Ga naar content

(2018) Jaarrapportage Transportcriminaliteit 2017

In de rapportage transportcriminaliteit over 2017 zijn, al dan niet in gezamenlijkheid, verantwoordelijkheden en acties beschreven voor diverse organisaties die een rol hebben in de strijd tegen transportcriminaliteit. Deze organisaties/instanties zijn: Ministerie van Veiligheid & Justitie; Openbaar Ministerie; Verbond van Verzekeraars; Evofenedex; TLN; TAPA; Avc; Rijkswaterstaat; Politie.

Deze rapportage geeft een overzicht van de cumulatieve cijfers over heel 2017, afgezet tegen 2016, inclusief analyse en toelichting. Tevens worden trends en ontwikkelingen op het gebied van transportcriminaliteit weergegeven en staat op hoofdlijnen aangegeven wat de inzet van de Politie en het OM is geweest en tot welke resultaten dit heeft geleid.