Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wat is een Woo-verzoek?

De overheid geeft op verschillende manieren informatie over beleid en uitvoering. De politie doet dit bijvoorbeeld via nieuwsberichten op politie.nl. Als dergelijke kanalen voor u niet toereikend zijn wat betreft informatie, dan kunt u, indien u meer wilt weten over beleid en uitvoering, een verzoek indienen tot openbaarmaking van (publieke) overheidsinformatie. Dit heet een Woo-verzoek. Voorheen was dit de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Ook niet-Nederlanders kunnen een Woo-verzoek bij de Nederlandse overheid indienen. Informatie die u door middel van een Woo-verzoek krijgt, wordt conform de Wet open overheid direct voor iedereen openbaar door middel van publicatie op politie.nl.