Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Hoe kan ik een Woo-verzoek indienen?

Een Woo-verzoek indienen bij de politie kan via een digitaal formulier of per post. 

  • Voor digitale aanvragen gebruikt u uitsluitend dit formulier.
  • Voor schriftelijke Woo-verzoeken kunt u een brief schrijven naar de politie. Misschien wilt u informatie over uw politie-eenheid of wilt u informatie over landelijk beleid van de politie: zoek in deze lijst op aan welk onderdeel van de politie u uw Woo-verzoek wilt richten. Zoek daarna op deze pagina wat het adres van die politie-eenheid is. Verstuur het Woo-verzoek per post naar het adres dat u heeft uitgekozen en vermeld in het adres ook ‘T.a.v. Juridische Zaken’.

Het Woo-verzoek wordt in behandeling genomen door een aangewezen juridisch adviseur, die optreedt als contactpersoon. Het antwoord op het Woo-verzoek wordt gepubliceerd op www.politie.nl/wet-open-overheid. Houd er rekening mee dat de informatie die u opvraagt via de Woo voor iedereen openbaar wordt gemaakt, dus niet alleen voor u. 

Tussen het Woo-verzoek en het openbaar maken van informatie zit gemiddeld vier tot zes weken. Wanneer het antwoord op uw verzoek niet lukt binnen deze termijn, nemen wij contact met u op.