Ga naar content

Alcohol

Volgens een nationaal onderzoek drinkt 85 procent van de Nederlanders alcohol. Bijvoorbeeld tijdens het uitgaan, bij een feestje of voor de gezelligheid. Vaak blijft het gezellig. Overmatig drinken leidt echter ook regelmatig tot problemen. Dat varieert van geweld op straat tot verkeersongelukken. Elk jaar vallen er door alcohol in het verkeer talloze doden en ernstig gewonden. De politie wil dat voorkomen en houdt daarom geregeld alcoholcontroles. Vooral in het weekend en tijdens grote evenementen. Ook bijvoorbeeld bij het uitgaan controleert de politie als iemand onder invloed van alcohol of drugs zwaar geweld heeft gebruikt.

Inhoudsopgave

Mag ik rijden onder invloed van alcohol?

Absoluut niet. Het is verboden aan het verkeer deel te nemen als u meer dan de toegestane hoeveelheid alcohol hebt gedronken. Of u mee moet naar het politiebureau en een boete krijgt hangt af van enkele factoren:

 • Alcoholgehalte bestuurders
  Het alcoholgehalte in uw adem mag niet hoger zijn dan 220 Ugl (= microgram per liter). Dit alcoholgehalte geldt ook als u aan het verkeer deelneemt met een bromfiets, snorfiets of fiets.
 • Alcohollimiet beginnende bestuurders 
  De eerste vijf jaar na ontvangst van uw rijbewijs bent u een ‘beginnende bestuurder’. Dan geldt voor u een alcohollimiet van 88 Ugl. Dit alcohollimiet geldt ook voor bromfietsers en snorfietsers. Bent u jonger dan 18 jaar? Dan bent u een ‘beginnende bestuurder’ de eerstvolgende zeven jaar nadat u uw rijbewijs hebt ontvangen. Vanaf 18 jaar geldt een termijn van 5 jaar voor een ‘beginnende bestuurder’.
 • Ademtest alcohol
  De politie controleert met een ademtest of u onder invloed bent van alcohol. Hieraan moet u meewerken. Deze test geeft aan of u meer hebt gedronken dan wettelijk is toegestaan. De uitslag van deze test bepaalt of u mee moet naar het politiebureau voor nader onderzoek. Bij dit onderzoek meet de politie met speciale apparatuur hoeveel alcohol u precies hebt gedronken.
 • Boete voor rijden onder invloed
  Rijdt u onder invloed van alcohol? Dan krijgt u een geldboete, een (tijdelijke) ontzegging van uw rijbevoegdheid, een gevangenisstraf of een combinatie van deze straffen. De strafmaat hangt af van de ernst van de situatie. Bent u betrokken bij een ongeluk? Dan wordt u sneller getest op alcoholgebruik dan bij een gewone controle. Dit is ook om de eventuele schuldvraag vast te stellen. Blijkt u dan onder invloed te zijn? Dan kan uw verzekeringsmaatschappij de kosten van het ongeluk bij u terugvorderen.

Waarom is het wettelijk toegestane maximum vastgesteld op 220 Ugl?

Uit talloze onderzoeken blijkt dat als u meer drinkt dan 220 Ugl uw rijvaardigheid sterk afneemt. Een voorbeeld: u rijdt tachtig kilometer per uur (= 22 meter per seconde) en hebt drie of vier glazen bier gedronken. U reageert daardoor een halve seconde langzamer. Moet u plotseling remmen? Dan hebt u elf meter méér afstand nodig om te reageren dan in nuchtere toestand. Voor beginnende bestuurders geldt overigens een maximum van 88 Ugl.

Ben ik strafbaar als ik dronken op de fiets zit?

Ja, voor u als fietser gelden dezelfde normen als voor een automobilist. U bent dus strafbaar vanaf 220 Ugl en hoger.

Ben ik als voetganger strafbaar als ik dronken ben?

Dat is mogelijk. De politie kan voor openbare dronkenschap een proces-verbaal maken. Wordt u door de politie in dronken toestand aangetroffen? Dan gaat de politie af op de uiterlijke kenmerken van dronkenschap en uw gedrag. De politie neemt dan geen blaas- of bloedtest af.

Hoe verloopt de procedure bij een blaastest?

U bent verplicht om aan de blaastest mee te werken. Weigert u? Dan maakt de politie een proces-verbaal op. Is het alcoholgehalte in uw adem hoger dan 220 tot 285 Ugl? Dan moet u meekomen naar het bureau voor een ademanalyse. Voor een ‘beginnende bestuurder’ geldt 88 tot 104 Ugl. Op het bureau moet u twee keer blazen. Deze blaastest is nauwkeurig genoeg om te dienen als bewijsmateriaal bij een eventuele vervolging.

Bent u niet in staat om te blazen omdat u te dronken bent of om medische redenen (u bent gewond of hebt longproblemen)? Dan moet u een bloedproef ondergaan. U kunt ook op eigen kosten een bloedproef ondergaan als u het niet eens bent met de uitkomst van de blaasproef. Dit moet u wel op korte termijn regelen. Bij deze proef wordt bloed afgenomen. De proef laat nauwkeurig zien hoe veel u hebt gedronken. 

Hoe lang kan uw bloed getest worden op alcohol?

Na de bloedafname kan uw bloed nog lang op alcohol worden getest. Als het bloedmonster wordt ingevroren en volgens de richtlijnen behandeld, is na jaren nog precies vast te stellen hoeveel alcohol er in uw bloed zit.

Wat zijn de sancties voor alcohol in het verkeer?

Relatief lichte overschrijdingen handelt de politie zelf af. Zwaardere overtredingen (een promillage van meer dan 351Ugl) legt de politie voor aan het Openbaar Ministerie. De straffen voor rijden onder invloed variëren van een boete tot enkele jaren gevangenisstraf. Naar aanleiding van de uitslag van de blaastest kan de rechter u een ontzegging van de rijbevoegdheid opleggen.

Daarnaast kunt u van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) een LEMA (Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer) of EMA (Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer) opgelegd krijgen. Deze verplichte cursussen duren enkele dagen en moet u zelf betalen. In deze cursus wordt onder meer de negatieve invloed van alcoholgebruik op de verkeersveiligheid aan de orde gesteld. De cursus is verplicht voor iedereen die is aangehouden met een gehalte van 350 Ugl (beginnend bestuurder 220 Ugl) of meer dan 350 Ugl. Weigert u mee te doen of bent u afwezig? Dan raakt u uw rijbewijs direct kwijt. Is het aangetroffen alcoholgehalte in uw adem hoger dan 785 Ugl? U krijgt dan ook een medisch onderzoek opgelegd door het CBR.

Wanneer ben ik recidivist?

Als u binnen vijf jaar na uw laatste veroordeling opnieuw dezelfde fout maakt, dan staat u bij justitie te boek als recidivist.

Wanneer mag de politie bij het uitgaan iemand op alcohol testen?

Als iemand geweld heeft gebruikt waarvoor voorlopige hechtenis mogelijk is, bijvoorbeeld zware mishandeling,openlijke geweldpleging, mishandeling, bedreiging, maar ook vandalisme, seksueel geweld en geweld tegen dieren mag de politie testen of iemand alcohol en/of drugs heeft gebruikt. Dit mag alleen als er ook aanwijzingen zijn dat het geweld onder invloed van drank of drugs is gepleegd. Het kan daarbij ook gaan om anderen dan de geweldpleger, bijvoorbeeld omstanders die de verdachte aanmoedigen. De test mag alleen in het belang van het onderzoek worden gebruikt.
Lees meer over de Wet middelenonderzoek bij geweldplegers (WMG).

Op welke middelen test de politie na geweld?

De politie test verdachten van geweld op alcohol, cocaïne, amfetamine (speed) en methamfetamine (cristal meth). Van deze middelen is aangetoond dat zij een ontremmende invloed hebben en de kans op geweld kunnen vergroten.
Per 1 januari 2017 begint de politie in een aantal startgebieden met testen op alcohol: Eindhoven, Alkmaar, Putten, Ermelo en Harderwijk. Gedurende een halfjaar wordt de uitvoering van de wet in deze gemeentes geëvalueerd. Vanaf juli 2017 wordt de wet landelijk toegepast, voor zowel alcohol als drugs.

Wat gebeurt er als ik na geweld een alcohol- of drugstest weiger?

Als u verdachte bent en bent aangehouden voor het plegen van een geweldsdelict en er bestaat een aanwijzing dat u het geweld onder invloed van alcohol en/of drugs hebt gepleegd, dan bent u verplicht deel te nemen aan een test. Weigert u? Dan kunt u ook worden vervolgd op basis van artikel 184 van het Wetboek van Strafrecht. Op overtreding daarvan staat een gevangenisstraf van maximaal 2 maanden of een geldboete. Daarnaast kunt u dan als verdachte ook nog steeds worden vervolgd voor het geweldsdelict, los van het middelengebruik. 

Waarom mag de politie na geweld op alcohol en drugs testen?

Alcoholgebruik - ook in combinatie met drugs - is een belangrijke risicofactor voor geweld. Gebruik van alcohol of drugs kan de drempel om geweld te plegen aanzienlijk verlagen.