Ga naar content

(2018) Cameraplan voor 126 jj Sv

Per 1 januari 2019 krijgt de politie de bevoegdheid om ANPR passage-gegevens 28 dagen op te slaan en te raadplegen. Dit is vastgelegd in artikel 126jj Strafvordering. De opslag vindt plaats in de voor de toepassing van deze wet ontwikkelde applicatie Argus. Alleen door de minister van J&V geautoriseerde medewerkers kunnen de feitelijke bevraging doen. Alleen de camera’s in het cameraplan mogen gebruikt worden voor deze bevoegdheid. Dit cameraplan kent een jaarlijkse actualisatie.