Ga naar content

Vragen over corona en politiewerk

Current language: Nederlands

Op deze pagina vind je antwoorden op de meest gestelde vragen aan de politie. Bijvoorbeeld over afstand houden en wanneer je een boete kunt krijgen. Voor overige vragen verwijzen we onderaan naar de websites van Rijksoverheid en RIVM. Deze pagina is bijgewerkt op 01-12-2020.

Inhoudsopgave

Actueel

Terug naar gedeeltelijke lockdown
Het aantal coronabesmettingen daalt. Dat is goed nieuws. We houden ons goed aan de gedeeltelijke lockdown en met effect. Maar we zijn er nog niet, want het virus is er nog. Daarom gaat de gedeeltelijke lockdown verder. We blijven het aantal contactmomenten en reisbewegingen beperken. We passen de basisregels nog steeds toe en helpen elkaar om dit te kunnen doen. En we proberen elkaar door deze lastige periode heen te helpen.

Dit zijn nu de belangrijkste basisregels, voor iedereen:

 • Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen
 • Vermijd drukte
 • Was je handen vaak en hoest/nies in je de holte van je elleboog
 • Draag een mondkapje
 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen!

Lees hier meer over de laatste persconferentie: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/11/17/gedeeltelijke-lockdown-gaat-verder

waarschuwingsbord, afstand, vondelpark, amsterdam, corona, coronavirus, covid-19, Foto: Korpsmedia / Jeroen Stoops

 

Vragen over handhaving en boetes

Waarvoor kunnen politie en boa's  boetes uitdelen? 
Alleen door afstand te houden, krijgen we corona weer onder controle.  We gaan daarom nu weer strenger handhaven.
Hieronder - en vooral op de website van de rijksoverheid - kun je lezen wat de regels zijn. 

De boetes

 • Voor 13 t/m 15-jarigen: 48 euro.
 • Voor 16 jaar en ouder: 95 euro.
 • Geen mondkapje waar het wel moet: 95 euro. 

Hoef ik me NIET meer aan de 1,5m-afstand of het verbod op groepsvorming te houden wanneer ik een negatief testresultaat op een coronatest kan laten zien?
Nee. Een negatief testresultaat geeft géén ontheffingen voor de gestelde maatregelen. Bijvoorbeeld het respecteren van de 1,5 meter afstand of het verbod op groepsvorming.

Handhaaft de politie ook achter de voordeur?
De meeste besmettingen vinden plaats op feestjes en familiebijeenkomsten. Het aantal bezoekers dat we thuis (binnen en buiten) ontvangen is op dit moment 3 personen per dag, exclusief kinderen onder de 13 jaar. Als een samenkomst leidt tot overlast voor de buren of omgeving, of een gevaar vormt voor de publieke gezondheid, kan er gehandhaafd worden. We mogen alleen een woning binnentreden als we een machtiging tot binnentreden hebben, die is afgegeven door een hulpofficier van justitie. Net zoals dat vroeger was. 

Regels voor binnen en buiten

De overheid maakt onderscheid tussen woningen, andere binnenruimtes  en buiten. Buiten houdt iedereen van 18 jaar en ouder sowieso 1,5 meter afstand tot elkaar.
Er zijn basisregels én uitzonderingen. Hier vind je alleen de basisregel, met telkens een verwijzing naar de website van de rijksoverheid. 

Wat zijn de regels voor thuis?
Ontvang zo min mogelijk bezoek. Mocht u toch bezoek ontvangen: beperkt dit tot maximaal 1 groep van maximaal 3 personen per dag en zorg ervoor dat mensen 1,5 meter afstand van elkaar houden en de hygienemaatregelen naleven.  Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.
Als een samenkomst leidt tot overlast of een gevaar vormt voor de publieke gezondheid, kan er gehandhaafd worden.

Buiten de woning: maximaal 4 personen
Hoofdregel = buiten de eigen woning geldt dat maximaal 4 personen of 1 huishouden in groepsverband ergens heen mogen gaan of iets mogen ondernemen. Kinderen tot en met 12 jaar tellen hierbij niet mee. Dit geldt voor álle voor publiek toegankelijke plaatsen, binnen en buiten. Dat wil zeggen: op alle openbare plaatsen en in de buitenlucht. Dus in de bioscoop, op het strand en in de stationshal... De politie kan handhaven als er meer dan 4 personen bij elkaar zijn of als personen die niet tot hetzelfde huishouden behoren onvoldoende afstand houden.
Lees meer op www.rijksoverheid.nl

Overige regels voor binnen en buiten
De meeste evenementen zijn verboden. Uitgezonderd zijn:

 • Theaters, bioscopen, casino’s, concertzalen 
 • Betogingen, samenkomsten en vergaderingen volgens de Wet openbare manifestaties
 • Warenmarkten. Dit zijn de gebruikelijke weekmarkten. Braderieën, kerstmarkten e.d. zijn niet toegestaan.

Horeca blijft gesloten, muv afhalen.

Tussen 20.00 uur en 07.00 uur is het verboden om in de openbare ruimte, zowel binnen als buiten, alcoholische dranken bij je te hebben of te gebruiken. 
Coffeeshops zijn na 20:00 gesloten.

Lees meer op: www.rijksoverheid.nl

Met wie mag ik in de auto?

Voor privéritten
Geef het virus geen lift. Vermijd niet-noodzakelijke reizen. Werk thuis tenzij het niet anders kan. 
Toch de weg op?

 • Behoor je tot hetzelfde huishouden? Dan mag je gewoon met elkaar in de auto zitten.  
 • Zit je met mensen in de auto uit een ander huishouden? Dan mogen er nu maximaal 4 personen in de auto zitten. Draag dan wel allemaal een mondkapje, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar.

Het mondkapje is een dringend advies. Je kunt dus geen boete krijgen als je er geen draagt. Maar op die manier help je mee aan het tegenhouden van de verspreiding van het virus en kan de overheid de regels hopelijk snel weer versoepelen. 

Voor je werk
Bij bedrijfsmatig vervoer moet je 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden in de auto of het werkbusje. Kan dit niet, dan mogen er maximaal 2 personen in de auto zitten én jullie zijn verplicht een mondkapje te dragen.

Alcohol na 20:00 uur

Het is verboden om in de openbare ruimte, zowel binnen als buiten, tussen 20:00 en 07:00 uur alcohol bij je te hebben of te drinken. De politie kan en zal hierop handhaven. 
Deze regel is vastgesteld omdat alcoholgebruik ertoe kan leiden dat de coronaregels - met name afstand houden - uit het oog worden verloren.

Vragen over afstand houden

De basisregel is: houd 1,5 meter afstand van elkaar

 • Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot volwassenen en jongeren vanaf 13 jaar.
 • Mensen uit hetzelfde huishouden, hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
 • Bewoners in woongroepen, tehuizen en studentenhuizen vormen niet 1 huishouden. Zij houden dus 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • In het MBO, HBO en aan de universiteit houdt iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar, ook studenten die nog geen 18 zijn.

Zie ook de alinea over handhaving en boetes.

Kinderen en 1,5 meter afstand

 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot elkaar en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden.

Jongeren en 1,5 meter afstand

 • Jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar. 
 • Dit geldt ook op de middelbare scholen. 
 • Leerlingen en onderwijspersoneel houden wel zoveel mogelijk 1,5 meter afstand.

Geen 1,5 meter afstand houden
Soms is 1,5 meter afstand houden niet mogelijk en dan hoeft het ook niet. Lees hier welke uitzondering er zijn : https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/afstand-houden 

Mondkapjes

Wanneer móet ik een mondkapje dragen?
Voor iedereen van 13 jaar en ouder is het dragen van een mondkapje verplicht in alle openbare en overdekte ruimten (zoals een politiebureau), in het onderwijs, het openbaar vervoer en bij contactberoepen.  Bijvoorbeeld in een winkel, het gemeentehuis of op het station. 
Op de site van de Rijksoverheid staat meer informatie over de mondkapjesplicht en welke uitzonderingen er zijn.

Vragen over hoe we onszelf beschermen

Draagt de politie mondkapjes?
De politie draagt volgens de mondkapjesplicht van de Nederlandse overheid in publieke binnenruimten niet-medische mond-neuskapjes. Daarnaast dragen wij bij de politie medische mondmaskers (en andere beschermingsmiddelen) bij een inzet waarbij mogelijk besmetting met corona kan plaatsvinden.
Ook in de auto dragen agenten een mondkapje.

Wat hebben jullie aan persoonlijke beschermingsmiddelen bij je?
In elke politieauto ligt een pakket met onder andere een mondkapje en medische handschoenen. Deze gebruikt de politie bijvoorbeeld als agenten naar een locatie moeten waar iemand mogelijk besmet is, of bij een reanimatie. Bij een aanhouding is er natuurlijk niet altijd tijd om handschoenen aan te doen. Hierdoor lopen we verhoogd risico, maar dat hoort ook bij ons vak. Fouilleren doen we weer wel altijd met handschoenen aan. Verder hebben we gel bij ons waarmee we na een melding onze handen kunnen schoonmaken. Ook hebben we een overall en bril bij ons om aan te trekken bij een reanimatie. Ten slotte gaan er anti-spuugmaskers mee in de auto. 

Hoe doen jullie dat als je nu iemand moet aanhouden of fouilleren?
In principe dragen we bij aanhouding én fouillering medische handschoenen. Soms is er geen tijd is om die aan te trekken. In dat geval is dat helaas het risico van ons vak. We zullen alles doen wat we kunnen om niet besmet te raken én om te zorgen dat we niet bijdragen aan het verspreiden van het virus.

Reanimeren jullie nog wel? 
We moeten er op dit moment helaas van uitgaan dat iedereen besmet kan zijn met corona. Daarom reanimeren we volgens het COVID-19 protocol dat door medici en overheid is vastgesteld. Dit betekent in het kort dat wij slachtoffers van 13 jaar en ouder alleen – in afwachting van de ambulance! - reanimeren met behulp van borstcompressies. Kinderen t/m 12 jaar reanimeren we met borstcompressies en mond-op-mondbeademing.

Vragen over werken en afstand houden

Mijn werkgever laat ons op te korte afstand van elkaar werken. Wat kan ik doen?
Je werkgever is verantwoordelijk voor jullie gezondheid. Hij moet er dus voor zorgen dat jullie minimaal 1,5 meter kunnen aanhouden. Kaart het bij je werkgever of leidinggevende aan. Wordt er niet geluisterd, schakel dan de ondernemingsraad of de vakbond in. Je kunt het ook melden bij de Inspectie SZW, via een speciaal meldformulier.  

Vragen over de vakantie

Blijf zoveel mogelijk thuis, ook tijdens de feestdagen. Maak binnen Nederland alleen noodzakelijke reizen. Voor het buitenland geldt, reis niet en boek geen reizen naar het buitenland tot medio januari, tenzij dit strikt noodzakelijk is.

Voor iedereen geldt:

 • Beperk het aantal reisbewegingen
 • Beperk de contactmomenten met andere mensen
 • Voor korte afstanden geldt: ga waar mogelijk lopen of pak de fiets.

Houd u als reiziger in eigen land aan alle basisregels. Bij klachten blijft u thuis en belt u 0800-1202 om u te laten testen op het coronavirus. Lees meer op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-op-vakantie-gaan/op-vakantie-in-nederland

Vragen over toegang tot politiebureaus

Hoe moet ik nu aangifte doen?
In verband met de coronacrisis zijn we genoodzaakt het aantal persoonlijke contacten te verminderen. Alleen in dringende gevallen spreken we nog af op het politiebureau. We proberen zoveel mogelijk aangiftes telefonisch af te handelen of via internet op te nemen. Kijk op https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen of online aangifte voor u mogelijk is.
Niet? Bel ons dan op 0900-8844. Dan kijken we of het telefonisch kan, of dat het toch op een politiebureau mag. Sommige aangiftes zijn namelijk te complex of gevoelig om telefonisch te doen.

Moet ik een mondkapje dragen wanneer ik een politiebureau bezoek?
Ja, het politiebureau valt onder de publieke ruimten waar personen van 13 jaar of ouder verplicht zijn om een niet-medisch mondkapje te dragen.

Vragen over opleidingen en werving

Hoe zit het met de selectieprocedure voor nieuwe agenten?
Heb je vragen over de selectieprocedure? Dan kun je contact opnemen met Kombijdepolitie via 088 - 66 22 300 (bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur). Of stel je vraag direct aan chatbot Job. Mogelijk heeft hij al een antwoord op jouw vraag.

Overige vragen en antwoorden

Staat het antwoord op jouw vraag hier niet bij? Kijk ook eens op deze pagina's: