Ga naar content

Vragen over corona en politiewerk

Current language: Nederlands

De lockdown die in Nederland geldt, is verlengd tot ten minste 15 maart. Hieronder staan antwoorden op de meest gestelde vragen aan de politie. Voor vragen over de uitspraak van de rechter over de avondklok, verwijzen we naar de rijksoverheid. Deze pagina is bijgewerkt op 23-02-2021.

Inhoudsopgave

Actueel (o.a. nieuw wetsvoorstel avondklok)

Avondklok blijft van kracht(update 23 februari 2021, 21.00 uur)

De avondklok wordt na 2 maart met twee weken verlengd tot 15 maart. Tussen 21.00 uur tot 04.30 uur blijf je binnen, tenzij je een geldige reden hebt. Een rechter constateerde onlangs dat de juridische grondslag voor de avondklok op grond van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Wbbbg) niet correct was. Of dat daadwerkelijk zo is, ligt ter beoordeling bij het Hof. Hierop vooruitlopend heeft het kabinet de maatregel rond de avondklok ondergebracht in de Tijdelijke Wet Covid, als onderdeel van Wet Publieke gezondheid (WPg). Hierdoor is per 22 februari de wettelijke basis voor de avondklok veranderd en is de Wbbbg buiten werking gesteld.

Huidige lockdown verlengd; extra maatregelen

Het kabinet maakt zich nog steeds zorgen om de verschillende varianten van het coronavirus, die nog besmettelijker zijn dan het virus dat we al kennen. De huidige lockdown blijft daarom van kracht. Wel zijn er enkele versoepelingen. Lees meer op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19.

De basisregels blijven hetzelfde:

 • Blijf zoveel mogelijk thuis.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.
 • Ontmoet zo min mogelijk mensen.
 • Houd 1,5 meter afstand van mensen uit een ander huishouden.
 • Was vaak en zorgvuldig je handen.
 • Heb je klachten, hoe mild ook? Blijf thuis en laat je testen.
 • Ben je besmet; vraag anderen om hulp zodat je thuis kunt blijven.

Avondklok - regels

Voor vragen over de avondklok die niet over handhaving gaan, verwijzen we je naar de website van de rijksoverheid. Je kunt daar ook je vragen stellen. 

Waar vind ik de Eigen Verklaring Avondklok, voor als ik toch de straat op moet?
Je mag alleen met een goede reden de straat op. Die redenen vind je op de website van de rijksoverheid. Wij zullen altijd controleren of dat formulier echt over jou gaat. En over jouw situatie. Twijfelen we of je verhaal klopt, dan krijg je een boete.

Ik moet 's avonds voor werk de straat op. Wat moet ik bij me hebben?
Je moet dan DRIE dingen bij je hebben:
1. een werkgeversverklaring die ondertekend is door je baas,
2. een formulier Eigen Verklaring Avondklok 
3. je identiteitsbewijs.
We zullen controleren of je alle papieren bij je hebt, of het aannemelijk is dat je daar voor je werk bent en of de namen op de formulieren kloppen met jouw ID.  

Mag ik naar mijn werk worden gebracht of van mijn werk worden opgehaald?
Bij voorkeur reis je zelf naar je werk. Openbaar vervoer en taxi’s blijven rijden. Je kunt evt ook andere werktijden aanvragen of met een collega meerijden (draag dan wel een mondkapje).
Zorg altijd dat je bovenstaande documenten bij je hebt. 

Als bovenstaande mogelijkheden écht geen optie zijn, dan kan iemand je naar je werk brengen of ophalen. Zij moeten dan wel een Eigen Verklaring invullen en daarbij de optie ‘iemand anders heeft dringend mijn hulp nodig’ aanvinken. Onder deze optie licht u vervolgens toe waarom dit een geldige reden is. De persoon die brengt/haalt moet ook een kopie van de eigen verklaring en de werkgeversverklaring van degene die wordt gebracht of gehaald laten zien. Wij zullen wel de aannemelijkheid van jouw verhaal toetsen. 

Ik moet de hond uitlaten. Mag dat?
Ja, je mag zonder formulier je hond uitlaten tijdens de avondklok. Maar dan moet hij wel aangelijnd zijn. En er mag niemand met je mee. 

Wanneer mag je wel op straat zijn als de avondklok geldt?
Er zijn meerdere uitzonderingen op de avondklok. Het gaat te ver om die allemaal hier op te schrijven. Kijk op de website van de rijksoverheid
Een paar voorbeelden zijn: 

 • noodgeval (denk aan brand in je woning, huiselijk geweld of accute psychische nood)
 • jijzelf, je naaste of je huisdier heeft dringend medische hulp nodig (bv. ritje ziekenhuis of dierenarts)
 • hond aangelijnd uitlaten
 • examen doen voor mbo, hbo of wo
 • onderweg zijn van of naar een uitvaart (aantoonbaar)
 • of omdat je baas vindt dat je moet werken. Je moet dan o.a. wel een verklaring van hem of haar bij je hebben.

Zorg dat je vooraf weet (spoed uitgezonderd) welke formulieren je bij je moet hebben. Dat is echt jouw verantwoordelijkheid!

Ik heb soms last van accute psychische nood (zoals PTSS of een ernstige angststoornis). Mag ik een ommetje maken ’s avonds of ’s nachts?
Als het noodzakelijk is vanwege accute psychische problematiek mag je bij uitzondering een wandeling maken tijdens de uren van de avondklok.
Zorg dan wel dat je een eigen verklaring bij je hebt waarop je jouw (nood)situatie toelicht én een verklaring die door een BIG-geregistreerde behandelaar ondertekend is. Daarop verklaart deze behandelaar dat hij/zij jou geadviseerd heeft om, ten behoeve van jouw veiligheid of van de mensen om je heen, bij oplopende spanningen een wandeling in de buitenlucht te maken. 

Ik mag dus niet buiten komen. Maar mag ik wel in mijn tuin zijn, of op mijn erf lopen?
De regel is dat je tijdens de avondklok niet in de openlucht mag zijn. Dat betekent dat je niet buiten mag zijn, ook niet in de auto, taxi of in de trein.
Je mag wél in je eigen tuin zijn of op je balkon.

Wat als mijn bejaarde vader ineens dringend hulp nodig heeft? Moet ik dan eerst de politie bellen?
Nee, als jijzelf of een persoon of een dier dringend medische hulp nodig heeft, dan valt dit onder de uitzonderingen. Als er spoed bij is, hoeft je ook niet eerst eerst een formulier te downloaden. Helaas kunnen wij je verhaal niet goed checken, maar we hebben genoeg mensenkennis om dit op waarde in te schatten en je door te laten rijden of lopen.  

Ik heb een boete gehad omdat de politie aan mijn verhaal twijfelde. Maar dat is echt onterecht en ik  kan inmiddels aantonen dat mijn verhaal wél klopte. Wat moet ik dan doen? 
Ben je het niet eens met een boete en kun je aantonen dat wij jouw situatie verkeerd hebben beoordeeld, dan kun je verzet instellen tegen de boete. Dat is bezwaar maken bij de officier van justitie. Die kijkt dan of er aanleiding is om iets aan de boete te doen. Betaal de boete in dat geval niet. 

Vragen over handhaving en boetes

Waarvoor kunnen politie en boa's boetes uitdelen? 
Alleen door afstand te houden, krijgen we corona weer onder controle. Handhaven is, zeker in deze tijd, noodzakelijk. Die handhaving zal zich vooral richten op:

 • het naleven van de avondklok 
 • het maximum van 2 personen bij elkaar op straat
 • 1,5 meter afstand houden van anderen
 • alcohol bij je hebben of gebruiken op straat na 20.00 uur.

Kijk voor alle regels en uitzonderingen op de website van de rijksoverheid

De boetes

 • Voor 13 t/m 15-jarigen die geen afstand houden / groepsvorming: 48 euro.
 • Voor 16 jaar en ouder die geen afstand houden / groepsvorming: 95 euro.
 • 13 jaar en ouder die geen mondkapje dragen waar het wel moet: 95 euro.
 • De avondklok overtreden zonder geldige reden: 95 euro.

​​Als ik een negatieve coronatest kan laten zien, hoef ik me dan niet aan de afstandregels of groepsvormingsregels te houden?  
Een negatief testresultaat geeft géén ontheffingen voor de gestelde maatregelen. Bijvoorbeeld het respecteren van de 1,5 meter afstand of het verbod op groepsvorming.

Handhaaft de politie ook achter de voordeur?
We doen een beroep op iedereen om de komende tijd het dringende advies van de overheid op te volgen. Zo kunnen we met elkaar de verspreiding van het virus doen afnemen of stoppen. Het aantal bezoekers dat we thuis (binnen en buiten) ontvangen is op dit moment max 1 persoon per dag, exclusief kinderen onder de 13 jaar. 
Als een samenkomst leidt tot overlast voor de buren of omgeving kan er gehandhaafd worden. We mogen alleen een woning binnentreden als we een machtiging tot binnentreden hebben, die is afgegeven door een hulpofficier van justitie. Net zoals dat vroeger was. Bijvoorbeeld bij herhaaldelijk overlastgevend gedrag.

waarschuwingsbord, afstand, vondelpark, amsterdam, corona, coronavirus, covid-19, Foto: Korpsmedia / Jeroen Stoops

 

Met wie mag ik in de auto?

Voor privéritten
Ga niet de weg op als het niet écht nodig is. En reis het liefst alleen, of met iemand uit je eigen huishouden.
Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.

Er zijn geen maximale aantallen passagiers meer. Maar zit je met iemand in de auto die niet tot jouw huishouden behoort, draag dan svp (allemaal) een mondkapje.
Doe wat je kunt om de verspreiding van dit virus te stoppen! 
Kinderen tot en met 12 jaar hoeven trouwens geen mondkapje te dragen.
Je kunt deze informatie ook lezen op de website van de rijksoverheid.  

Wanneer kan ik nog een boete krijgen?
Je krijgt op dit moment geen boete meer als je met meerdere mensen uit verschillende huishoudens in een auto onderweg bent. Omdat we er vanuit gaan dat je dan iets dringends te doen hebt. Maar hang je met je vrienden in en rond een auto, op een parkeerplaats of zo, dan kun je nog steeds een boete krijgen. Voor groepsvorming buiten, of voor het niet voldoen aan 1,5 meter afstand. 

Avondklok - handhaving en onrust

Welke boete krijg ik als ik tijdens de avondklok zonder geldige reden buiten ben?
Als politie nemen we de handhaving van de nieuwe maatregel voor onze rekening. We richten ons op het stoppen van de overtreding en maken zoveel mogelijk proces-verbaal op. Omdat iedereen de maatregel kent, waarschuwen we niet. Ook niet bij jongeren. De boete op een overtreding van de avondklok is 95 euro. 

Waarschuwen jullie eerst? 
Deze maatregel was niet gekozen als ie niet écht nodig was. En iedereen weet er vanaf. De tijd van waarschuwen is voorbij.  

Hoe handhaven jullie die avondklok? 
Spoedmeldingen hebben natuurlijk onze eerste prioriteit. Maar daarna richten we ons tijdens de avond en nacht vooral op het handhaven van de avondklok. Controleren doen we statisch en dynamisch. En op basis van informatie en ervaring. Kloppen de papieren met de omstandigheden, dan kunnen de gecontroleerde personen meteen weer door. 

Wat gebeurt er met de boetes die zijn uitgedeeld toen de avondklok nog onder de andere wet viel?
Het Openbaar Ministerie (OM) bepaalt wat er met al uitgedeelde boetes gebeurt.  

Waar kan ik screenshots melden van oproepen om te gaan rellen? Of videobeelden van vernielingen, mishandelingen etc?
Allereerst dank voor je bijdrage aan de veiligheid in ons land. Je kunt je beelden hier uploaden: https://www.politie.nl/algemeen/meldingen-over-rellen.html 

Heeft de politie extra bevoegdheden als er een noodverordening of noodbevel geldt?
In bijzondere omstandigheden, bv als er sprake is van (dreigende) rellen, kan een burgemeester of een Veiligheidsregio een noodverordening of noodbevel afkondigen. Er gelden dan tijdelijk nieuwe regels. De politie wordt aangewezen om die regels te handhaven. Soms ook samen met boa’s  of de Koninklijke Marechaussee. Dat staat altijd in de noodverordening.
Wij hebben als politie dan niet meer bevoegdheden dan anders. Je bent verplicht om onze aanwijzingen op te volgen. Houd jij je niet aan de regels van de noodverordening, dan ben je strafbaar (artikel 443 Wetboek van Strafrecht). Je kunt hiervoor maximaal drie maanden de cel in gaan of een boete krijgen van de tweede categorie (max. € 4350).

Kan de politie preventief fouilleren als ze dat wil?
Nee. Dat kan niet zomaar. Als een gemeente weet of vermoedt dat mensen wapens meenemen naar een bepaald gebied, kan de burgemeester dat gebied op basis van art. 151 Gemeentewet aanwijzen als veiligheidsrisicogebied. Alleen als dat besluit is genomen, krijgen wij als politie de bevoegdheid om preventief te fouilleren op verboden wapenbezit. Wij kunnen dan mensen fouilleren zonder concrete verdenking. Normaal gesproken is dat namelijk een eis. 

Regels voor binnen en buiten

De overheid maakt onderscheid tussen woningen, andere binnenruimtes  en buiten. Buiten houdt iedereen van 18 jaar en ouder sowieso 1,5 meter afstand tot elkaar.
Er zijn basisregels én uitzonderingen. Hier vind je alleen de basisregel, met telkens een verwijzing naar de website van de rijksoverheid. 

Wat zijn de regels voor thuis?
Het dringende advies van de Rijksoverheid is: Ontvang thuis (huis, tuin, balkon) maximaal 1 persoon per dag. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee. Houd 1,5 meter afstand tot de bezoekers en leef de hygiënemaatregelen na. Nogmaals: dit is een dringend advies. Het helpt de verspreiding van het virus tegen te gaan. Meer dan de helft van de besmettingen vindt in huiselijke kring plaats. Bedenk daarom goed of een bezoek noodzakelijk is.
Als een samenkomst leidt tot overlast, dan kan er gehandhaafd worden. Zoals we altijd al deden.

Wat zijn de regels voor buiten? 
Buiten de eigen woning geldt dat maximaal 2 personen of 1 huishouden in groepsverband ergens heen mogen gaan of iets mogen ondernemen. Kinderen tot en met 12 jaar tellen hierbij niet mee. De politie kan handhaven als er meer dan 2 personen bij elkaar zijn of als personen die niet tot hetzelfde huishouden behoren onvoldoende afstand houden.
Lees meer op www.rijksoverheid.nl

Avondklok
Veel mensen worden besmet met corona bij het samenkomen van familie en vrienden. Een verbod om ’s avonds buiten te zijn, zorgt ervoor dat minder mensen bij elkaar op bezoek gaan en elkaar ontmoeten. Uit onderzoek blijkt dat een avondklok helpt om de verspreiding van het virus af te remmen. Op 23cfebruari besloot de overheid om de avondklok te verlengen tot 15 maart 04.30 uur. De avondklok geldt tussen 21.00 uur en 04.30 uur. Het overtreden van de avondklok kan leiden tot een boete van 95 euro.

Overige regels voor binnen en buiten
Ten minste tot en met 15 maart zijn vrijwel alle locaties voor publiek gesloten.
Lees op de website van de Rijksoverheid wat er precies gesloten is en wat geopend blijft (in de alinea 'Regels voor binnen en buiten' > 'Gesloten locaties').

Alcohol na 20:00 uur

Het is verboden om in de openbare ruimte, zowel binnen als buiten, tussen 20:00 en 07:00 uur alcohol bij je te hebben of te drinken. De politie kan en zal hierop handhaven. Voor essentiële winkels is het verboden om tussen 20:00 en 06:00 alcoholische dranken te verkopen of te bezorgen. Deze regel is vastgesteld omdat alcoholgebruik ertoe kan leiden dat de coronaregels - met name afstand houden - uit het oog worden verloren.

Vragen over afstand houden

De basisregel is: houd 1,5 meter afstand van elkaar

 • Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot volwassenen en jongeren vanaf 13 jaar.
 • Mensen uit hetzelfde huishouden, hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
 • Bewoners van 1 adres hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden.

Zie ook de alinea over handhaving en boetes.

Kinderen en 1,5 meter afstand

 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot elkaar en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden.

Jongeren en 1,5 meter afstand

 • Jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar. Het maximale aantal van 2 personen buiten geldt ook voor hén. 

Geen 1,5 meter afstand houden
Soms is 1,5 meter afstand houden niet mogelijk en dan hoeft het ook niet. Lees hier welke uitzondering er zijn : https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/afstand-houden 

Mondkapjes

Wanneer móet ik een mondkapje dragen?
Voor iedereen van 13 jaar en ouder is het dragen van een mondkapje verplicht in alle openbare en overdekte ruimten (zoals een politiebureau), in het onderwijs, het openbaar vervoer en bij contactberoepen.  Bijvoorbeeld in een winkel, het gemeentehuis of op het station. 
Op de site van de Rijksoverheid staat meer informatie over de mondkapjesplicht en welke uitzonderingen er zijn.

Vragen over hoe we onszelf beschermen

Draagt de politie mondkapjes?
De politie draagt, net als iedereen, in publieke binnenruimten niet-medische mondkapjes. Ook in de auto dragen agenten een mondkapje als ze samen met een collega rijden. Daarnaast is het binnen de organisatie verplicht gesteld om ook in de werkruimtes van het politiebureau een mondkapje te dragen. In medische spoedgevallen en meldingen waarbij mogelijk een besmetting met corona kan plaatsvinden, dragen wij medische mondmaskers (en andere beschermingsmiddelen).

Wat hebben jullie aan persoonlijke beschermingsmiddelen bij je?
In elke politieauto ligt een pakket met onder andere een mondkapje en medische handschoenen. Deze gebruikt de politie bijvoorbeeld als agenten naar een locatie moeten waar iemand mogelijk besmet is, of bij een reanimatie. Bij een aanhouding is er natuurlijk niet altijd tijd om handschoenen aan te doen. Hierdoor lopen we verhoogd risico, maar dat hoort ook bij ons vak. Fouilleren doen we weer wel altijd met handschoenen aan. Verder hebben we gel bij ons waarmee we na een melding onze handen kunnen schoonmaken. Ook hebben we een overall en bril bij ons om aan te trekken bij een reanimatie. Ten slotte gaan er anti-spuugmaskers mee in de auto. 

Hoe doen jullie dat als je nu iemand moet aanhouden of fouilleren?
In principe dragen we bij aanhouding én fouillering medische handschoenen. Soms is er geen tijd is om die aan te trekken. In dat geval is dat helaas het risico van ons vak. We zullen alles doen wat we kunnen om niet besmet te raken én om te zorgen dat we niet bijdragen aan het verspreiden van het virus.

Reanimeren jullie nog wel? 
We moeten er op dit moment helaas van uitgaan dat iedereen besmet kan zijn met corona. Daarom reanimeren we volgens het COVID-19 protocol dat door medici en overheid is vastgesteld. Dit betekent in het kort dat wij slachtoffers van 13 jaar en ouder alleen – in afwachting van de ambulance! - reanimeren met behulp van borstcompressies. Kinderen t/m 12 jaar reanimeren we met borstcompressies en mond-op-mondbeademing.

Vragen over werken en afstand houden

Mijn werkgever laat ons op te korte afstand van elkaar werken. Wat kan ik doen?
Je werkgever is verantwoordelijk voor jullie gezondheid. Hij moet er dus voor zorgen dat jullie minimaal 1,5 meter kunnen aanhouden. Kaart het bij je werkgever of leidinggevende aan. Wordt er niet geluisterd, schakel dan de ondernemingsraad of de vakbond in. Je kunt het ook melden bij de Inspectie SZW, via een speciaal meldformulier.  

Vragen over toegang tot politiebureaus

Hoe moet ik nu aangifte doen?
In verband met de coronacrisis zijn we genoodzaakt het aantal persoonlijke contacten te verminderen. Alleen in dringende gevallen spreken we nog af op het politiebureau. We proberen zoveel mogelijk aangiftes telefonisch af te handelen of via internet op te nemen. Kijk op https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen of online aangifte voor u mogelijk is.
Niet? Bel ons dan op 0900-8844. Dan kijken we of het telefonisch kan, of dat het toch op een politiebureau mag. Sommige aangiftes zijn namelijk te complex of gevoelig om telefonisch te doen.

Moet ik een mondkapje dragen wanneer ik een politiebureau bezoek?
Ja, het politiebureau valt onder de publieke ruimten waar personen van 13 jaar of ouder verplicht zijn om een niet-medisch mondkapje te dragen.

Vragen over opleidingen en werving

Hoe zit het met de selectieprocedure voor nieuwe agenten?
Heb je vragen over de selectieprocedure? Dan kun je contact opnemen met Kombijdepolitie via 088 - 66 22 300 (bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur). Of stel je vraag direct aan chatbot Job. Mogelijk heeft hij al een antwoord op jouw vraag.

Overige vragen en antwoorden