast. Onlangs is ook de eerste hond gecertificeerd na een positief opleidingsprogramma. Hierbij wordt de hond beloond in plaats van gecorrigeerd. Ook startte in de Eenheid Noord-Nederland de pilot ‘Van toetsen naar toerusten’; een nieuwe manier van continu trainen en monitoren van de hond en zijn geleider.

Training met surveillancehonden

Deze ontwikkelingen zijn onderdeel van de Koers Politiehonden en hebben als doel om het werken met honden te professionaliseren. Ronald Verheggen, domeinhouder Koers Politiehonden: ‘Het belang van de surveillancehonden in het politiewerk is aangetoond in het onderzoek Blaffende honden bijten soms. Kort samengevat biedt de surveillancehond meerwaarde door het vermogen om te zoeken, hij schrikt af en draagt in veel situaties bij aan de-escalatie. Belangrijk aspect is ook dat de aanwezigheid van de hond politiemedewerkers een veiliger gevoel geeft.’

Lessen trekken
Tegelijk moeten we lessen trekken uit situaties waar het niet goed ging, stelt Verheggen. ‘Als we op een verantwoorde manier met dieren willen werken, moeten we verder professionaliseren. Eerste grote stap was de nieuwe richtlijn die sinds april geldt en inhoudt dat de hond voortaan in principe aangelijnd is, tenzij de situatie erom vraagt het dier los te laten. Hiermee willen we het aantal ongewilde bijtincidenten verminderen.’

Grotere verantwoordelijkheid
Een ander belangrijk speerpunt in de omslag in het werken met honden is een andere manier van opleiden, trainen en verzorgen. Simke Nettinga is hondengeleider en instructeur en draait mee in de pilot Van toetsen naar toerusten. ‘Dierenwelzijn staat daarbij voorop én we willen volgens landelijke standaarden continu bezig zijn met vaardigheden en training. Als hondengeleider werk je eigenlijk als een hecht team met je hond en dat moet je continu trainen. In de nieuwe situatie benadrukken we dat de hondengeleider een grotere verantwoordelijkheid krijgt.’

Toerusten
In de proeftuin in de Eenheid Noord-Nederland doet de politie ervaring op met een permanente monitoring van training, die begint bij de opleiding van de hond en doorloopt bij alle certificeringen. Simke: ‘Dit is een groot verschil met de oude vorm van certificeren. We werken nu meer vanuit de praktijk, met voor hondengeleiders relevante scenario’s en een door de geleider zelf bij te houden portfolio, waarin alle ontwikkelstappen worden bijgehouden.’

Simke noemt een voorbeeld: ‘Als ik mijn honden Dikkie en Battje uitlaat, bedenk ik tussendoor allerlei oefeningen om hun kwaliteiten te trainen. Ik stop bijvoorbeeld onderweg naar een uitlaatplek om een voorwerp te verstoppen die ze vervolgens tijdens de wandeling moeten opzoeken. Hiermee train je het speurvermogen van de hond.’

Positief trainen
Naast het continu trainen, doet het Team Surveillancehonden ervaring op met een positieve manier van trainen en opleiden. ‘Onze nieuwe honden leiden we op een diervriendelijke manier op’, vertelt Simke. ‘De honden worden belóónd in plaats van gecorrigeerd.’

De eerste positief getrainde hond Rebel is inmiddels in bezit van het certificaat. ‘Een prachtige ontwikkeling en prestatie van instructeur Albert de Vries’, vindt Ronald. ‘Je ziet dat we de omslag maken van een bijthond die kan zoeken naar een hond die goed kan zoeken en ook durft te bijten als dat echt nodig is. De ervaringen van Simke en zijn collega’s zullen dienen als basis voor uitrol in de andere eenheden.’

De resultaten van deze proeftuin worden begin 2024 opgeleverd.