Ga naar content

(2018) Social media afspraken

Ruim 1700 politiemedewerkers zijn actief op Facebook, Twitter, YouTube en Instagram en er komen elke dag accounts bij. Social media zijn zo belangrijk en vanzelfsprekend geworden dat het publiek ook verwacht dat de politie daar informatie deelt en vragen beantwoordt. Over hoe de politie social media inzet, zijn afspraken vastgelegd.

Met het gebruik van foto’s en video’s op social media kan de politie het publiek een uniek kijkje bieden in het dagelijks werk. Wanneer dit niet zorgvuldig gebeurt, kunnen personen, voorwerpen of omgevingen in beeld worden gebracht die herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon. De instructie ”beeld op social media” helpt politiemedewerkers bewust te worden van de regels waar ze zich aan moet houden wanneer ze beeld op social media willen plaatsen.

Bij de huisstijl van de politie denken de meeste mensen direct aan ons logo, de striping op de politieauto’s en aan het ‘wybertje’ aan de gevel van onze politiebureaus. Maar er is meer: we hebben allemaal dezelfde politie-uniformen, een eigen lettertype, briefpapier, maar ook huisstijlafspraken die gelden voor social media. In de “Stijlgids social media” staat beschreven hoe we willen dat onze social media accounts er tekstueel en visueel uit zien.