Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Waarom registreert de politie aangehouden minderjarigen? En waarom volgt er een Veilig Thuis melding?

Wanneer minderjarigen  aangehouden worden, registreert de politie de identiteit. Ook volgt een melding bij Veilig Thuis. Dit gebeurt standaard bij kinderen onder de 12 jaar, bij jongeren tot 18 jaar is het aan de agent om te bepalen of de specifieke situatie daar aanleiding toe geeft. Lees hier de uitgebreide uitleg in dit artikel.

Wanneer de politie zorgen heeft over een jeugdige, is de afspraak dat de politie melding doet bij Veilig Thuis. De aanleiding om zorgen te hebben kan variƫren, maar is altijd context-afhankelijk. De politie vindt -net als Veilig Thuis- dat aan een melding altijd een zorgvuldige afweging vooraf moet gaan en dat de zorgen goed moeten worden onderbouwd.
Het belang van het kind staat voor de politie altijd voorop. Wanneer Veilig Thuis van mening is dat de zorgen terecht zijn, kan passende vervolghulp worden ingezet, anders wordt de melding afgesloten. De politie staat achter het standpunt dat we het protocol volgen bij alle aanhoudingen waarbij minderjarigen zijn betrokken.