Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wat zijn Woo-documenten? En waar kan ik ze vinden?

Onder ‘Wat is een Woo-verzoek’ hebben we verteld op welke manieren de politie informatie openbaar maakt. Wanneer iemand een Woo-verzoek heeft ingediend, wordt daar een besluit over genomen. Dan worden documenten die de gevraagde informatie bevatten (aangeduid als "Woo-documenten") wel, niet of gedeeltelijk openbaar gemaakt. U kunt ze vinden op deze locatie:

Daarnaast worden de volgende gegevens door de politie verstrekt in het kader van de Woo:

Toegankelijkheid

De politie werkt er hard aan om de Woo-documenten zo leesbaar mogelijk te maken. Hiervoor volgen we de toegankelijkheidseisen van de overheid. De documenten die we openbaar maken, voldoen niet altijd aan deze eis. Kunt u een document niet lezen? Neem contact op via toegankelijkheid@politie.nl t.a.v. Woo-verzoek.