Ga naar content

Informatie over aangifte doen

U wilt aangifte doen. Bent u slachtoffer van een misdrijf? Is er bijvoorbeeld bij u ingebroken of heeft iemand u mishandeld? Dan kunt u aangifte doen bij de politie. Met een aangifte laat u ons weten wat er is gebeurd, daarna kunnen wij mogelijk onderzoek doen. Hieronder leest u hoe u aangifte kunt doen, waar u dat kunt doen en wat wij doen met uw aangifte.

Inhoudsopgave

Ik wil aangifte doen

Iedereen mag aangifte doen van een misdrijf. Doet een kind jonger dan 13 jaar aangifte? Dan nemen wij altijd contact op de ouders of verzorgers. Wil een kind zelf geen aangifte doen? Dan kunnen zijn ouders of verzorgers dat voor hem doen.
De politie krijgt elk jaar meer dan één miljoen aangiftes. In dit filmpje kunt u zien hoe we de aangiftes beoordelen.

Hier is een YouTube-video ingesloten. Deze kan niet getoond worden omdat u geen cookies accepteert. U kunt de video ook bekijken op http://www.youtube.com/watch?v=6FZdA0-IHuk

Waarvan kan ik aangifte doen?

U kunt aangifte doen van alle misdrijven die in Nederland zijn gepleegd. Bijvoorbeeld diefstal, internetoplichting, inbraak, fraude, mishandeling of verkrachting. Van sommige misdrijven moét u aangifte doen, bijvoorbeeld ontvoering. Dat staat in de wet..

Kan ik aangifte doen van een misdrijf in het buitenland?

 • Bent u slachtoffer van een misdrijf in een land buiten de Europese Unie (EU)? Dan doet u in dat land aangifte.
 • Bent u slachtoffer van een misdrijf binnen de EU, en was u niet in de gelegenheid om aangifte te doen? Bijvoorbeeld omdat u al onderweg was of omdat het om een ernstig misdrijf gaat volgens Nederlandse maatstaven* of spreekrechtwaardige delicten**? Dan mag u ook in Nederland aangifte doen. Via 0900 - 8844 (belkosten) kunt u een afspraak maken om aangifte te doen op het politiebureau.

  *Onder 'ernstige delicten volgens Nederlandse maatstaven' verstaan we delicten die het veiligheidsgevoel van burgers het sterkst beïnvloeden: woninginbraken, overvallen, straatroven en geweldsmisdrijven. U kunt high impact crimes en spreekrechtwaardige delicten (art 51e Sv).
  ** Onder spreekrechtwaardige delicten verstaan we delicten die beschreven staan in artikel 51e Sv.

Hoe doe ik aangifte?

 • Online
 • Via 0900 - 8844 (belkosten)
 • Op een politiebureau. Maak hiervoor een afspraak via 0900 - 8844 (belkosten)
 • Heeft de gebeurtenis plaatsgevonden in een woning? Dan kunt u geen online aangifte doen, de politie komt dan bij u thuis.

Wat gebeurt er tijdens mijn aangifte?

Doet u aangifte via de telefoon, op het politiebureau, bij u thuis of op uw werk? Dan stellen we samen met u de aangifte op. Wij stellen u vragen over het misdrijf en we vertellen wat uw rechten als slachtoffer zijn.

Heeft het zin als ik aangifte doe?

Ja, dat heeft zin. Als u aangifte doet, vraagt u de politie om onderzoek te doen naar het misdrijf. Ook als we geen verdachte vinden, heeft het zin om aangifte te doen. Dan weten we om welk misdrijf het gaat en waar het is gebeurd. De politie kan dan ook bepalen hoeveel agenten op straat nodig zijn.

Wat zijn mijn rechten?

Bent u slachtoffer van een misdrijf? Of bent u nabestaande van een slachtoffer? Dan heeft u recht op:

 • informatie
 • hulp
 • bescherming
 • een tolk
 • een advocaat

Deze rechten gelden ook als u niet in Nederland woont of als u geen verblijfsstatus in Nederland heeft. Meer informatie over uw rechten vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Recht op informatie
U hebt er recht op te weten hoe u aangifte moet doen en wat er daarna met uw aangifte gebeurt. Heeft u vragen over uw aangifte? Of zijn er spullen van u in beslag genomen? Bel dan de politie op 0900 - 88 44 (belkosten).

Recht op hulp
U kunt voor gratis hulp, advies en informatie terecht bij bijvoorbeeld Slachtofferhulp Nederland. Ook als u geen aangifte doet. Slachtofferhulp Nederland kan u helpen op juridisch, praktisch en emotioneel gebied. Kijk voor een overzicht van organisaties die u kunnen helpen op slachtofferwijzer.nl.

Recht op bescherming
U heeft recht op bescherming. Bent u bijvoorbeeld bang voor uw veiligheid of dat u nog een keer slachtoffer wordt? Praat hier dan over met de politie. Samen kijken we wat we voor u kunnen doen om u te beschermen, en ook wat u zelf kunt doen.
Besluit u aangifte te doen? Dan kunt u ons bijvoorbeeld vragen om uw adres niet in uw aangifte te zetten.

Recht op een gratis tolk
Begrijpt u de Nederlandse taal niet goed? Vraag de politie dan om een tolk. Dan zorgen wij voor een gratis tolk, bijvoorbeeld als u aangifte doet of bij het verhoor.
Wilt u een schriftelijke vertaling van de documenten die gaan over uw aangifte of de rechtszaak? Stuurt u dan een brief naar de officier van justitie of de rechter.
Slachtofferhulp Nederland of een advocaat kan u daarbij helpen.

Recht op een advocaat
U hebt recht op hulp van een advocaat als u aangifte doet. Soms is die hulp gratis. Wilt u hulp van iemand anders, bijvoorbeeld een vriend, familielid of een medewerker van Slachtofferhulp Nederland? Vraag de politie dan of dat mag. Als het niet mag, leggen wij uit waarom dat zo is. Slachtofferhulp Nederland kan u helpen bij het vinden van een advocaat.

Hoe bereid ik me voor?

 • Probeer u zo goed mogelijk te herinneren wat er is gebeurd. Waar is het gebeurd? Hoe laat? Heeft u de dader gezien? Hoe zag hij of zij er uit? Heeft u meer gezien, bijvoorbeeld een auto? Waren er andere mensen in de buurt? Hoe meer u kunt vertellen, hoe groter de kans is dat we een verdachte vinden.
 • Zijn er spullen gestolen? Bedenk dan zo goed mogelijk om welke spullen het gaat. Hoe zagen ze er uit? Heeft u foto’s van de spullen? Heeft u serienummers van bijvoorbeeld de televisie of computer? Neem die dan mee als u aangifte doet.
 • Neem uw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of Nederlands vreemdelingendocument mee als u aangifte doet.

Wat gebeurt er daarna met mijn aangifte?

Doet u online aangifte? Dan krijgt u een kopie van uw aangifte of een bevestiging van uw aangifte via Mijn Politie. Doet u aangifte op een politiebureau? Dan krijgt u een kopie van uw aangifte of een bevestiging van uw aangifte. U kunt deze bevestiging krijgen in het Nederlands, Engels, Frans of Duits. Wilt u de bevestiging in een andere taal? Vraagt u dan om een tolk.
Om u te kunnen informeren over de afhandeling van uw aangifte hebben wij uw telefoonnummer en (e-mail)adres nodig.

Ik heb schade, moet ik dat vertellen als ik aangifte doe?

Heeft u schade aan uw spullen of bent u gewond? Of heeft u psychische schade omdat u erg geschrokken of bang bent? Vertel dat als u aangifte doet. U kunt dan vragen om een schadevergoeding van de dader. Het is daarom belangrijk dat de schade goed is opschreven in uw aangifte.

Ik was begonnen aan mijn aangifte, maar hij is ineens verdwenen. Hoe kan dat?

Als u 15 minuten lang geen toets aanraakt, krijgt u een paar keer een herinneringsmelding. Gaat u daarna niet verder met uw aangifte, dan verdwijnt het aangiftescherm, maar de informatie is niet verdwenen. Wij slaan uw aangifte op in Mijn Politie. Wilt u weer verdergaan met uw aangifte? Log dan met uw DigiD in op Mijn Politie en ga naar concept.
Wacht u langer dan twee weken? Dan verwijderen wij uw aangifte. U moet dan opnieuw beginnen.

Kan ik mijn aangifte intrekken?

Heeft u spijt dat u aangifte hebt gedaan? Of bent u misschien bang geworden en wilt u daarom uw aangifte intrekken? Dat kan helaas niet. U kunt wel naar het politiebureau gaan en aan de politie vertellen wat er aan de hand is. De politie bespreekt het met de officier van justitie. De officier van justitie beslist wat er met uw aangifte of met het onderzoek gebeurt.

Ik wil aangifte doen namens een bedrijf of organisatie. Hoe werkt dat?

U kunt aangifte doen namens een bedrijf, winkel of organisatie. Op aangifte doen is een speciale ingang die 'Bedrijven en organisaties' heet.

Hoe gaat de politie om met mijn privacy?

Als u slachtoffer bent, mogen wij – na uw toestemming – uw gegevens doorgeven aan Slachtofferhulp Nederland. Slachtofferhulp Nederland neemt dan contact met u op. Vinden wij een verdachte? Dan krijgt de advocaat van de verdachte ook uw aangifte. Hij kan zich daarmee voorbereiden op de verdediging van de verdachte.

Laat de politie mij weten hoe het onderzoek gaat?

Ja, als we onderzoek doen, laten we u weten hoe het daarmee gaat. Bij een inbraak in een woning of misdaad met geweld neemt de politie persoonlijk contact met u op. Dat gebeurt meestal telefonisch. Voor heel ernstige misdaden zet de politie familierechercheurs in.
Als u aangifte heeft gedaan van diefstal of vernieling krijgt u een bericht op Mijn Politie wanneer de situatie is veranderd.

Wanneer stopt het onderzoek?

Als wij bijvoorbeeld te weinig informatie hebben om de verdachte op te sporen, doen we geen onderzoek of we stoppen het onderzoek. Wij laten u persoonlijk, schriftelijk of via Mijn Politie weten waarom dat is.
Bent u het er niet mee eens? Dan kunt u een brief sturen. In het bericht in Mijn Politie staat bij wie u moet zijn: de officier van justitie of het gerechtshof. Slachtofferhulp Nederland kan u daar mee helpen.

Wat kan ik doen als ik ontevreden ben?

Soms hebben wij onvoldoende informatie om onderzoek te doen. Of om met een onderzoek verder te gaan. Wij nemen die beslissing niet zomaar. De overheid heeft daarvoor regels opgesteld: de aanwijzing voor de opsporing.

Kan ik bezwaar maken tegen de beslissing?
U kunt een brief schrijven aan de officier van justitie. Op de brief die u heeft gekregen of op Mijn Politie vindt u de contactgegevens van de officier van justitie. In de brief vertelt u waarom u vindt dat uw zaak moet worden onderzocht. Slachtofferhulp Nederland kan u daar mee helpen. U moet een kopie meesturen van de aangifte en een kopie van de beslissing van de politie. Stuur uw bezwaar op naar het arrondissementsparket dat hoort bij de plaats waar het strafbare feit is gebeurd.
De officier van justitie laat u weten wat zijn beslissing is.

Wat kan ik doen als ik een klacht heb over de politie?
Heeft u een klacht over het optreden van de politie, bijvoorbeeld toen u aangifte deed? Vul dan het klachtenformulier in of bel naar 0900 - 8844 (belkosten). 

Hoe weet ik of er een rechtszaak komt?

Stel, de politie heeft een onderzoek ingesteld en er is een verdachte aangehouden. Heeft u aangegeven dat u dat wilt weten? Dan krijgt u daarover persoonlijk bericht of via Mijn Politie. Ook het Openbaar Ministerie neemt dan contact met u op om u te laten weten wat er gaat gebeuren: of er een rechtszaak komt, wanneer de rechtzaak is, en wat uw rechten zijn.
Bij Slachtofferhulp Nederland kunt u terecht voor informatie over uw aangifte, het onderzoek en de rechtszaak als die er komt. 
Besluit de officier van justitie dat uw zaak niet naar de rechter gaat? Dan krijgt u daarover ook bericht. In het bericht wordt uitgelegd waarom uw zaak niet naar rechter gaat. In het bericht staat ook wat u kunt doen als u het niet eens bent met het besluit.

Kan ik een gesprek krijgen met de dader?

Als u een gesprek wil met de verdachte of de dader kan Slachtofferhulp Nederland u vertellen welke organisaties u daarbij kunnen helpen. Zij vragen de verdachte of de dader of hij ook contact met u wil. Als dat zo is, kunt u met elkaar contact hebben.

Ik heb schade, kan ik die terugvragen aan de dader?

Als u schade heeft, moet u direct contact opnemen met uw verzekeraar. Vaak vraagt de verzekeraar om uw aangifte. Als er een verdachte is aangehouden, kan de officier van justitie of de rechter besluiten dat hij uw schade moet vergoeden.

Wat kan ik doen als ik slachtoffer ben van een gewelddadig misdrijf?

Bent u, of is uw partner of familie slachtoffer van een gewelddadig misdrijf? Dan kunt u via het Schadefonds Geweldsmisdrijven een vergoeding krijgen voor psychische of lichamelijke schade.

Wat zijn mijn rechten als er een rechtszaak komt?

U mag de stukken van de strafzaak lezen. Dat kunt u aan de officier van justitie of de rechter vragen. U kunt de officier van justitie ook vragen om documenten toe te voegen aan het dossier van uw zaak. Een advocaat of Slachtofferhulp Nederland kan u daarmee helpen.
Bent u slachtoffer van een ernstig strafbaar feit of bent u nabestaande van het slachtoffer? En komt er een rechtszaak? Dan heeft u in de rechtszaal het recht om te zeggen wat u kwijt wilt. Bijvoorbeeld over de straf die u vindt dat de verdachte moet krijgen of wat de gevolgen van het misdrijf voor u zijn. Soms kunt u ook voor de zitting een gesprek krijgen met de officier van justitie. Een advocaat of Slachtofferhulp Nederland kan u daarmee helpen.
Als u dat wilt, houdt de officier van justitie u op de hoogte over het verlof, de vrijlating of de eventuele ontsnapping van de verdachte of de dader.

Wie betaalt mijn kosten als er een rechtszaak komt?

Bent u getuige van een misdrijf? En heeft u daardoor kosten, bijvoorbeeld reiskosten of kosten omdat u niet kunt werken? Dan kunt u deze kosten terugvragen van de overheid. Op de dagvaarding of de oproep voor de rechtszaak vindt u meer informatie.

Wat gebeurt er met mijn spullen als die zijn gevonden?

Meestal kunt u uw spullen terugkrijgen, maar dat kan soms wel lang duren. Als de dader ze wil teruggeven, kunt u ze ophalen op het politiebureau. Wil de dader ze niet aan u teruggeven, dan kunt u de spullen terugvragen aan de officier van justitie. Hij laat u weten wanneer u de spullen kunt komen halen.
Zijn uw spullen in beslag genomen als bewijs voor de strafzaak? Dan heeft u het recht om te weten waar uw spullen zijn, of u ze terugkrijgt en wanneer dat is. Slachtofferhulp Nederland kan u helpen uw spullen terug te vragen. U vindt hierover meer informatie op de site van het Openbaar Ministerie.

Hoe registreert de politie misdrijven?

Hoe registreert de politie strafbare feiten? Neem bijvoorbeeld een melding van een ingegooide ruit. Moeten agenten dat als vernieling noteren of is het een poging tot inbraak? En wat zegt dit over de criminaliteitscijfers? De politie ziet immers dat traditionele misdaad zoals overvallen en straatroof steeds minder voorkomt. Tegelijk komen nieuwe vormen van misdaad zoals cybercrime en ondermijning juist op. Mensen doen daar nog niet altijd aangifte van. Wat betekent dit voor de manier waarop de politie dit registreert? Bekijk de film.

Hier is een YouTube-video ingesloten. Deze kan niet getoond worden omdat u geen cookies accepteert. U kunt de video ook bekijken op http://www.youtube.com/watch?v=dhkB5h7soTU