Ga naar content

Vragen over corona en politiewerk

Current language: Nederlands

Op deze pagina vind je antwoorden op de meest gestelde vragen aan de politie. Bijvoorbeeld over afstand houden en wanneer je een boete kunt krijgen. Voor overige vragen verwijzen we onderaan naar de websites van Rijksoverheid en RIVM. Deze pagina is bijgewerkt op 21-10-2020.

Inhoudsopgave

Actueel

Gedeeltelijke lockdown
Het gaat niet goed met de ontwikkelingen rondom het coronavirus in ons land. Als we niet oppassen zijn we binnen een paar weken terug bij de situatie die we nog kennen uit het voorjaar. Alleen als we allemaal de basisregels naleven kunnen we corona weer onder controle krijgen.

Dit zijn nu de belangrijkste basisregels, voor iedereen:

 • Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen
 • Vermijd drukte en geef elkaar de ruimte
 • Was je handen vaak en hoest/nies in je de holte van je elleboog
 • Draag een mondkapje
 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen!

Lees hier meer over de laatste persconferentie: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/persconferentie-coronavirus-13-oktober

waarschuwingsbord, afstand, vondelpark, amsterdam, corona, coronavirus, covid-19, Foto: Korpsmedia / Jeroen Stoops

 

Vragen over handhaving en boetes

Waarvoor kunnen politie en boa's  boetes uitdelen? 
Alleen door afstand te houden, krijgen we corona weer onder controle.  We gaan daarom nu weer strenger handhaven.
Hieronder - en vooral op de website van de rijksoverheid - kun je lezen wat de regels zijn. 

De boetes

 • Voor 13 t/m 17-jarigen: 95 euro.
 • Voor 18 jaar en ouder: 95 euro.
 • Geen mondkapje waar het wel moet: 95 euro. 

Handhaaft de politie ook achter de voordeur?
De meeste besmettingen vinden nu plaats op feestjes en familiebijeenkomsten. Het aantal bezoekers dat we thuis (binnen en buiten) ontvangen is daarom teruggebracht tot 3 personen per dag, exclusief kinderen onder de 13 jaar. Als een samenkomst leidt tot overlast voor de buren of omgeving, of een gevaar vormt voor de publieke gezondheid, kan er gehandhaafd worden. We mogen alleen een woning binnentreden als we een machtiging tot binnentreden hebben, die is afgegeven door een hulpofficier van justitie. Net zoals dat vroeger was. 

Regels voor binnen en buiten

De overheid maakt onderscheid tussen woningen, andere binnenruimtes  en buiten. Buiten houdt iedereen van 18 jaar en ouder sowieso 1,5 meter afstand tot elkaar.
Er zijn basisregels én uitzonderingen. Hier vind je alleen de basisregel, met telkens een verwijzing naar de website van de rijksoverheid. 

Wat zijn de regels voor thuis?
Ontvang maximaal 3 personen per dag in huis. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee. Zorg ervoor dat je bezoek 1,5 meter afstand kan bewaren.
Dit is een dringend advies en geen verplichting. Maar als een samenkomst leidt tot overlast of een gevaar vormt voor de publieke gezondheid, kan er gehandhaafd worden.

Alles in groepsverband: maximaal 4 personen
Hoofdregel = buiten de eigen woning geldt dat maximaal 4 personen of 1 huishouden in groepsverband ergens heen mogen gaan of iets mogen ondernemen. Kinderen tot en met 12 jaar tellen hierbij niet mee. 
Lees meer op www.rijksoverheid.nl

Wat zijn de regels voor buiten?
Buiten mogen maximaal 4 personen samen zijn. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.
Hoor je niet tot één huishouden en houd je geen afstand, dan ben je strafbaar en kun je een boete krijgen.
Als je met 4 mensen afspreekt en er sluiten zich anderen bij aan, dan ben je ook strafbaar.
Lees meer op www.rijksoverheid.nl

Hoe zit het met andere binnenruimtes, zoals restaurants, cafés, musea etc?
Lees hier welke regels gelden voor andere ruimtes/gbouwen: www.rijksoverheid.nl

Met wie mag ik in de auto?

Voor privéritten
Geef het virus geen lift. Blijf in je buurt en werk thuis als het kan. 
Toch de weg op?

 • Behoor je tot hetzelfde huishouden? Dan mag je gewoon met elkaar in de auto zitten. 
 • Behoor je NIET tot hetzelfde huishouden? Draag allemaal een mondkapje, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar.

Het mondkapje is een dringend advies. Je kunt dus geen boete krijgen als je er geen draagt. Maar op die manier help je mee aan het tegenhouden van de verspreiding van het virus en kan de overheid de regels hopelijk snel weer versoepelen. 

Voor je werk
Bij bedrijfsmatig vervoer moet je 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden in de auto of het werkbusje. Kan dit niet, dan is het dragen van een mondkapje in dit voertuig verplicht bij meer dan twee inzittenden.

Alcohol na 20:00 uur

Het is verboden om in de openbare ruimte, zowel binnen als buiten, tussen 20:00 en 07:00 uur alcohol bij je te hebben of te drinken. 
Deze regel is voor nu vastgesteld omdat alcoholgebruik ertoe kan leiden dat de coronaregels - met name afstand houden - uit het oog worden verloren.

Buitensporten en handhaving

Wat zijn de regels op het gebied van handhaving voor buitensporten?
Voor buitensporten geldt een maximum van 4 personen per groepje (exclusief instructeur). Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten zolang er meer dan 1,5 meter tussen de groepjes zit en de buitenruimte dat toelaat. Er moet een duidelijke afbakening zijn tussen de groepjes en zij mogen zich niet mengen.

Vragen over afstand houden

We houden het virus alleen onder controle als we 1,5 meter afstand houden.
Doe dit vooral ook thuis, als er visite is!! De meeste besmettingen geven we namelijk in gezelschappen aan elkaar door.
En dus wil de overheid dat we die gezelschappen nu een tijdje zo klein mogelijk houden. Zie ook de alinea over handhaving en boetes.

Wie zijn verplicht 1,5 meter afstand tot anderen te bewaren?
Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot personen van 18 jaar en ouder. En tot jongeren van 13 tot en met 17 jaar. Vanaf 3 personen kan er worden gehandhaafd op die 1,5 meter. 

Uitzonderingen op de 1,5 meter afstand
Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van anderen.
Jongeren tot 18 jaar ook niet, onderling. Maar wel als ze met volwassenen samen zijn.

Kijk hier voor meer uitzonderingen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/persconferentie-coronavirus-13-oktober

Mondkapjes

Waar moeten we mondkapjes dragen?
We houden het virus alleen onder controle als we 1,5 meter afstand houden. Op sommige plekken is dit lastig.
Er is daarom een mondkapjesplicht in in het openbaar vervoer. Draag je ze daar niet, dan kun je een boete van 95 euro krijgen.
In de auto draag je ook een mondkapje als je met iemand samen reist die niet tot je huishouden behoort. Want 1,5 meter afstand is daar ook bijna altijd onmogelijk. 
In openbare - voor publiek toegankelijke - gebouwen worden mondkapjes dringend aangeraden. Denk aan een supermarkt, winkelcentrum, ziekenhuis, gemeentehuis , overdekt zwembad (niet in het water) of politiebureau.

Vragen over hoe we onszelf beschermen

Draagt de politie mondkapjes?
De politie draagt volgens het dringende advies van de Nederlandse overheid in publieke binnenruimten niet-medische mond-neuskapjes. Daarnaast dragen wij bij de politie medische mondmaskers (en andere beschermingsmiddelen) bij een inzet waarbij mogelijk besmetting met corona kan plaatsvinden.
Ook in de auto dragen steeds meer agenten een mondkapje, ook al zijn zij nog steeds uitgezonderd van de verplichting. Maar ook wij willen als politie zo veel mogelijk bijdragen aan het beperken van de besmettingen.

Wat hebben jullie aan persoonlijke beschermingsmiddelen bij je?
In elke politieauto ligt een pakket met onder andere een mondkapje en medische handschoenen. Deze gebruikt de politie bijvoorbeeld als agenten naar een locatie moeten waar iemand mogelijk besmet is, of bij een reanimatie. Bij een aanhouding is er natuurlijk niet altijd tijd om handschoenen aan te doen. Hierdoor lopen we verhoogd risico, maar dat hoort ook bij ons vak. Fouilleren doen we weer wel altijd met handschoenen aan. Verder hebben we gel bij ons waarmee we na een melding onze handen kunnen schoonmaken. Ook hebben we een overall en bril bij ons om aan te trekken bij een reanimatie. Ten slotte gaan er anti-spuugmaskers mee in de auto. 

Hoe doen jullie dat als je nu iemand moet aanhouden of fouilleren?
In principe dragen we bij aanhouding én fouillering medische handschoenen. Soms is er geen tijd is om die aan te trekken. In dat geval is dat helaas het risico van ons vak. We zullen alles doen wat we kunnen om niet besmet te raken én om te zorgen dat we niet bijdragen aan het verspreiden van het virus.

Reanimeren jullie nog wel? 
We moeten er op dit moment helaas van uitgaan dat iedereen besmet kan zijn met corona. Daarom reanimeren we volgens het COVID-19 protocol dat door medici en overheid is vastgesteld. Dit betekent in het kort dat wij slachtoffers van 13 jaar en ouder alleen – in afwachting van de ambulance! - reanimeren met behulp van borstcompressies. Kinderen t/m 12 jaar reanimeren we met borstcompressies en mond-op-mondbeademing.

Vragen over werken en afstand houden

Mijn werkgever wil dat we met 3 of meer mensen in een werkbus naar het werk gaan. Mag dat?
Als je met meer dan 2 personen reist en je kunt geen 1,5 meter afstand van elkaar kunt houden, dan moet iedereen een niet-medisch mondmasker dragen. 

Mijn werkgever laat ons op te korte afstand van elkaar werken. Wat kan ik doen?
Je werkgever is verantwoordelijk voor jullie gezondheid. Hij moet er dus voor zorgen dat jullie minimaal 1,5 meter kunnen aanhouden. Kaart het bij je werkgever of leidinggevende aan. Wordt er niet geluisterd, schakel dan de ondernemingsraad of de vakbond in. Je kunt het ook melden bij de Inspectie SZW, via een speciaal meldformulier.  

Vragen over de vakantie

Omdat in Nederland de besmettingen snel oplopen, zijn we in de meeste landen om ons heen niet meer welkom. Het advies is daarom: blijf in Nederland.

 • Blijf zo veel mogelijk op je vakantieadres en beperk het aantal uitstapjes.
 • Ga weg als het ergens zo druk is dat afstand houden lastig wordt.
 • Ontwikkel je gezondheidsklachten? Blijf binnen en laat je zsm testen.

Lees hier meer: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-op-vakantie-gaan/op-vakantie-in-nederland

Vragen over toegang tot politiebureaus

Hoe moet ik nu aangifte doen?
In verband met de coronacrisis zijn we genoodzaakt het aantal persoonlijke contacten te verminderen. Alleen in dringende gevallen spreken we nog af op het politiebureau. We proberen zoveel mogelijk aangiftes telefonisch af te handelen of via internet op te nemen. Kijk op https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen of online aangifte voor u mogelijk is. Niet? Bel ons dan op 0900-8844. Dan kijken we of het telefonisch kan, of dat het toch op een politiebureau mag. Sommige aangiftes zijn namelijk te complex of gevoelig om telefonisch te doen.

Moet ik een mondkapje dragen wanneer ik een politiebureau bezoek?
Ja, het politiebureau valt onder de publieke ruimtes waarbij de overheid dringend adviseert om een niet-medisch mondkapje te dragen.

Vragen over opleidingen en werving

Hoe zit het met de selectieprocedure voor nieuwe agenten?
Heb je vragen over de selectieprocedure? Dan kun je contact opnemen met Kombijdepolitie via 088 - 66 22 300 (bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur). Of stel je vraag direct aan chatbot Job. Mogelijk heeft hij al een antwoord op jouw vraag.

Overige vragen en antwoorden

Staat het antwoord op jouw vraag hier niet bij? Kijk ook eens op deze pagina's: