Ga naar content

Aangifte doen

U bent slachtoffer van een misdrijf. U wilt dat de dader wordt gepakt en dat uw schade wordt vergoed. Zonder aangifte kan de politie geen opsporingsonderzoek instellen, en kunt u de schade niet op de dader of de verzekering verhalen. Jaarlijks komen er ongeveer 1,2 miljoen aangiftes bij de politie binnen.

Inhoudsopgave

Wie kan aangifte doen?

Iedereen mag bij de politie aangifte doen van een misdrijf. Ook slachtoffers zonder verblijfsstatus in Nederland of minderjarigen. Doet een kind dat jonger is dan 13 jaar aangifte? Dan nemen we altijd contact op met de ouders. Soms kan een kind zelf geen aangifte doen en doen zijn ouders dat.
 

Waarvan kan ik aangifte doen?

U kunt aangifte doen van alle misdrijven gepleegd in Nederland. Bijvoorbeeld diefstal, inbraak, fraude, mishandeling, verkrachting. Van sommige misdrijven moet u aangifte doen, bijvoorbeeld ontvoering. Dat staat in de wet. Als u slachtoffer bent van een misdrijf in het buitenland, staat onderaan deze pagina wat u kunt/moet doen.
 

Hoe doe ik aangifte?

U kunt aangifte doen: 
• telefonisch via 0900-8844 
• via internet 
• op afspraak aan het bureau (ook via 0900-8844) 
• via een 3D-verbinding
• bij u thuis

Hulp
Weet u niet wat voor u de meest geschikte manier is? Bel dan het algemene nummer van de politie: 0900-8844. De intakemedewerker helpt u kiezen en kan zelfs met u afspreken dat u de aangifte telefonisch doet. U wordt dan teruggebeld op een tijdstip dat u goed uitkomt, ergens tussen 08.00 en 22.00 uur, zeven dagen per week.

Internet
Aangifte doen via internet kan alleen voor diefstal, vernieling of internetoplichting. Kijk hiervoor op de aangiftepagina van deze website.

Politiebureau
Wilt u aangifte gaan doen op een politiebureau? Maak dan eerst een afspraak via 0900-8844. Zo hoeft u niet te wachten tot er iemand is die u kan helpen.

3D-verbinding
Op een paar plekken in de eenheden Rotterdam, Zeeland-West-Brabant en Noord-Holland kunt u aangifte doen via een 3D-verbinding. U zit dan voor een driedimensionaal scherm en het lijkt alsof de intakemedewerker voor u zit, in plaats van op een andere locatie. Hier vindt u meer informatie over 3D-aangiftes en de locaties.

Bij u thuis
In sommige gevallen kunt u ook aangifte doen bij u thuis. Bijvoorbeeld als u bang bent om uw huis te verlaten, of als u niet goed ter been bent. Maar ook als er bij u is ingebroken. Dan kan de politie bij u thuis meteen een sporenonderzoek doen.

Heeft het zin om aangifte te doen?

Zonder aangifte kan iemand soms niet veroordeeld worden door de rechter. En zonder aangifte kunt u vaak niet terecht bij uw verzekeringsmaatschappij. Maar eerlijk is eerlijk: er komen per jaar 1,2 miljoen aangiftes binnen. Die kunnen we niet allemaal onderzoeken. Daarom lezen we alle aangiftes goed door op zoek naar aanknopingspunten. En overleggen we met het Openbaar Ministerie welke we oppakken en welke (nog) niet. Het maakt dus verschil of in uw aangifte informatie zit waar we wat mee kunnen; een signalement van een dader of bijvoorbeeld inbraaksporen. Lees hieronder meer over aangiftes met en zonder informatie.

Aangiftes met informatie
Aangiftes waarbij sprake is van concrete informatie over een dader worden altijd onderzocht. Maar omdat het aanbod soms groter is dan de beschikbare politiecapaciteit overleggen we met het Openbaar Ministerie welke we eerst oppakken en welke later. We kijken dan naar de ernst van het feit, de impact van het misdrijf op slachtoffers én de actuele urgentie. Inbraken en overvallen worden bijvoorbeeld direct opgepakt en dan blijft een diefstal even liggen. En een stalkingzaak kan zo urgent zijn dat het, om verdere escalatie te voorkomen, nodig is om de zaak direct op te pakken. 

Aangiftes zonder informatie
De politie leest alle aangiftes die binnenkomen goed door om te kijken of er iets in staat over een mogelijke dader. En om te kijken of het zin heeft om een sporenonderzoek te doen. Zijn er geen aanknopingspunten, dan stelt de politie geen onderzoek in.
Maar doet u dan voor niets aangifte? Nee! Aangiftes zonder informatie zijn erg belangrijk voor de politie. Stel dat er in uw buurt ineens heel veel aangiftes binnenkomen, dan weten we waar we extra moet surveilleren. En als een aangehouden inbreker bekent dat hij ook nog ergens anders heeft ingebroken, maar daarvan hebben we geen aangifte, dan gaat hij daarvoor gewoon vrijuit bij de rechter. Doe dus altijd aangifte!
 

Wat hoor ik van de politie nadat ik aangifte heb gedaan?

Hebt u aangifte gedaan van woninginbraak, straatroof, overval of (dreiging met) geweldgebruik, dan is de politie verplicht u binnen twee weken te vertellen hoe het onderzoek ervoor staat. Er wordt contact met u opgenomen door de politiemedewerker die de aangifte heeft opgenomen óf die de zaak in behandeling heeft. En natuurlijk hoort u het als de politie iemand heeft aangehouden in uw zaak of als de dader veroordeeld is door de rechter.

Hebt u aangifte gedaan van diefstal of vernieling, dan kunt u op Mijn Politie volgen wat de politie met uw aangifte doet. Iedere keer als de politie een stap verder is, krijgt de aangifte in de politiesystemen een nieuwe status. U krijgt daarvan automatisch een e-mail. Hierin vragen wij u om met uw DigiD in te loggen op Mijn Politie. U ziet dan op uw persoonlijke pagina wat er veranderd is. Lees hierover ook meer op onze themapagina Aangifte volgen
 

Kan ik ook aangifte doen via internet en hoe werkt dat?

Via internet kunt u gemakkelijk, snel en wanneer u wilt aangifte doen van een aantal delicten. Hiermee verbetert de politie haar dienstverlening aan u. Een derde van alle aangiftes komt nu al via internet bij ons binnen. U kunt via internet aangifte doen voor:  

  • diefstal van uw (brom)fiets
  • diefstal van spullen uit uw auto, jas of tas
  • vernieling door een onbekende dader
  • internetoplichting

Net als bij een gewone aangifte, kijkt de politie goed of in uw aangifte aanknopingspunten zitten voor een onderzoek. Dat zal niet in alle gevallen zo zijn, maar we kijken wel altijd wat er mogelijk is.

Nadat u het aangifteformulier op www.politie.nl hebt ingevuld, gaat de aangifte automatisch naar de juiste eenheid. Landelijk zijn er 1750 beoordelaars die de aangiftes die binnenkomen checken. Aangiftes die volledig en correct zijn, worden geautomatiseerd opgeslagen in een politiesysteem. Zo weten wij wat er speelt op straat. Is een aangifte niet compleet of hebben we er nog een vraag over? Dan krijgt u van ons nog een e-mail met de vraag om in te loggen op Mijn Politie. Daar leest u wat wij u willen vragen en kunt u ons antwoorden.

Zodra de aangifte in ons politiesysteem is opgeslagen kunt u het afschrift van de aangifte ophalen op Mijn Politie. Het afschrift van de aangifte kunt bijvoorbeeld gebruiken voor uw verzekering.

Wij houden u automatisch per e-mail op de hoogte van de voortgang. U hoort van ons als:

  1. Uw internetaangifte is bij ons aangekomen
  2. Het afschrift van uw internetaangifte klaar staat op Mijn Politie (dit kunt u bijvoorbeeld gebruiken voor uw verzekering)
  3. We uw internetaangifte niet in behandeling hebben kunnen nemen, bijvoorbeeld omdat we willen dat u toch op het politiebureau aangifte komt doen 

Na deze administratieve afhandeling kunt u de voortgang van uw aangifte volgen op Mijn Politie. Kijk hier voor meer informatie.

De politie heeft een filmpje gemaakt waarin zij uitlegt hoe een aangifte wordt beoordeeld.

Hier is een YouTube-video ingesloten. Deze kan niet getoond worden omdat u geen cookies accepteert. U kunt de video ook bekijken op http://www.youtube.com/watch?v=6FZdA0-IHuk

Waarom maakt de politie gebruik van DigiD?

Met uw DigiD kunt u inloggen op websites van de overheid en in de zorg. Wanneer u inlogt met uw DigiD wordt de verbinding tussen de website en uw computer beveiligd. Alle gegevens worden namelijk in een soort code heen en weer gestuurd.

U kunt bij de politie alleen nog maar met DigiD aangifte doen via internet en inloggen op Mijn Politie. Zo weten wij zeker dat u het echt bent, en delen wij informatie over uw aangifte niet per ongeluk met iemand anders. Veiligheid voorop. Vanaf  1 april 2017 hebt u hiervoor ook een sms-controle nodig. Hoe u deze krijgt, leest u op de website van DigiD.

Vraag de controle via sms op tijd aan!
Het kan vijf dagen duren voor u per post de activeringscode krijgt. Voer deze code in op de website van DigiD.

U hebt nog geen DigiD?
Als u voor het eerst DigiD aanvraagt, kunt u meteen aangeven dat u ook controle via sms wilt. Dan is alles in één keer geregeld.

Waarom is de controle via sms eigenlijk nodig?
Het is een extra beveiliging van uw gegevens. Met DigiD kunt u heel belangrijke zaken regelen. Bijvoorbeeld een uitkering of een studielening aanvragen. Stel dat iemand uw DigiD-gegevens te pakken gekregen heeft, dan kan hij/zij toch niet inloggen. De sms-code komt namelijk niet bij hen binnen.

Hoe kan ik inloggen als ik geen mobiele telefoon heb?
Ook als u geen mobiele telefoon hebt, kunt u gebruik maken van de sms-functie. U krijgt dan een telefoontje op uw vaste lijn binnen met een ingesproken code. 

Ik was begonnen aan mijn aangifte via internet, maar hij is ineens verdwenen. Hoe kan dat?

Als u 15 minuten achter elkaar geen toets meer hebt aangeraakt, waarschuwen wij u eerst een paar keer. Daarna slaan wij uw aangifte op in Mijn Politie, onder 'concept'. Log in dat geval in met uw DigiD op Mijn Politie. Open het concept en u kunt weer verder.
Wacht u langer dan twee weken met verdergaan, dan verwijderen wij uw aangifte uit ons systeem. U moet dan echt opnieuw beginnen.
 

Ik wil aangifte doen namens een bedrijf/organisatie. Hoe werkt dat?

Doet u vaker via internet aangifte namens een bedrijf, organisatie of winkel dan kunt u ook aangifte via internet voor bedrijven gebruiken. En voor pomphouders is op diezelfde pagina een apart formulier beschikbaar nadat een klant getankt heeft zonder te betalen.
 

Is het strafbare feit gepleegd in het buitenland?

Bent u in het buitenland slachtoffer geworden van een strafbaar feit, bijvoorbeeld op vakantie of tijdens een zakenreis, dan moet u daarvan sowieso in dát land aangifte doen. Niet in Nederland.
Hierop zijn drie uitzonderingen:

  • uw auto of motor is gestolen
  • uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart is gestolen
  • het strafbare feit is gepleegd door een Nederlander

Uw auto of motor is gestolen
Is uw auto, motor of ander motorvoertuig met Nederlands kenteken gestolen in het buitenland, doe hiervan dan direct aangifte bij de lokale politie. Bewaar de aangifte goed en ga hiermee bij thuiskomst naar de politie. Deze zal uw aangifte vastleggen in de Nederlandse politiesystemen, waarmee direct de Rijksdienst voor het Wegverkeer en uw verzekeraar op de hoogte zijn.

Uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart is gestolen
Doe aangifte in het land waar de papieren gestolen zijn. Dat is niet alleen belangrijk voor als ze teruggevonden worden. U hebt de aangifte ook nodig om een nieuw reisdocument aan te vragen bij het consulaat of de ambassade, zodat u terug naar huis kunt.
Doe óók aangifte in Nederland, anders kunt u geen nieuw document aanvragen. In veel gemeenten is trouwens geen aangifte meer nodig. Kijk op internet of dit bij uw gemeente ook het geval is.

Het strafbaar feit is gepleegd door een Nederlander
Als u in het buitenland slachtoffer bent geworden van een Nederlandse dader, doe dan daar aangifte (voor het geval de verdachte daar kan worden aangehouden), maar óók bij terugkomst in Nederland. Neem hiervoor de aangifte mee die u in het buitenland deed.
 

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met een beslissing van de politie over mijn aangifte?

Soms is er onvoldoende informatie om een onderzoek in te stellen. Of om met een onderzoek verder te gaan. Wij nemen die beslissing niet zomaar. Daar heeft de overheid regels voor opgesteld: de Aanwijzing voor de opsporing.

Bent u het toch niet eens met die beslissing? Dan kunt u een brief schrijven aan de officier van justitie waarin u vertelt waarom u vindt dat uw zaak wel moet worden onderzocht. Slachtofferhulp Nederland kan u daar eventueel mee helpen. De officier van justitie denkt hierover na en zal u vertellen wat zijn besluit is. U moet uw bezwaar opsturen naar het arrondissementsparket waar het strafbare feit gebeurd is. Onderteken de brief en stuur een kopie mee van onze afwijzing en een kopie van uw aangifte.

Als u vindt dat u niet correct behandeld bent tijdens het doen van aangifte, dan geldt de klachtenprocedure van de politie
 

Ik heb slachtofferhulp nodig, waar kan ik terecht?

Slachtoffers kunnen te maken krijgen met een doolhof van instanties, schaderegelingen, juridische procedures en emoties. Slachtoffers kunnen te maken krijgen met een doolhof van instanties, schaderegelingen, juridische procedures en emoties. U kunt gratis ondersteuning, advies en informatie krijgen, bijvoorbeeld van Slachtofferhulp Nederland. Ook als u geen aangifte doet. Kijk voor een overzicht van hulpverleners op www.slachtofferwijzer.nl

Overige vragen en antwoorden

Ik ben bang om aangifte te doen. Hoe word ik beschermd?
Wilt u niet dat de dader erachter komt dat u de aangifte hebt gedaan? Praat hier dan over met ons. Samen bekijken we wat we voor u kunnen doen en wat u zelf kunt doen. Soms kunt u bijvoorbeeld aangifte doen zonder dat uw adres in de aangifte staat. In heel uitzonderlijke en bedreigende gevallen kunt u anoniem aangifte doen. Maar dit is zeker geen regel.
U kunt wel anoniem melding maken van een misdrijf. Bel dan met de meldlijn van Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Let op: meldingen kunnen wel helpen bij een onderzoek, maar er is altijd een aangifte nodig om iemand te kunnen veroordelen.

Kan ik mijn aangifte intrekken?
Nee, dat is niet mogelijk. Wanneer u echt een goede reden hebt, kunt u hierover op het politiebureau een verklaring afleggen. De politie stuurt dit dan door naar het Openbaar Ministerie. Zij beslissen of ze uw aangifte laten vervallen of niet.

Kan ik mijn aangifte later nog aanvullen?
Ja, dat kan. Als u aangifte deed op het politiebureau, maakt u een nieuwe afspraak. Deed u uw aangifte via internet, zoek dan eerst het nummer van uw aangifte op. Dat staat in de e-mail die u van de politie kreeg toen u aangifte had verstuurd. Bel dan met 0900-8844 en geef uw aanvulling door of maak een afspraak op een politiebureau bij u in de buurt.

Moet ik mijn internetaangifte niet ondertekenen?
Niet direct. Als er genoeg aanknopingspunten zijn om een politieonderzoek te starten, dan vragen we u langs te komen om uw handtekening onder de aangifte te zetten. Zonder handtekening kan het Openbaar Ministerie namelijk niemand vervolgen in uw zaak.

Kan ik namens iemand anders aangifte doen?
Ja, dat kan. Op het politiebureau én op internet moet u dan wel verklaren dat u gemachtigd bent door het slachtoffer. Wij stellen u die vraag.

Wie stuurt het afschrift van mijn aangifte naar de verzekering?
Dat doet u zelf. De politie doet niet rechtstreeks zaken met uw verzekeringsmaatschappij. 

Ik ben slachtoffer, wat zijn mijn rechten?

Ieder slachtoffer van een misdrijf – of nabestaande van een slachtoffer – heeft een aantal rechten. Niet alleen in hun contact met de politie maar ook bij de officier van justitie en de rechter. Deze rechten gelden ook als u niet in Nederland woont of als u geen verblijfsstatus in Nederland heeft. 
Als politie informeren wij u over uw rechten tijdens uw eerste contact met ons. Wij geven u een folder met deze rechten: zoals de folder over 'Aangifte doen en dan?', de folder 'Slachtoffer van een misdrijf' en de folder 'Verklaring van rechten. De folders zijn binnenkort ook beschikbaar in andere talen. Op de website van het Ministerie van Veiligheid en Justitie vindt u ook informatie over deze rechten. Meer informatie vindt u op de themapagina Slachtofferzorg.