Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Waarom zet de politie een waterwerper in?

Waarom zet de politie een waterwerper in?
De waterwerpers zijn bedoeld om de Mobiele Eenheid te ondersteunen. Soms heeft de aanwezigheid van de waterwerper alleen al effect en helpt het om ongeregeldheden te voorkomen. Als het toch mis dreigt te gaan of mensen weigeren te vertrekken, dan kunnen we – na toestemming van de burgemeester - een waterwerper daadwerkelijk inzetten. Pas als we daadwerkelijk water spuiten, spreken we van een inzet. Met de inzet van de waterwerper halen we de druk van de linies en kunnen we een grote groep mensen verspreiden. 

Welke waterwerpers gebruikt de politie?
De politie gebruikt voorlopig waterwerpers uit België en Duitsland. De zes eigen waterwerpers van de Nederlandse politie zijn door veiligheidsrisico’s niet meer inzetbaar en worden versneld vervangen. Inmiddels is de opdracht voor de levering van zes nieuwe waterwerpers gegund aan fabrikant Ziegler. De levering zal gefaseerd plaatsvinden tussen september ’24 en maart ’25. Het gaat om het type PSV9000.

Wie besturen een waterwerper?
Een waterwerper wordt bemand door een commandant, een chauffeur en twee kanonniers. Bij de Duitse en Belgische waterwerpers werkt de bemanning onder gezag van een Nederlandse commandant. De bemanning van de waterwerper valt onder de verantwoording van de commandant van de Mobiele Eenheid.

Wie bepaalt of en hoe de waterwerper wordt ingezet?
Als de politie optreedt om de openbare orde te handhaven, staat zij voor de taakuitoefening onder het gezag van de burgemeester. De burgemeester moet ook specifiek toestemming geven voor de inzet van een waterwerper of andere middelen zoals traangas. Voordat de politie de waterwerper in zet, en dus geweld gebruikt, wordt eerst gewaarschuwd. Dus aan het spuiten met water is eerst toestemming en een waarschuwing vooraf gegaan. De commandanten kunnen daarin nog bepalen op welke manier het water het beste kan worden ingezet.

Hoe worden inzetten beoordeeld?
Als we de waterwerper hebben ingezet, wordt dit geregistreerd en getoetst of de inzet terecht was. Dat gaat volgens hetzelfde proces als andere geweldsmiddelen die de politie bij incidenten inzet. Lees meer over het beoordelingsproces.

Hoe vaak wordt de waterwerper ingezet?
De waterwerper is in 2022 17 keer ingezet. Dat wil zeggen dat er ook daadwerkelijk water is gespoten.

Waar komt het water vandaan waar waterwerpers gebruik van maken?
We maken gebruik van leidingwater uit het drinkwaternet.