Ga naar content

Babylijkje bij de A2

Heeft u een tip over deze zaak?

Laat het ons weten via het tipformulier.

Op 22 april 2012 werd op een droge oever van de Dommel bij de onderdoorgang van de A2 (Eindhoven-Den Bosch) bij Boxtel een babylijkje aangetroffen. Zij kreeg de naam 'Sterre van de Laarakker'.

De voldragen baby  heeft nadat ze was geboren nog geleefd. Ze werd gevonden in een grijze vuilniszak en was in een handdoek gewikkeld. Kunt u meer informatie geven die naar de moeder van deze baby leidt, neem dan contact op via een van de tipmogelijkheden. Er is een beloning van 10.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip.

Eerste onderzoek
Na de vondst van het dode lichaampje van Sterre werd direct een groot rechercheteam gestart.  Ongeveer 20 rechercheurs werkten destijds dagelijks aan de zaak. Helaas is tot op heden, al onze inspanningen ten spijt,  niet bekend geworden wie de moeder van de baby is. Ook is bij het onderzoeksteam nog niet bekend wie de vuilniszak, met daarin de baby, heeft neergelegd onder het viaduct aan de Laarakkerweg.

Opsporingsactiviteiten
Een rechercheonderzoek bestaat voor een groot gedeelte uit het horen van getuigen. Getuigen zijn natuurlijk mensen die daadwerkelijk gezien hebben wat er is gebeurd, maar zijn ook mensen die mogelijk iets kunnen vertellen over een slachtoffer, een plaats delict of is een terzake kundige externe specialist. In een groot onderzoek worden daarom vaak tientallen of zelfs honderden getuigen gehoord. Vaak wordt een buurtonderzoek ingezet, op zoek naar getuigen in de directe omgeving van een plaats delict. In Boxtel en Liempde zijn buurtonderzoeken uitgevoerd waarbij omwonenden en passanten zijn gehoord. Tevens werden er 12.000 flyers verspreidt in Boxtel en Liempde. In het weekend van vrijdag 27 april tot en met zondag 29 april 2007 werd een LED-lichtkrant geplaatst aan de Laarakkerweg nabij  de vindplaats van  Sterre. In de flyers en middels de LED-lichtkrant werden mensen opgeroepen om zich als getuige te melden als zij iets bijzonders hadden gezien bij of nabij de vindplaats of informatie hadden over de moeder van de baby. Diverse getuigen namen hierna contact op met de politie en alle meldingen werden zorgvuldig onderzocht door het onderzoeksteam. U begrijpt dat dit een zeer arbeidsintensief en tijdrovende bezigheid is geweest.

Forensisch Onderzoek
Het onderzoek naar de aangetroffen sporen nam zowel bij het Team Forensische Opsporing (de technische recherche) als bij het Nederlandse Forensisch Instituut (NFI) veel tijd in beslag. Een bruikbaar spoor kan heel groot, maar ook heel klein zijn. Reden waarom een plaats delict vaak vele uren lang wordt afgesloten voor zeer gedetailleerd onderzoek. U moet bij sporen denken aan vingerafdrukken, bandensporen, DNA-sporen enz. Aangetroffen sporenmateriaal wordt óf geanalyseerd door een forensisch technisch rechercheur, of wordt voor nadere analyse naar het NFI gestuurd. Ook in dit onderzoek nam forensisch onderzoek een belangrijke plaats in. Het werk van de forensisch technisch rechercheurs levert vaak, in combinatie met verklaringen, onomstotelijk sluitend bewijs op.

Media
Via de lokale en landelijke media werd uitvoerig aandacht besteed aan de vondst van het babylijkje Sterre. Deze uitzendingen en perspublicaties leverden diverse tips.

Rol van de burgemeester
Als het trieste geval zich voordoet dat een kindje, al dan niet levend, te vondeling wordt gelegd is het aan de burgemeester van de betreffende gemeente hem of haar een naam te geven. Het is ook de verantwoordelijkheid van de gemeente te zorgen voor een begrafenis als de vondeling dood is. De gemeente Boxtel zorgde daarom voor een waardig afscheid van Sterre van de Laarakker, zoals ze door de burgemeester werd genoemd.

 

Afbeeldingen