Ga naar content

Bereden politie

De politie te paard, ofwel bereden politie, houdt toezicht op evenementen zoals voetbalwedstrijden, optochten en demonstraties. Ook surveilleren de politieruiters op koop- en uitgaansavonden. De bereden politie wordt samen met de politiehonden Levende Have genoemd.

Inhoudsopgave

Wanneer wordt de bereden politie ingezet?

De bereden politie wordt ingezet voor surveillance, bij acties van de mobiele eenheid en bij officiële gelegenheden. Bij surveillance patrouilleren de ruiters in koppels. Ze hebben dezelfde taken als surveillerende agenten te voet. De bereden politie wordt ook ingezet bij de Mobiele Eenheid. De paarden dragen evenals de ruiters extra bescherming. En bij officiële gelegenheden zoals staatsbezoeken maken de ruiters dikwijls deel uit van de stoet. Zij dragen dan een officieel tenue.

Wat is het effect van de politiepaarden in de openbare ruimte?

De politiepaarden zijn met name een effectief middel bij grote groepen mensen. Ze worden vaak ingezet bij optochten, evenementen en voetbalwedstrijden. Zij kunnen namelijk zowel voor, achter als naast een menigte lopen. Hierdoor blijft de grote groep mensen compact en is deze eenvoudig onder controle te houden. Een ruiter zit hoog op zijn paard en overziet zo een groter gebied, signaleert sneller ongeregeldheden en kan hier alerter op reageren.

Hoe worden politiepaarden vervoerd?

De paarden worden in principe gezadeld in de trailers vervoerd. Zodoende kunnen de ruiters eenmaal op locatie meteen aan het werk.

Wat zijn de taken van de politieruiters?

Politieagenten te paard doen surveillances, begeleiden optochten en demonstraties, ondersteunen bij voetbalwedstrijden en ME-optredens en hebben ceremoniële taken. Maar ook zonder paard hebben de ruiters taken. Zoals:

  • assisteren bij ongevallen op de openbare weg waarbij dieren betrokken zijn;
  • afhandelen klachten over verwaarlozing of mishandeling van paarden en pony’s;
  • controle op de veemarkt;
  • grootschalige controles van vervoer van dieren;
  • controle op maneges.

Wat zijn de opleidingseisen voor politieruiters?

Agenten met minimaal drie jaar ervaring in het politiewerk komen in aanmerking voor een functie als ruiter. Een fysieke test en een rijtest maken deel uit van de selectieprocedure. Wordt een agent aangenomen? Dan volgt een inspannende interne opleiding van drie, zes of negen maanden, afhankelijk van rijervaring. Degenen die meer rijervaring hebben, stromen later in zodat de groep in zijn geheel tegelijk eindigt. Gedurende deze periode zijn ruiters in opleiding hele dagen bezig met hun paard. Ze krijgen les in dressuur, springen, theorie en verzorging.

De opleiding wordt voltooid met het landelijk politievaardigheidsexamen. Wordt dit met succes afgerond dan volgt een ME-opleiding van tweeënhalve week aan de politieacademie in Ossendrecht. Deze wordt eveneens met een examen afgesloten. Zijn alle examens behaald? Dan kan de ruiter dienstdoen op zijn paard. De eerste maanden begeleidt een ervaren collega de ruiter.

Wat zijn de opleidingseisen voor paarden?

De ruiters kopen de eigen paarden. Niet elk paard is geschikt als politiepaard. Het dier moet onder andere:

  • een hoogte hebben van circa 1.65 tot 1.75 meter. Kleine paarden komen daarom niet in aanmerking;
  • bij voorkeur vijf tot tien jaar oud zijn. Soms koopt de politie een jonger of ouder paard, als het dier verder veel kwaliteit lijkt te hebben;
  • bij voorkeur een ruin zijn, omdat ruinen in het algemeen rustiger, gewilliger en meer gelijkmatig van karakter zijn. Een goede merrie kan ook. Een hengst is in principe uitgesloten;
  • met uitzondering van bontkleur zijn alle kleuren welkom.
  • Daarnaast moet kerngezond zijn, stressbestendig, verkeersmak en het mag niet bang voor mensenmassa’s.

Hoe geef ik mijn paard op als politiepaard?

De politie zoekt permanent naar geschikte paarden om het verloop in het paardenbestand aan te vullen. U kunt een paard opgeven via ons aanmeldingsformulier. Lees eerst onderstaande informatie goed door.

Wat gebeurt er als mijn paard door de selectie komt?

Voldoet een paard aan de selectie-eisen? En valt de vraagprijs binnen het budget? Dan sluit de politie een koopovereenkomst met u af met een proeftijd van twee weken. Hierin test de politie het paard op alle eigenschappen die voor een politiepaard belangrijk zijn. Het gaat daarbij vooral hoe het paard reageert in het verkeer, op lawaai en onder andere bijzondere omstandigheden. Daarna volgt een keuring door een dierenarts. Tijdens deze proefperiode is de politie aansprakelijk voor alle risico’s en kosten. De politie behoudt tijdens de proeftijd het recht om zonder opgaaf van redenen af te zien van de koop. Blijkt alles uiteindelijk goed? Dan wordt de koop definitief.
Bij daadwerkelijke aankoop van een paard is er nog een lange weg te gaan, voor de uiteindelijke inzet. Gemiddeld duurt het één tot twee jaar voordat een paard helemaal klaar is voor het politiewerk op straat.

Bestaat de escorte op prinsjesdag ook uit beredenen van de politie?

Ja, de begeleiding van de Gouden Koets op de derde dinsdag in september, Prinsjesdag, wordt verzorgd door de bereden ere-escorte. Dit doet zij sinds 1948 formeel.

Bestaat het muzikale onderdeel tijdens Prinsjesdag ook uit beredenen van de politie?

Ja, het muzikale onderdeel van de ere-escorte van de bereden politie heet 'de clique' (zie foto onder).  Het bestaat uit een paukenist, gevolgd door acht trompetters. Zij spelen diverse signalen en marsen. De paukenist rijdt op een bont paukenpaard, dat hij met zijn voeten stuurt. Ondertussen bespeelt hij de pauken (trommels). De clique is sinds 1992 onderdeel van de ere-escorte van de bereden politie en alle leden van de clique zijn als ruiter in dienst bij de bereden politie.

Buiten Prinsjesdag treden zij zo’n vier maal per jaar op. Zo traden zij bijvoorbeeld op bij Jumping Amsterdam en het 200 jarig bestaan van het Koninklijk der Nederlanden te Apeldoorn en internationale conferenties in politieverband.

Tijdens Prinsjesdag lenen ze voor de trompetters acht schimmels van de Belgische federale politie uit Brussel. Bij optredens en oefeningen rijden trompetters op politiepaarden die ook in de dienst gebruikt worden.

De clique