Ga naar content

(2017) Aangiftecijfers per eenheid 2012-2016

In 2016 werden er 920.870 misdrijven geregistreerd in BOSZ (Betere Opsporing door Sturing op Zaken). Aan 510.826 zaken werd na screening binnen de politie geen vervolg gegeven (55 procent). Onderstaand de cijfers per eenheid. Alle eenheden werken volgens de zogenoemde BOSZ Beleidskaders voor het registreren van aangiftes. De verschillen tussen de aangiftecijfers van de eenheden zijn te verklaren vanuit lokale prioriteiten en problematiek.

Binnen de keten Politie en Openbaar Ministerie (OM) is het zaaksvolgsysteem BOSZ ontwikkeld (Betere Opsporing door Sturing op Zaken). Sinds 1 april 2012 zijn alle politie-eenheden hierop aangesloten. Vanaf april 2014 zijn ook de arrondissementsparketten aangesloten. BOSZ is een zaaksvolgsysteem waarmee werkzaamheden met betrekking tot opsporingsonderzoeken gevolgd kunnen worden door politie en OM.