Ga naar content

Drugs

Drugsgebruik brengt risico’s met zich mee voor de gebruiker en zijn of haar omgeving. De laatste jaren verandert de drugsproblematiek sterk. Zo zijn er meer gevaarlijke middelen op de markt en wordt duidelijk dat drugsgebruik met name onder jongeren tot ernstige problemen leidt. De regering wil overlast en criminaliteit bestrijden en jongeren bewust maken van de gevolgen van drugsgebruik.

Inhoudsopgave

Wat voor soorten drugs zijn er?

 • Verdovende middelen: alcohol, slaapmiddelen, kalmerende middelen en opiaten. Deze middelen zorgen voor een loom en gelukkig gevoel.
 • Oppeppende middelen: nicotine, cafeïne, cocaïne en speed. Deze middelen zorgen voor alertheid en energie.
 • Middelen die een andere bewustzijnstoestand veroorzaken: LSD, hasj en marihuana. Deze middelen laten de gebruiker de werkelijkheid anders zien, voelen en horen. Ze veroorzaken een soort van droomtoestand, ook wel hallucinatie genoemd.

Wat is het verschil tussen soft- en harddrugs?

 • Harddrugs zijn middelen waarvan de overheid vindt dat ze een onaanvaardbaar risico met zich meebrengen. Bijvoorbeeld drugs als heroïne, cocaïne, paddo's, amfetamine, LSD en XTC.
 • Van softdrugs worden de risico's minder groot geacht. Bijvoorbeeld hasj, marihuana en slaap- en kalmeringsmiddelen. Toch is het zo dat bij veel gebruik van softdrugs het effect nagenoeg hetzelfde is als bij harddrugs.

Wat zijn de risico’s van drugs?

Aan het gebruik van drugs kleven (gezondheids)risico’s. Zo kan GHB-gebruik leiden tot coma, hartstilstand, ademstilstand en bloeddrukproblemen. En langdurig gebruik van heroïne kan onder andere het risico op een ademstilstand verhogen. Meer informatie over de verschillende soorten drugs en de bijbehorende lichamelijke en geestelijke gezondheidsrisico’s vindt u bij het Trimbos-instituut. Gebruik van drugs kan ook een negatieve invloed hebben op de rijvaardigheid.   

Waar vind ik informatie over de straffen voor het bezit van of handel in drugs?

Drugs zijn illegaal. De overheid treedt streng op tegen het illegaal gebruiken en de illegale handel in softdrugs en tegen het gebruik van en handel in harddrugs. De rijksoverheid biedt informatie over straffen rond handel en bezit vandrugs. Kijk voor meer informatie over boetes in de Boetebase van het Openbaar Ministerie.

Ik heb vragen over drugs of heb hulp nodig.

Bij de drugsinformatielijn 0900-1995 van het Trimbos-instituut kunt u terecht voor al uw vragen over drugs. Ook als u hulp nodig hebt of (vertrouwelijk en anoniem) wilt praten met een medewerker over drugs kunt u de informatielijn bellen. Informatie over drugs is altijd te beluisteren, een gesprek met een medewerker is mogelijk op werkdagen van 9:00 tot 17:00 (0900-1995, € 0,10 p/min plus de kosten van uw mobiele telefoon).

Aan welke voorwaarden moet een coffeeshop voldoen?

In coffeeshops wordt de verkoop van cannabis onder bepaalde voorwaarden niet strafrechtelijk vervolgd. Redenen hiervoor zijn de gewenste scheiding tussen de hard- en softdrugsmarkt, geen criminalisering van de gebruiker en bestuurlijke overzichtelijkheid. Zo mag een coffeeshop in Nederland niet:

 • meer dan vijf gram hasj en/of marihuana per dag per persoon verkopen;
 • harddrugs verkopen;
 • softdrugs verkopen aan minderjarigen;
 • harddrugs aanwezig hebben;
 • overlast veroorzaken;
 • meer dan 500 gram aanwezig hebben.

Hoeveel gram softdrugs mag ik als gebruiker bezitten?

Het bezit van softdrugs is strafbaar. In de praktijk worden kleine hoeveelheden voor persoonlijk gebruik toegestaan. Het bezit van maximaal vijf gram cannabis (marihuana en hasj) wordt meestal niet vervolgd.

Mag ik rijden onder invloed van drugs?

Nee, drugs in het verkeer zijn absoluut taboe. Dit geldt voor alle hard- en softdrugs. Dus ook voor ‘partydrugs’ als XTC en amfetamine. Rijden onder invloed van drugs levert een gevaar op voor de verkeersveiligheid waarbij de bestuurder, inzittenden en overige weggebruikers het risico lopen (ernstig) gewond te raken.

De politie kan drugsgebruik aantonen via een speekseltest en/of bloedonderzoek. U moet hier als verdachte bestuurder medewerking aan verlenen. 

Mag ik thuis hennepplanten telen?

Nee. Het is niet toegestaan om thuis hennepplanten te telen. Bij vijf planten of minder wordt over het algemeen aangenomen dat er geen sprake is van winstbejag of professioneel kweken en handelen. Bezit u niet meer dan vijf gram hasj of marihuana, of niet meer dan vijf hennepplanten, dan neemt de politie de drugs en planten in beslag. Meestal vindt er geen strafvervolging plaats.

Geldt het gedoogbeleid ook voor minderjarigen?

Voor minderjarigen geldt het gedoogbeleid niet. Onder de achttien jaar is aankoop en bezit van softdrugs altijd verboden.

Wat zijn smartproducten en ecodrugs en zijn ze verboden?

 • Smartproducten zijn uit meerdere stoffen samengestelde producten met een stimulerende werking. Voorbeelden zijn energiedrankjes en smartdrinks. Deze producten zijn niet verboden. Deze producten zijn te koop in smartshops en voor een deel in de supermarkt of bij de slijterij.
 • Ecodrugs zijn planten of kruiden waarvan de hallucinerende, verdovende of stimulerende werking vaak al eeuwenlang bekend is. Voorbeelden zijn valeriaan en ginseng. Paddo’s en bepaalde cactussoorten met een hallucinerende werking zijn het bekendst. Paddo’s zijn sinds 1 december 2008 verboden.
 • Ecodrugs en smartproducten zijn geen smartdrugs. Smartdrugs zijn geneesmiddelen die bijvoorbeeld worden voorgeschreven bij vergeetachtigheid, dementie en epilepsie.

Wat is GHB?

GHB staat voor Gamma Hydroxy Butyraat. Het is een illegaal middel en smaakt erg zout. Vooral onder uitgaande jongeren zorgt GHB tot veel problemen. Het kan zelfs leiden tot ziekenhuisopnames.

Hoe voorkomt u dat er GHB in uw drankje wordt gedaan?

 • Laat uw drankje nooit onbeheerd staan als u uitgaat.
 • Accepteer geen flesjes die het barpersoneel niet in uw bijzijn opent.
 • Drink niet verder als het drankje vreemd smaakt.

Hoe strijdt de politie tegen drugs?

 • De politie werkt intensief samen met de douane en politiekorpsen in andere (Europese) landen om drugshandel te bestrijden. De lidstaten van de Europese Unie hebben onderlinge afspraken om de handel in en productie van drugs aan te pakken. Kijk voor meer informatie op de website van de Europese Unie.
 • De nationale recherche pakt de productie van en handel in synthetische drugs, zoals XTC, aan. Ook werkt de politie actief aan de bestrijding van drugsoverlast.
  - Gemeenten in Nederland kunnen specifieke bevoegdheden en strafbepalingen opnemen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De politie en/of de door de gemeente aangewezen personen (toezichthouders of opsporingsambtenaren) houden toezicht op de naleving van de door de gemeente afgekondigde regels.
  - De bestrijding van de lokale handel in harddrugs heeft de volle aandacht van de politie. Elke plaats waar wordt gedeald, wordt door de politie aangepakt. Het gebruik van drugs leidt tot het aantrekken van criminaliteit en heeft schadelijke effecten voor de volksgezondheid.
 • Bij vermoeden van drugsgebruik in het verkeer of bij geweld test de politie op gebruik van cocaïne, amfetamine (speed) en methamfetamine (cristal meth). 
 • Ook houdt de politie zich actief bezig met de bestrijding van drugsoverlast en het toezicht op druggebruik in openbare ruimtes, bijvoorbeeld op stations. De politie doet er alles aan om de overlast die druggebruikers, dealers en drugsrunners veroorzaken te beperken. 
 • Daarnaast houdt de politie zich bezig met het onderzoek naar strafbare en criminele activiteiten op en rond het water (inclusief havens en de Noordzee). Dit omvat onder meer onderzoek naar illegaal transport van drugs.

Wanneer mag de politie na geweld testen op drugs?

Als iemand is aangehouden voor gebruik van geweld waarvoor voorlopige hechtenis mogelijk is, mag de politie testen of iemand alcohol en/of drugs heeft gebruikt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij zware mishandeling, openlijke geweldpleging, mishandeling, bedreiging, maar ook bij vandalisme, seksueel geweld en geweld tegen dieren. Het testen mag alleen als er aanwijzingen zijn dat het geweld onder invloed van drank of drugs is gepleegd. Het kan daarbij ook gaan om anderen dan de geweldpleger, zoals omstanders die de verdachte aanmoedigen. De test mag alleen in het belang van het onderzoek worden gebruikt.

Op welke middelen test de politie na geweld?

De politie test verdachten van geweld op alcohol, cocaïne, amfetamine (speed) en methamfetamine (cristal meth). Van deze middelen is aangetoond dat zij een ontremmende invloed hebben en de kans op geweld kunnen vergroten.
Per 1 januari 2017 begint de politie in een aantal startgebieden met testen op alcohol: Eindhoven, Alkmaar, Putten, Ermelo en Harderwijk. Gedurende een halfjaar wordt de uitvoering van de wet in deze gemeentes geëvalueerd. Vanaf juli 2017 wordt de wet landelijk toegepast, voor zowel alcohol als drugs.

Wat gebeurt er als ik na geweld een drugs- of alcoholtest weiger?

Als u verdachte bent en bent aangehouden voor het plegen van een geweldsdelict en er bestaat een aanwijzing dat u het geweld onder invloed van alcohol en/of drugs hebt gepleegd, dan bent u verplicht deel te nemen aan een test. Weigert u? Dan kunt u ook worden vervolgd op basis van artikel 184 van het Wetboek van Strafrecht. Op overtreding daarvan staat een gevangenisstraf van maximaal 2 maanden of een geldboete. Daarnaast kunt u dan als verdachte ook nog steeds worden vervolgd voor het geweldsdelict, los van het middelengebruik. 

 

Waarom mag de politie na geweld op alcohol en drugs testen?

Alcoholgebruik - ook in combinatie met drugs - is een belangrijke risicofactor voor geweld. Gebruik van alcohol of drugs kan de drempel om geweld te plegen aanzienlijk verlagen.

Wat zijn de strafeisen bij geweld na alcohol- of drugsgebruik?

Staat het vast dat u onder invloed van drank of drugs zwaar geweld heeft gebruikt? Dan kan de officier van justitie een hogere straf eisen dan de gebruikelijke strafeis. Of de officier dit ook echt eist, hangt ook af van onder meer uw persoonlijke omstandigheden.