Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Nieuwbouw eenheidsbureau Den Haag

In de zomer van 2023 is de bouw gestart van het nieuwe hoofdbureau van de Eenheid Den Haag, ofwel het eenheidsbureau zoals het binnen de nationale politie wordt genoemd. Dit nieuwe pand verrijst op een stuk grond dat ligt ingeklemd tussen de Supernovaweg, de Wegastraat en de Pegasusstraat in het voormalige industriegebied de Binckhorst, in de gemeente Den Haag. Naar verwachting duurt de bouw ruim twee jaar en neemt de eenheid eind 2025, begin 2026 haar intrek in het pand.
 

 Achtergrond 

 Bouwproces

 Overige informatie

 Waarom nieuwbouw?  Aannemer geselecteerd   Parkeergarage Wegapunt
 Geen publieksfunctie  Planning bouw  BREEAM-Excellent 
 Vier panden afgestoten  Informatiebulletins   Overzicht nieuwsberichten 
 Medewerkers denken mee     
 Artist impression pand    

Waarom nieuwbouw?

Al in 2018 viel de keuze op nieuwbouw voor het nieuwe hoofdbureau van de politie-eenheid Den Haag. Steeds vaker bleek namelijk dat het huidige pand aan de Burgemeester Patijnlaan in zowel technisch als functioneel opzicht flink is verouderd. Grote aanpassingen – en dus verbouwingen – zouden nodig zijn om het pand weer te laten voldoen aan de eisen van de huidige tijd. De benodigde renovatie zou niet gefaseerd mogelijk zijn en ook niet in ‘bewoonde’ toestand.

Alle voor- en nadelen tegen elkaar afgewogen, bleek het gunstiger om uit te kijken naar een nieuwe locatie. Uit onderzoek bleek (destijds) dat er in de gemeente Den Haag geen panden leeg staan die zouden kunnen dienen als nieuw eenheidsbureau. Om die reden is gekozen voor nieuwbouw. Op langere termijn valt nieuwbouw goedkoper uit dan renovatie van het huidige pand aan de Burgemeester Patijnlaan.

Geen publieksfunctie

In het toekomstige eenheidsbureau worden onder meer de eenheidsleiding- en staf, de Dienst Regionale Informatie Organisatie (DRIO) en de Dienst Regionale Recherche (DRR) gehuisvest. Ook het cellencomplex verhuist mee. In totaal komen er circa 2.200 politiemedewerkers te werken. Net als bij het bureau aan de Burgemeester Patijnlaan al het geval is, krijgt het toekomstige bureau geen publieksfunctie.

Vier panden afgestoten

Zodra de politie-eenheid Den Haag het nieuwe hoofdbureau in gebruik neemt, naar verwachting eind 2025, begin 2026, worden in totaal vier panden overbodig. Naast het huidige hoofdbureau aan de Burgemeester Patijnlaan in Den Haag zijn dat panden aan de Elisabethhof in Leiderdorp, de Parkweg in Voorburg en de Overgoo in Leidschendam. Deze panden, die eveneens geen van allen een publieksfunctie hebben, worden na de verhuizing afgestoten.

Medewerkers denken mee

Medewerkers speelden een belangrijke rol bij de totstandkoming van de plannen voor het eenheidsbureau zoals dat er nu ligt. Toekomstige gebruikers van het pand waren tot eind 2022 vertegenwoordigd in een zogenoemde klankbordgroep. Deze kwam maandelijks bij elkaar. De leden van deze klankbordgroep informeerden medewerkers van de diensten over de veranderingen, onder meer door gebruikersbijeenkomsten te organiseren. Tegelijkertijd bewaakten zij de eisen die gebruikers aan het pand stelden.

Nu de bouw loopt, is de klankbordgroep opgeheven en zijn twee nieuwe overlegvormen in het leven geroepen waarin medewerkers worden betrokken. Het gaat dan om een strategisch team nieuwbouw en een tactisch team nieuwbouw. Daarnaast worden, tot het pand in gebruik wordt genomen, verschillende werkgroepen ingericht. Deze werken allemaal aan een eigen thema dat zich richt op voorbereidende activiteiten voor de ingebruikname van het pand. Denk daarbij aan de daadwerkelijke verhuizing, de ontmanteling van de huidige panden of anders werken.

BREEAM-Excellent

Voor het nieuwe eenheidsbureau is een ambitie gesteld voor een duurzaamheidslabel volgens de BREEAM-methodiek. Het ontwerp van cepezed architecten voldoet aan de eisen voor een BREEAM-Excellent certificering (4 sterren). Het document waarin de gestelde ambities en gekozen duurzame maatregelen zijn opgenomen, is te downloaden via dit bericht

Aannemer geselecteerd

Begin februari 2023 ondertekenden vertegenwoordigers van politie en BAM Bouw en Techniek de overeenkomst voor de bouw van het nieuwe eenheidsbureau aan de Binckhorst in Den Haag.  

Planning bouw

Datum Werkzaamheden  

Eind juni 2023 – oktober 2023

Heiwerkzaamheden

Afgerond

Medio juli 2023 – oktober 2023

Betonwerkzaamheden (fundering)

 

Eind september  

Start opbouw kranen

Afgerond

Oktober 2023 – juni 2024

Ruwbouw

 

Januari 2024 – oktober 2024

Dak

 

Juni 2024 – september 2025

Afbouw

 


Parkeergarage Wegapunt

Het voormalige politiepand aan de Wegastraat 44 in Den Haag wordt de komende jaren omgebouwd tot een parkeergarage. Hier kunnen politiemedewerkers parkeren die komen de te werken in het nieuw te bouwen eenheidsbureau, dat een kleine tweehonderd meter verderop wordt gebouwd.

De komst van deze parkeergarage is een mooi staaltje van meedenken door politie-medewerkers. Een deelnemer van de klankbordgroep van het nieuwe eenheidsbureau opperde in 2019 het leegstaande politiepand om te vormen tot een parkeergarage. In combinatie met andere wijzigingen ten opzichte van het voorlopig ontwerp van het eenheidsbureau, werd deze optie steeds interessanter.

In de niet-openbare parkeergarage komen 350 plekken. Op de begane grond is plaats voor enkele zogenoemde servicegerichte bedrijven. Ook komt er een (afsluitbare) passage tussen de Wegastraat en de Orionstraat. Dit betreft een losstaand project.

Overzicht nieuwsberichten

Alle nieuwsberichten over het eenheidsbureau worden in onderstaand overzicht gebundeld. Oude berichten zijn helaas niet meer beschikbaar via politie.nl.
- Eerste paal nieuwe eenheidsbureau geslagen (4 juli 2023)
- Bouw nieuwe eenheidsbureau binnenkort van start (8 februari 2023)
- Nieuw hoofdbureau Eenheid Den Haag krijgt certificaat BREEAM-Excellent (10 november 2021)
- Definitief ontwerp nieuwe hoofdbureau politie-eenheid Den Haag gereed (18 februari 2021)
- Cepezed ontwerpt nieuwe hoofdbureau politie-eenheid Den Haag (8 mei 2019, niet meer online beschikbaar)
- Hoofdbureau eenheid verhuist naar Binckhorst (12 april 2018, niet meer online beschikbaar)

Informatiebulletins omwonenden

Met behulp van informatiebulletins kunnen omwonenden en (medewerkers van) nabijgelegen zich laten informeren over de actuele stand van zaken met betrekking tot de bouw. De bulletins worden per e-mail verstuurd, belangstellenden die wonen of werken in de omgeving van het pand kunnen zich hiervoor per e-mail aanmelden, onder vermelding van naam, adres en e-mailadres. Vrijdag 12 mei 2023 is een eerste uitgave op papier in de directe omgeving verspreid.
- Uitnodiging informatiebijeenkomst | 30 augustus (deze bijeenkomst vond plaats op 12 september) 
- Informatiebulletin omwonenden | 23 juni 2023
- Informatiebulletin omwonenden | 12 mei 2023
 

Artist impression van het pand