Ga naar content

Recherche ziet verband in zeker tien zware geweldsmisdrijven: denk mee

Heeft u een tip over deze zaak?

Laat het ons weten via het tipformulier.

De overeenkomsten

Weigerend (automatisch) wapen
In de zaken Insulindelaan, Feliciadal en Goselingstraat is sprake geweest van een weigerend (automatisch) wapen. Dit kan betekenen dat er sprake is van hetzelfde vuurwapen, maar mogelijk zegt dit ook iets over de schutter. Mogelijk was de schutter onervaren.

Renault Clio (type)
In de zaken Den Bult en Beukenlaan duikt een Renault Clio op. Het gaat niet om dezelfde voertuigen. Immers, na de dood van Toon Sweegers werd al een Renault Clio gevonden. Het kan betekenen dat criminele netwerken een voorkeur hebben voor dit type voertuig. Mogelijk zijn ze bedreven in het stelen van dit soort auto’s of worden dergelijke auto’s door anderen aan hun geleverd.

Signalement en postuur dader
In ieder geval in de zaken Beukenlaan en Insulindelaan vertoont de dader opvallende gelijkenissen. Kort na de beschieting van Frank Kerssens op de Beukenlaan, werd de vermoedelijke schutter op beeld vastgelegd. Op de speciale mediapagina vind je die foto. De politie is voornemens om op de Beukenlaan een reconstructie uit te voeren teneinde de lichaamskenmerken van de schutter nader in beeld te brengen. Als gevolg van de coronamaatregelen laat de uitvoering van een dergelijke reconstructie nog op zich wachten.

Motor(scooter)
In de zaken Goselingstraat, Feliciadal, Ilsulindelaan, Venuslaan, Delibesstraat en Stratumsedijk wordt een motor(scooter) gebruikt. In enkele zaken blijkt sprake van opvallende gelijkenissen. Iets waar de recherche zeer geïnteresseerd in is. 

Anonieme tips
In vrijwel alle zaken kreeg de recherche anonieme tips binnen, onder meer uit het criminele milieu. Die pasten in sommige gevallen op onderzoeksbevindingen van de politie en worden door de recherche als betrouwbaar bestempeld. Informatie, desnoods anoniem, is in alle zaken nog steeds meer dan welkom.

Criminele milieu
In alle zaken kan de recherche in meer of mindere mate een link leggen met drugscriminaliteit. Soms waren slachtoffers bekenden in die wereld, maar ook via bijvoorbeeld familie, vrienden of bekenden kon altijd een link worden gelegd met dit milieu.