Ga naar content

Vermoord gevonden op mijnbouwterrein

Heeft u een tip over deze zaak?

Laat het ons weten via het tipformulier.

Wat is de coldcase zaak Klee?
Jozef Klee uit Heerlen verliet in de ochtend van 10 september 1995 café ‘het Trefpunt’ in de wijk Treebeek in Brunssum. Samen met een ander persoon ging hij naar de woning van een vriend. Daar dronk het gezelschap nog een fles bier waarna Sjef de woning aan de Pleinstraat in Brunssum verliet. Nog diezelfde ochtend wordt zijn lichaam gevonden op het voormalige mijnbouwterrein aan de zijde van de Wenckebachstraat in Treebeek. Hij bleek te zijn doodgeschoten.

Wanneer en waarom is het onderzoek stop gezet?
Ondanks intensief onderzoek bleken er geen aanknopingspunten meer te zijn om direct tot oplossing van de zaak te komen. Onder leiding van de zaaksofficier is daarom besloten om er een cold case van te maken.

Is de zaak al verjaard?
Misdrijven waarop een gevangenisstraf van 12 jaar of meer is gesteld, zoals moord of doodslag, verjaren niet. De dood van Sjef Klee valt onder deze categorie misdrijven.

Is het mogelijk een verdachte na 24 jaar nog te vervolgen?
Ja, want misdrijven waarop een gevangenisstraf van 12 jaar of meer is gesteld, zoals moord of doodslag, verjaren niet. De dood van Sjef Klee valt onder deze categorie misdrijven.

Waarom is deze zaak nu weer opnieuw opgepakt?
De zaak van Sjef Klee is op de cold case-kalender van 2018 geplaatst. Naar aanleiding van deze publicatie heeft zich iemand gemeld met nieuwe informatie. Deze tip is onderzocht en gaf politie en Openbaar Ministerie aanleiding om nieuw onderzoek te doen naar deze nooit opgeloste moord.

Wie van de familie van het slachtoffer is nog in leven?
Er zijn nog enkele directe familieleden in leven. Zij zijn op de hoogte gebracht van het nieuwe onderzoek naar de dood van Sjef Klee.

Hoe zijn de reacties van de familie?
De familie hoopt net als de politie en het Openbaar Ministerie dat na bijna 24 jaar onduidelijkheid de dood van Sjef eindelijk opgehelderd wordt.

Is er tipgeld beschikbaar gesteld?
Er is destijds door het Openbaar Ministerie een bedrag van 20.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip die leidt tot de vervolging van diegene die verantwoordelijk is voor de dood van Sjef Klee. Dit tipgeld is nog altijd actueel. 

Zijn er op dit moment verdachte(n) in beeld of aangehouden?
We doen op dit moment onderzoek vanuit een ruime blik. Op dit moment zijn er nog geen aanhoudingen verricht in het onderzoek.

Zijn er al aanhoudingen verricht in het onderzoek?
Er is niemand aangehouden. De politie richt zich nu volledig op het onderzoek in Treebeek. Uiteraard hopen we door onderzoek te achterhalen wie er verantwoordelijk is voor de dood van Sjef van Klee in 1995, zodat het recht zijn beloop krijgt.

Wordt elke onopgeloste zaak met een strafmaat van 12 jaar een cold case?
Nee, een zaak wordt pas een cold case wanneer deze als zodanig is aangemerkt door een lid van de korpsleiding en de rechercheofficier.

Ben ik strafbaar als ik informatie achterhoud?
Nee, maar iedereen heeft een juridische en maatschappelijke plicht om kennis van strafbare feiten, desnoods anoniem, te melden bij de politie, tenzij u daarmee uzelf of een (naast) familielid belast. Maar op het achterhouden van informatie over een strafbaar feit zelf staat geen straf. U hoeft dan ook niet te vrezen voor vervolging als u, ook na jaren zwijgen, alsnog informatie deelt.

Kan een cold case verjaren?
De verjaringstermijn voor een groot aantal misdrijven is sinds 1 april 2013 ingrijpend veranderd. Misdrijven waar een maximale gevangenisstraf van 12 jaar of meer op staat, zoals bijvoorbeeld moord en doodslag, verjaren hierdoor niet meer. De nieuwe regels gelden voor alle zaken die op dat moment niet al verjaard waren.

Hoe probeert de politie deze zaken alsnog op te lossen?
Elke eenheid heeft een eigen coldcaseteam. Deze 10 teams werken landelijk nauw samen. Ze delen onder meer kennis en ervaring. De coldcaseteams zijn daarnaast verantwoordelijk voor het onderzoek naar langdurig vermisten en ongeïdentificeerde doden.

Waardoor worden zaken soms jaren later alsnog opgelost?
-Enerzijds bieden de ontwikkelingen op forensisch gebied de teams steeds meer mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan dna-onderzoek. Anderzijds kunnen getuigen een cruciale rol spelen. Ook al is het jaren later. Nederlands onderzoek toont aan dat er ook mensen rondlopen die op een later tijdstip pas horen over een onopgeloste zaak. Om deze getuigen te bereiken, vraagt de politie aandacht voor cold cases in televisieprogramma’s en op sociale media. Ook heeft de politie een coldcasekalender ontwikkeld. Daarin wordt elke week een cold case belicht.

Waar kan ik terecht met tips en/of informatie?
Wie informatie heeft over een cold case kan die op de volgende manieren delen: