Ga naar content

Diversiteit en inclusie

De politie maakt werk van diversiteit en inclusie. Wij zijn waakzaam en dienstbaar en daarbij is iedereen voor ons gelijk. Diversiteit is voor de politie de normaalste zaak van de wereld. Even normaal als dat onze organisatie bestaat uit verschillende mensen met verschillende talenten. Samen maken wij de politie, samen zorgen wij voor een veiliger Nederland. Dus zowel naar binnen als naar buiten: wij zijn een politie voor iedereen.

Inhoudsopgave

Wat is diversiteit en wat is inclusie?

Diversiteit gaat over verschillen tussen individuen van een groep. Denk bijvoorbeeld aan verschillen in cultuur, gedrag, waarden, voorkeuren of overtuigingen.

Inclusie betekent dat iedereen erbij hoort, zowel in de maatschappij als binnen de politie. Iedere burger moet kunnen rekenen op gelijke behandeling van de politie. En dat geldt ook voor politiemedewerkers.

Politie voor iedereen

Mensen helpen, de kwetsbaren in de samenleving beschermen en de wet handhaven waar nodig; dat is wat politiemensen doen en wat ons drijft. Daarbij is iedereen voor ons gelijk; wij zijn een Politie voor Iedereen en dat is voor ons de normaalste zaak van de wereld. Even normaal is het dat we een organisatie zijn met heel verschillende mensen met uiteenlopende talenten. Wij maken samen de politie en zetten ons allemaal in voor een veilige samenleving. Ook in dat opzicht zijn we Politie voor Iedereen. Politie voor Iedereen is de komende jaren ons nieuwe perspectief op de voor ons al langer bestaande belangrijke thema’s diversiteit, inclusie en divers vakmanschap; een perspectief gericht op veilige, competente en effectieve teams waarin heel verschillende politiemensen samen werken voor iedereen die ons nodig heeft.