Ga naar content

Diversiteit

De politie maakt werk van diversiteit. Een divers samengestelde politie is namelijk een voorwaarde om ons werk goed te kunnen doen, nu en in de toekomst.

Inhoudsopgave

Wat is diversiteit?

Diversiteit gaat over verschillen tussen individuen van een groep. Denk bijvoorbeeld aan verschillen in cultuur, gedrag, waarden, voorkeuren of overtuigingen.

Diversiteitsbeleid bij de politie

Diversiteit binnen de politie is belangrijk. Want als het korps divers is, horen, zien en begrijpen we meer. De politie is van en voor iedereen, in de wijk en ook als werkgever. Daarom is het thema diversiteit en inclusie het onderwerp van gesprek bij de politie. Wat is inclusie? Dat iedereen erbij hoort, zowel in de maatschappij als binnen de politie. Iedere burger moet kunnen rekenen op gelijke behandeling van de politie. En dat geldt ook voor politiemedewerkers.

Kracht van het verschil

We geloven dat er kracht in verschil zit. Want als iedereen hetzelfde is, kunnen we niet van elkaar leren. De komende jaren ondersteunt het programma ‘De kracht van het verschil’ de politie. Het programma heeft drie speerpunten:

  • verbinden met alle groepen in de samenleving;
  • discriminatie aanpakken;
  • diversiteit vergroten binnen politieteams.

Diversiteit in het nieuws