Ga naar content

Afluisteren en of tappen

Het Openbaar Ministerie en de inlichtingen- en veiligheidsdiensten mogen onder strikte voorwaarden openbare communicatienetwerken en diensten aftappen. Dit gebeurt om criminele of terroristische activiteiten te voorkomen en hiervan verdachte personen op te sporen. Bij het aftappen gaat het om de inhoud van telefoongesprekken, sms- en mms-berichten en internetverkeer.

Inhoudsopgave

Hoe verzamelt de politie bewijs via aftappen?

  • Door telefoongesprekken af te luisteren.
  • Door de elektronische communicatie af te tappen. Denkt u hierbij aan sms- en mms-berichten en internetverkeer (downloads, videogesprekken en bijdragen aan internetfora).
  • Door personen te volgen op sociale media zoals Facebook, maar ook Ping en Skype af te tappen.

Waarom tapt de politie informatie?

‘Tappen’ levert de politie veel informatie op over de activiteiten van daders en mededaders; wie ze kennen en over de verblijfplaatsen van mensen en goederen. Uit internettaps blijkt bijvoorbeeld dat de verdachte geregeld kinderporno ontvangt via e-mail. Of dat iemand probeert om beveiligde computersystemen te kraken. Op basis hiervan kan er een huiszoekingsbevel komen.

Wanneer mag de politie telefoons afluisteren of elektronische communicatie aftappen?

  • Er moet om een misdrijf gaan waarop een gevangenisstraf van vier jaar of meer staat (de verdachte komt voor voorlopige hechtenis in aanmerking).
  • Het misdrijf is een ernstige inbreuk op de rechtsorde.
  • De rechter-commissaris moet toestemming hebben gegeven.
  • De afluisterperiode mag niet langer dan vier weken duren. Voor verlenging is toestemming van de officier van justitie nodig.

Mogen afgetapte gegevens worden gebruikt in andere zaken of tegen andere personen?

Gegevens mogen alleen worden gebruikt voor de zaak die de politie op dat moment onderzoekt. Wil de politie de gegevens ook in andere zaken of tegen andere personen gebruiken? Dan moet de politie hiervoor toestemming vragen aan de rechter-commissaris.

Wat betekent het aftappen voor aanbieders?

Aanbieders van openbare telecommunicatienetwerken en telecommunicatiediensten zijn wettelijk verplicht mee te werken aan het aftappen of opnemen van telecommunicatie als dat voor een strafzaak nodig is (zie het Wetboek van Strafvordering of de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsidiensten 2002, artikel 13.1 BW).

De kosten voor een volledig interceptiesysteem zijn hoog. De Nationale beheersorganisatie internetproviders (NBIP) kan zorgen voor een mobiele tapsysteem op het moment dat u als deelnemer een taplast krijgt. Het aftappen wordt geheel uitgevoerd door de NBIP. Zo hoeft u als provider niet de kosten voor een volledig interceptiesysteem te maken. Kijk voor meer informatie op de website van het NBIP.

Hoe lang mag de politie tapgegevens bewaren?

In de politieregisters moeten de gegevens met bronvermelding worden opgeslagen. Hoe lang de politie de gegevens mag bewaren, varieert van vijf tot dertig jaar, afhankelijk van de zaak

Ik ben afgetapt. Mag ik mijn gegevens inzien?

Ja, als er gegevens over u zijn vastgelegd, mag u deze altijd inzien. Wel moet u hier een klein bedrag voor betalen. De politie geeft geen afschrift, u mag geen kopie maken, wel mag u de gegevens met de hand overschrijven. Hiervoor betaalt u een klein bedrag. In sommige gevallen kan de politie een verzoek tot inzage weigeren. Alleen als de gegevens feitelijk onjuist zijn, kunt u de verantwoordelijke vragen de gegevens aan te vullen, te verwijderen, te verbeteren of af te schermen.