Ga naar content

Diversiteit

De politie maakt werk van diversiteit. Een divers samengestelde politie is namelijk een voorwaarde om ons werk goed te kunnen doen, nu en in de toekomst.

Inhoudsopgave

Verbinding nodig voor goed politiewerk

Iedereen die in Nederland woont of verblijft wil een herkenbare, toegankelijke en betrouwbare politie. Een politie die er altijd (24/7) en voor iedereen is. En het dus niet uitmaakt wat bijvoorbeeld je seksuele voorkeur, gender(identiteit), politieke kleur of overtuiging, leeftijd, opleidingsniveau, functionele beperking, geloof is of welke (etnische) achtergrond je ook hebt.
Het is voor de politie van groot belang dat zij verbinding heeft met alle groepen in de samenleving en hen in beweging kan krijgen als dat nodig is. Dan kan de politie haar werk nog beter doen. Dan kan ze beter de burgers helpen, de openbare orde handhaven, de misdaad effectiever bestrijden en kan ze conflicten eerder oplossen.

Versterking politieteams

De politie is ervan overtuigd dat politieteams die uit diverse mensen bestaat nog beter hun werk kunnen doen. Daarom heeft de politie in haar teams mensen nodig die op een andere manier naar hetzelfde kijken, vanuit een ander achtergrond. Divers samengestelde teams zien van ’de Kracht van het Verschil.’

Diversiteit binnenhalen en -houden

Diversiteit kun je alleen benutten als die er ook is. Bij de politie werken bijna 65.000 mensen overwegend met eenzelfde achtergrond. Daarom maakt de politie extra werk van het binnenhalen en binnenhouden van mensen die binnen de politie nog ondervertegenwoordigd zijn. Dat zijn op dit moment vooral mensen met een ‘dubbele’ culturele achtergrond.

Programma 'de Kracht van het Verschil'

De politie werkt er hard aan om de ambitie er altijd en voor iedereen te zijn. In de wijk én als werkgever. De komende jaren gebeurt dat met het programma 'de Kracht van het Verschil'. Dit programma kent vier speerpunten:

  • het versterken van de verbinding met alle groepen in de samenleving;
  • een betere aanpak van discriminatie;
  • het ontwikkelen van een werkcultuur bij de politie waar een ieder zichzelf kan zijn en daarom gewaardeerd wordt;
  • meer diversiteit in de samenstelling van teams.

Stuur voor meer informatie een mail naar het programma Kracht van het Verschil.