Ga naar content

(2019) Rapportage vreemdelingenketen 2018

Eind mei 2019 hebben diverse media Wob-verzoeken ingediend en gevraagd naar documenten die (samengevat geformuleerd) verband houden met de totstandkoming en publicatie van de ‘Rapportage Vreemdelingenketen, periode januari-december 2018’, waarnaar staatssecretaris Harbers verwees in het debat met de Tweede Kamer op dinsdag 21 mei.