Bij spoed: 112
Geen spoed: 0900-8844

Nieuwe hoop in moordzaken door tipgevers Operation Identify Me

De eerste week van de coldcasecampagne Operation Identify Me heeft belangrijke nieuwe informatie opgeleverd in de zoektocht naar de identiteit van vermoorde vrouwen. De politiediensten in Duitsland, België en Nederland ontvingen samen al ruim 200 tips, waaronder voor meerdere zaken ook specifieke namen. Dinsdag 16 mei, ongeveer een week na de lancering, maakt de politie in de uitzending van Opsporing Verzocht voor het eerst de balans op. De politieorganisaties in de drie landen en INTERPOL noemen het resultaat tot nu toe hoopvol maar benadrukken dat meer informatie nog steeds hard nodig is.

Identify Me overzicht

Op woensdag 10 mei werd de internationale campagne Operation Identify Me gelanceerd door het Bundeskriminalamt in Duitsland, de Federale politie in België, de politie in Nederland en INTERPOL. Op www.interpol.int/im  staan sindsdien 22 zaken die bekeken kunnen worden door het publiek. Alle slachtoffers in de campagne zijn ongeïdentificeerde vrouwen en in de meeste gevallen is het zeer waarschijnlijk dat het slachtoffer om het leven is gebracht.

Bruikbare informatie

De internationale oproep levert nu al bruikbare informatie op. Politieorganisaties in de deelnemende landen hebben elk al tientallen mogelijk bruikbare tips ontvangen.

  • Voor Duitsland zijn 122 tips binnengekomen.
  • België heeft inmiddels 55 tips ontvangen.
  • In Nederland gaat het tot nu toe om 51 tips. 

Niet alleen wordt er veel meegedacht over de mogelijke herkomst van kleding of sieraden maar ook zijn al meerdere keren mogelijke namen genoemd van specifieke slachtoffers. Eerst zal meer onderzoek moeten worden gedaan voordat hier conclusies aan te verbinden zijn. De campagne krijgt wereldwijd veel aandacht in de media en dat is te merken aan de informatie die binnenkomt. Veel tipgevers zijn afkomstig uit andere delen van de wereld. Dit toont aan hoe belangrijk het is om internationaal over deze zaken te communiceren.

Campagneorganisator Martin de Wit van het Landelijk Team Opsporingscommunicatie in Nederland wil namens de vier politieorganisaties alle betrokkenen bedanken voor het meedenken: ‘We zijn enorm dankbaar voor alle steun en aandacht. We zien ook meerdere deskundigen uit de hele wereld die spontaan hun hulp aanbieden. Dank daarvoor. Het is hartverwarmend om te zien hoe mensen de oproep massaal online delen en dat ook blijven doen. De vrouwen in de campagne verdienen het dat zij hun naam terugkrijgen, en door de informatie die we nu ontvangen is er voor meerdere zaken nu enige hoop. We willen de tipgevers daarvoor bedanken. Elke tip kan voor nabestaanden het verschil maken.’

Opsporing Verzocht

In het Nederlandse opsporingsprogramma Opsporing Verzocht wordt vanavond voor het eerst de balans opgemaakt van de campagne tot nu toe. In de studio is de Duitse rechercheur Markus Weber aanwezig om een terugkoppeling te geven. Ook zal forensisch rechercheur Carina van Leeuwen aanwezig te zijn om een update te geven over de Nederlandse zaken.

Onderzoek

In de drie deelnemende landen is het nu aan de recherche om de binnengekomen informatie te analyseren. Mocht dit binnenkort al leiden tot de identificatie van slachtoffers dan is de eerste prioriteit dat nabestaanden geïnformeerd worden over het lot van hun geliefde. In veruit de meeste zaken is er vermoedelijk sprake van een misdrijf. Daarom zal na eventuele identificatie de recherche alle ruimte moeten krijgen om het onderzoek op een zorgvuldige manier te kunnen doen. Daardoor kan het zeker enige tijd duren voordat een eventuele identificatie wereldkundig zal worden gemaakt.
‘We blijven oproepen tot het delen van informatie’, zegt Susan Hitchin, coördinator van de DNA-unit van INTERPOL. ‘Iedereen heeft de mogelijkheid om de onderzoekers te helpen door te kijken op www.interpol.int/im en mee te denken over alle details van de zaken, inclusief foto’s en video’s.’

Mensen die denken mogelijk biologisch verwant te zijn aan één van de gevonden vrouwen, kunnen via de nationale politie en Interpol mogelijk in aanmerking komen voor een DNA-vergelijking. Sinds 2021 biedt INTERPOL de I-Familia database aan. Via deze database kan er een DNA-vergelijking worden gemaakt tussen onbekende doden en hun mogelijke nabestaanden.