Direct naar de inhoud

Convenanten

Vanaf 2024 worden convenanten actief openbaar gemaakt. Een convenant is een schriftelijke set van afspraken tussen een overheidsorganisatie en één of meer andere partijen. Het doel van de afspraken is het voorbereiden of realiseren van beleid of het uitvoeren van een politietaak. 

Een convenant kan bijvoorbeeld een document, een overeenkomst of een akkoord zijn. 

Hieronder vindt u per politie-eenheid een overzicht van de convenanten. De inhoud van het convenant kunt u lezen in de korte samenvatting en in het convenant zelf.