Ga naar content

Vragen over corona en politiewerk

Current language: Nederlands

Het kabinet heeft besloten dat het tijd is voor stap 1 van het openingsplan. Dat betekent onder andere dat er vanaf 28 april 2021 geen avondklok meer is. Hieronder staan antwoorden op de meest gestelde vragen aan de politie. Bijvoorbeeld over handhaving en boetes. Deze pagina is bijgewerkt op 29-04-2021.

Inhoudsopgave

Actueel

De coronacrisis is nog niet voorbij. Dagelijks worden er mensen ziek en moeten mensen naar het ziekenhuis. Tegelijkertijd krijgen steeds meer mensen een vaccinatie. Daarom vindt het kabinet het tijd voor stap 1 van het openingsplan. Stap 1 gaat in op 28 april. Hoe snel de vervolgstappen volgen, hangt af van het aantal corona-patiënten in de ziekenhuizen. Het is daarom juist nú belangrijk dat iedereen zich aan de basisregels blijft houden.

Alleen sámen kunnen we de besmettingen laten dalen. Hou je daarom aan de basisregels:

 • Heb je klachten, hoe mild ook? Blijf thuis en laat je testen.
 • Ben je besmet; blijf thuis en vraag anderen om hulp.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.
 • Houd 1,5 meter afstand van mensen uit een ander huishouden.
 • Was vaak en zorgvuldig je handen.

Hou nog even vol!

waarschuwingsbord, afstand, vondelpark, amsterdam, corona, coronavirus, covid-19, Foto: Korpsmedia / Jeroen Stoops

 

Met wie mag ik in de auto?

Voor privéritten
Buiten op straat mag je maar met max 2 personen zijn. Dit geldt óók voor de auto.
Dat betekent dat je een boete kunt krijgen als je met meer dan 2 personen in de auto zit. 
Je mag wel gewoon samenreizen met mensen die op hetzelfde adres wonen als jij. Ook kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee in de aantallen.

Mondkapje
Reis je met iemand die niet op hetzelfde adres woont, draag dan svp (allebei) een mondkapje. Dit is een dringend advies.
Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen mondkapje op.   

Doe wat je kunt om de verspreiding van dit virus te stoppen! Hou nog even vol.  

Handhaving en boetes

Waarvoor kunnen politie en boa's boetes uitdelen? 
Alleen door afstand te houden, krijgen we corona weer onder controle. Handhaven is, zeker in deze tijd, noodzakelijk. Die handhaving zal zich richten op:

 • het maximum van 2 personen bij elkaar op straat of in privévervoer
 • 1,5 meter afstand houden van anderen
 • alcohol bij je hebben of gebruiken op straat na 20.00 uur
 • het dragen van een mondkapje in aangewezen ruimtes

Kijk voor alle regels en uitzonderingen op de website van de rijksoverheid

De boetes

 • Voor 13 t/m 15-jarigen die geen afstand houden / groepsvorming: 48 euro.
 • Voor 16 jaar en ouder die geen afstand houden / groepsvorming: 95 euro.
 • 13 jaar en ouder die geen mondkapje dragen waar het wel moet: 95 euro.

​​Als ik een negatieve coronatest kan laten zien, hoef ik me dan niet aan de afstandregels of groepsvormingsregels te houden?  
Een negatief testresultaat geeft géén ontheffingen voor de gestelde maatregelen. Bijvoorbeeld het respecteren van de 1,5 meter afstand of het verbod op groepsvorming.

Handhaaft de politie ook achter de voordeur?
We doen een beroep op iedereen om de komende tijd het dringende advies van de overheid op te volgen. Zo kunnen we met elkaar de verspreiding van het virus doen afnemen of stoppen. Vanaf 28 april is het advies om niet meer dan 2 bezoekers thuis te ontvangen. Tot die tijd geldt het advies om max 1 persoon per dag te ontvangen, exclusief kinderen onder de 13 jaar. 
Als een samenkomst leidt tot overlast voor de buren of omgeving kan er gehandhaafd worden. We mogen alleen een woning binnentreden als we een machtiging tot binnentreden hebben, die is afgegeven door een hulpofficier van justitie. Net zoals dat vroeger was. Bijvoorbeeld bij herhaaldelijk overlastgevend gedrag.

Regels voor binnen en buiten

De overheid maakt onderscheid tussen woningen, andere binnenruimtes  en buiten. Buiten houdt iedereen van 18 jaar en ouder sowieso 1,5 meter afstand tot elkaar.
Er zijn basisregels én uitzonderingen. Hier vind je alleen de basisregel, met telkens een verwijzing naar de website van de rijksoverheid. 

Wat zijn de regels voor thuis?
Het dringende advies van de Rijksoverheid is: Ontvang thuis (huis, tuin, balkon) maximaal 2 personen per dag. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee. 
Houd 1,5 meter afstand tot de bezoekers en leef de hygiënemaatregelen na.
Nogmaals: dit is een dringend advies. Het helpt de verspreiding van het virus tegen te gaan. Meer dan de helft van de besmettingen vindt in huiselijke kring plaats. Bedenk daarom goed of een bezoek noodzakelijk is. Als een samenkomst leidt tot overlast, dan kan er gehandhaafd worden. Zoals we altijd al deden.

Wat zijn de regels voor buiten? 
Buiten de eigen woning geldt dat maximaal 2 personen of 1 huishouden in groepsverband ergens heen mogen gaan of iets mogen ondernemen. Kinderen tot en met 12 jaar tellen hierbij niet mee. De politie kan handhaven als er meer dan 2 personen bij elkaar zijn of als personen die niet tot hetzelfde huishouden behoren onvoldoende afstand houden.

Sporten
Personen jongeren dan 27 jaar mogen buiten sporten op een sportaccomodatie. Zij hoeven tijdens het sporten geen 1,5 meter afstand te houden. Op 8 maart is besloten dat ook personen van 27 jaar en ouder buiten (op sportaccommodaties) mogen sporten. Voor hen geldt een maximum van maximaal 4 mensen. Zij moeten wél 1,5 meter afstand houden. Gemeenten mogen sportactiviteiten organiseren op andere locaties dan sportaccomodaties. Houd wel de avondklok in acht.  
Lees meer op www.rijksoverheid.nl

Overige regels voor binnen en buiten
Lees op de website van de Rijksoverheid wat er precies gesloten is en wat geopend blijft (in de alinea 'Regels voor binnen en buiten' > 'Gesloten locaties').

Alcohol na 20:00 uur

Het is verboden om in de openbare ruimte, zowel binnen als buiten, tussen 20:00 en 07:00 uur alcohol bij je te hebben of te drinken. De politie kan en zal hierop handhaven. Voor essentiële winkels is het verboden om tussen 20:00 en 06:00 alcoholische dranken te verkopen of te bezorgen. Deze regel is vastgesteld omdat alcoholgebruik ertoe kan leiden dat de coronaregels - met name afstand houden - uit het oog worden verloren.

Vragen over afstand houden

De basisregel is: houd 1,5 meter afstand van elkaar

 • Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot volwassenen en jongeren vanaf 13 jaar.
 • Mensen uit hetzelfde huishouden, hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
 • Bewoners van 1 adres hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden.

Zie ook de alinea over handhaving en boetes.

Kinderen en 1,5 meter afstand
Kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot elkaar en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden.

Jongeren en 1,5 meter afstand
Jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar. Het maximale aantal van 2 personen (buiten) geldt ook voor hén. 

Geen 1,5 meter afstand houden
Soms is 1,5 meter afstand houden niet mogelijk en dan hoeft het ook niet. Lees hier welke uitzondering er zijn : https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/afstand-houden 

Mondkapjes

Wanneer móet ik een mondkapje dragen?
Voor iedereen van 13 jaar en ouder is het dragen van een mondkapje verplicht in alle openbare en overdekte ruimten (zoals een politiebureau), in het onderwijs, het openbaar vervoer en bij contactberoepen.  Bijvoorbeeld in een winkel, het gemeentehuis of op het station. 
Op de site van de Rijksoverheid staat meer informatie over de mondkapjesplicht en welke uitzonderingen er zijn.

Vragen over hoe we onszelf beschermen

Draagt de politie mondkapjes?
De politie draagt, net als iedereen, in publieke binnenruimten niet-medische mondkapjes. Ook in de auto dragen agenten een mondkapje als ze samen met een collega rijden. Daarnaast is het binnen de organisatie verplicht gesteld om ook in de werkruimtes van het politiebureau een mondkapje te dragen. In medische spoedgevallen en meldingen waarbij mogelijk een besmetting met corona kan plaatsvinden, dragen wij medische mondmaskers (en andere beschermingsmiddelen).

Wat hebben jullie aan persoonlijke beschermingsmiddelen bij je?
In elke politieauto ligt een pakket met onder andere een mondkapje en medische handschoenen. Deze gebruikt de politie bijvoorbeeld als agenten naar een locatie moeten waar iemand mogelijk besmet is, of bij een reanimatie. Bij een aanhouding is er natuurlijk niet altijd tijd om handschoenen aan te doen. Hierdoor lopen we verhoogd risico, maar dat hoort ook bij ons vak. Fouilleren doen we weer wel altijd met handschoenen aan. Verder hebben we gel bij ons waarmee we na een melding onze handen kunnen schoonmaken. Ook hebben we een overall en bril bij ons om aan te trekken bij een reanimatie. Ten slotte gaan er anti-spuugmaskers mee in de auto. 

Hoe doen jullie dat als je nu iemand moet aanhouden of fouilleren?
In principe dragen we bij aanhouding én fouillering medische handschoenen. Soms is er geen tijd is om die aan te trekken. In dat geval is dat helaas het risico van ons vak. We zullen alles doen wat we kunnen om niet besmet te raken én om te zorgen dat we niet bijdragen aan het verspreiden van het virus.

Reanimeren jullie nog wel? 
We moeten er op dit moment helaas van uitgaan dat iedereen besmet kan zijn met corona. Daarom reanimeren we volgens het COVID-19 protocol dat door medici en overheid is vastgesteld. Dit betekent in het kort dat wij slachtoffers van 13 jaar en ouder alleen – in afwachting van de ambulance! - reanimeren met behulp van borstcompressies. Kinderen t/m 12 jaar reanimeren we met borstcompressies en mond-op-mondbeademing.

Vragen over werken en afstand houden

Mijn werkgever laat ons op te korte afstand van elkaar werken. Wat kan ik doen?
Je werkgever is verantwoordelijk voor jullie gezondheid. Hij moet er dus voor zorgen dat jullie minimaal 1,5 meter kunnen aanhouden. Kaart het bij je werkgever of leidinggevende aan. Wordt er niet geluisterd, schakel dan de ondernemingsraad of de vakbond in. Je kunt het ook melden bij de Inspectie SZW, via een speciaal meldformulier.  

Vragen over toegang tot politiebureaus

Hoe moet ik nu aangifte doen?
In verband met de coronacrisis zijn we genoodzaakt het aantal persoonlijke contacten te verminderen. Alleen in dringende gevallen spreken we nog af op het politiebureau. We proberen zoveel mogelijk aangiftes telefonisch af te handelen of via internet op te nemen. Kijk op https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen of online aangifte voor u mogelijk is.
Niet? Bel ons dan op 0900-8844. Dan kijken we of het telefonisch kan, of dat het toch op een politiebureau mag. Sommige aangiftes zijn namelijk te complex of gevoelig om telefonisch te doen.

Moet ik een mondkapje dragen wanneer ik een politiebureau bezoek?
Ja, het politiebureau valt onder de publieke ruimten waar personen van 13 jaar of ouder verplicht zijn om een niet-medisch mondkapje te dragen.

Vragen over opleidingen en werving

Hoe zit het met de selectieprocedure voor nieuwe agenten?
Heb je vragen over de selectieprocedure? Dan kun je contact opnemen met Kombijdepolitie via 088 - 66 22 300 (bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur). Of stel je vraag direct aan chatbot Job. Mogelijk heeft hij al een antwoord op jouw vraag.

Overige vragen en antwoorden