Ga naar content

Diefstal motor

Motordiefstal komt nog vaak voor. Daarom neemt u voorzorgsmaatregelen. Gebeurt het u toch, dan moet u zaken regelen met uw verzekering, met de politie en mogelijk uw bank. Wat moet u doen als uw motor wordt gestolen? En hoe kunt u uw motor beter beschermen tegen diefstal?

Inhoudsopgave

Mijn motor is gestolen. Wat moet ik doen?

Is uw motor in Nederland gestolen, meld dit dan bij het Aangifteloket Gestolen Voertuigen. Met één telefoontje zorgen zij ervoor dat politie en verzekeraars op de hoogte zijn. Houd (zo mogelijk) uw kentekenbewijs en verzekeringspapieren bij de hand. Het Aangifteloket Gestolen Voertuigen is bereikbaar op 088-0087444: maandag tot en met vrijdag van 06.00 uur tot 24.00 uur en zaterdag en zondag van 07.00 uur tot 24.00 uur. Bel zo snel mogelijk. De melding vergroot namelijk de kans op terugvinden! Voor aangifte van de diefstal van uw motor (of auto, of ander voertuig voorzien van een kenteken) kunt u op internet dus helaas geen aangifte doen.

Let op: de aangifte van de diefstal van uw brom- of snorfiets moet u wèl via internet regelen. Klik hiervoor op de homepage op de button Aangifte doen.

 

 

 

Wat moet ik doen als mijn motor in het buitenland wordt gestolen?

Is uw auto, motorfiets of ander motorvoertuig in het buitenland gestolen, doe dan daar direct aangifte. Bij thuiskomst in Nederland neemt u deze aangifte mee en meldt u de diefstal op een politiebureau. De politie zorgt er dan voor dat de diefstal wordt opgenomen in een formulier A 87 signalering in het Nederlandse systeem RDW (= kentekenregister). Daardoor zijn de Rijksdienst voor het Wegverkeer en uw verzekeraar ook op de hoogte. Bij diefstal in het buitenland belt u dus niet met het Aangifteloket en doet u geen aangifte op internet”. 

 

Ben ik aansprakelijk voor overtredingen met mijn motor na diefstal?

Nee. Als uw motor wordt gestolen, heeft de politie de bevoegdheid om een ‘gestolen’ signaal te plaatsen in het kentekenregister. Vanaf het moment dat dit signaal is geplaatst, wordt de aansprakelijkheid voor de duur van de diefstal opgeschort. Op dit moment vervalt de aansprakelijkheid van de eigenaar/houder voor daarna met de motor gepleegde overtredingen. Evenals voor de verzekering en belastingplicht. Bovendien wordt het vermiste voertuig in Europa (Schengenlanden) gesignaleerd.

Wat moet ik doen als mijn motor wordt teruggevonden?

Wordt uw motor teruggevonden? Dan wordt het ‘gestolen’ signaal door de politie beëindigd. U ontvangt daarna een brief van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) dat uw aansprakelijkheid voor het voertuig, 28 dagen nadat de politie het ‘gestolen’ signaal heeft beëindigd, weer automatisch van kracht wordt. Wilt u dat de aansprakelijkheid eerder van kracht wordt? U wilt gelijk na het terugvinden weer gebruik van het voertuig maken? Dan kunt u dit via een toegezonden brief aan de RDW laten weten.

Hoe kan ik mijn motor tegen diefstal wapenen?

  • Stal uw motor altijd in een goede garage of stalling.
  • Gebruik uitsluitend goede sloten.
  • Laat een alarmsysteem monteren.
  • Maak uw voertuig ‘vast aan de grond’ of aan speciale motorpalen.
  • Zorg dat er in uw motor een startonderbreker is gemonteerd.
  • Monteer in uw motor een voertuigvolgsysteem met GPS. Hierdoor kan de politie na een eventuele diefstal traceren waar uw voertuig zich exact bevindt.