Ga naar content

(2016) Transportcriminaliteit in 2015

In 2015 is het aantal ladingdiefstallen in Nederland 20% gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor. Werd in 2014 nog 381 keer aangifte gedaan van (een poging tot) ladingdiefstal, in 2015 was dat 303 keer. Ook het aantal aangiftes van diefstal van een compleet voertuig daalde van 200 in 2014 tot 159 in 2015. In 30 gevallen betrof dat een voertuig mét lading, 129 maal ging het om een voertuig zonder lading. Deze ontwikkeling is zonder twijfel mede het gevolg van de samenwerking die het bedrijfsleven, politie en Openbaar Ministerie (OM) het afgelopen jaar verder hebben verstevigd.

Meer informatie vindt u in het rapport Transportcriminaliteit en in het artikel over verduistering van vrachtwagens. Bekijk ook de video.

Hier is een YouTube-video ingesloten. Deze kan niet getoond worden omdat u geen cookies accepteert. U kunt de video ook bekijken op http://www.youtube.com/watch?v=fIt8utcdpeY