Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wat is een Woo-verzoek?

De overheid deelt op verschillende manieren informatie over beleid en de uitvoering daarvan. De politie doet dit bijvoorbeeld via nieuwsberichten en documenten op de website www.politie.nl. Staat sommige informatie over het beleid en uitvoering van de politie niet op de website? Dan kan iemand een verzoek indienen tot het openbaar maken van overheidsinformatie. Dit heet een Woo-verzoek.

Iedereen kan een Woo-verzoek indienen. Als een Woo-verzoek bij de politie wordt ontvangen, krijgt degene die het verzoek heeft ingediend een antwoord op dat verzoek. Dit heet een besluit. Als er documenten zijn gevonden waar de Woo-verzoeker naar heeft gevraagd, worden deze helemaal, gedeeltelijk, maar soms ook niet openbaar gemaakt. Dit hangt af van de uitzonderingsgronden die in de Woo zijn vastgelegd. Ook de hoeveelheid privacygevoelige informatie en de mate van vertrouwelijkheid hebben invloed op de openbaarmaking. Het besluit, eventueel met een inventarisatielijst en documenten, wordt gepubliceerd op www.politie.nl/wet-open-overheid/woo-verzoeken. Dit noemen we passieve openbaarmaking.