Ga naar content

Drugsoverlast

Drugsgebruikers kunnen veel overlast veroorzaken. Zo is er in de buurt van coffeeshops meer criminaliteit, zoals handel in harddrugs en inbraken. Ook klagen omwonenden over dubbel geparkeerde auto’s, harde muziek en scheldpartijen op straat. Gemeenten en politie pakken samen drugsoverlast aan. Wat kunt u doen bij drugsoverlast en wat doen gemeenten en de politie om drugsoverlast aan te pakken?

Inhoudsopgave

Wat zijn vormen van drugsoverlast?

  • verstoring van de openbare orde;
  • diefstal;
  • gevoelens van onveiligheid bij burgers.

Waar meld ik drugsoverlast?

Bel met de politie (0900-8844) als u vermoedt dat er in uw buurt of wijk wordt gehandeld in drugs. Want de politie kan de drugsbestrijding niet alleen doen en heeft uw hulp nodig.

Wat doet de politie?

Bestrijding van de lokale handel in harddrugs heeft de volle aandacht van de politie. De politie pakt elke plaats aan waar wordt gedeald. Het gebruik van drugs leidt namelijk tot meer criminaliteit en heeft schadelijke effecten voor de volksgezondheid.

Ook houdt de politie zich actief bezig met de bestrijding van drugsoverlast en het toezicht op druggebruik. Zij doet er alles aan om de overlast die druggebruikers, dealers en drugsrunners op stations veroorzaken te beperken. Het is verboden om op stations joints te roken. In treinen mag helemaal niet worden gerookt, dus ook geen joints. De politie kan de gebruiker vragen de joint te doven, een proces-verbaal opmaken, de joint in beslag nemen en/of de gebruiker uit de trein zetten.

Gemeenten kunnen specifieke bevoegdheden en strafbepalingen opnemen in hun Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De politie en/of gemeentelijke toezichthouders of opsporingsambtenaren houden toezicht op de naleving van deze regels.

Hoe bestrijden gemeenten drugsoverlast?

  • Gemeenten kunnen hiervoor specifieke bevoegdheden en strafbepalingen opnemen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).
  • Veel gemeenten hebben een coffeeshopbeleid. Hierin kan de gemeente handel op straat verbieden.
  • Sommige gemeenten gaan verder en hebben in de APV ook samenscholingsverboden en verblijfsontzeggingen opgenomen.
  • Kijk op de website van uw gemeente voor meer informatie over het beleid van uw gemeente om drugsoverlast te bestrijden.

Is lachgas een drug?

Lachgas is geen drug. Het is ook niet verboden volgens de wet.
Gebruikers zijn gemiddeld tussen de 15 en 29 jaar oud. Ze gebruiken het lachgas meestal door een ballon te vullen met gas en in deze ballon in en uit te ademen. Hierdoor krijgen ze een korte roes. Deze kan lijken op dronkenschap. Het gebruik kan zowel euforie als onrust of angst opleveren.

De meest ervaren bijwerkingen van lachgasgebruik zijn hoofdpijn, duizeligheid, verwardheid en misselijkheid. Intensief gebruik kan leiden tot bloedarmoede en neurologische stoornissen als tintelingen, verdoofd gevoel in armen en benen en pijnscheuten. Op dit moment zijn nog niet alle gezondheidsrisico’s van lachgasgebruik in kaart gebracht.

De roes van lachgas kan ongemerkt langer duren dan je denkt. Je kunt na het gebruik daarom beter niet deelnemen aan het verkeer. Als het verkeersgedrag gevaarlijk is, grijpen wij in op basis van artikel 5 van de Wegenverkeerswet: het algemene veiligheidsartikel. 

Wanneer mag de politie na geweld testen op drugs?

Als iemand geweld heeft gebruikt waarvoor voorlopige hechtenis mogelijk is, bijvoorbeeld zware mishandeling,openlijke geweldpleging, mishandeling, bedreiging, maar ook vandalisme, seksueel geweld en geweld tegen dieren mag de politie testen of iemand alcohol en/of drugs heeft gebruikt. Dit mag alleen als er ook aanwijzingen zijn dat het geweld onder invloed van drank of drugs is gepleegd. Het kan daarbij ook gaan om anderen dan de geweldpleger, bijvoorbeeld omstanders die de verdachte aanmoedigen. De test mag alleen in het belang van het onderzoek worden gebruikt.

Op welke middelen test de politie na geweld?

De politie test na geweld op alcohol, cocaïne, amfetamine (speed) en methamfetamine (cristal meth). Van deze middelen is aangetoond dat zij een ontremmende invloed hebben en de kans op geweld kunnen vergroten.
Per 1 januari 2017 begint de politie in een aantal startgebieden met testen op alcohol: Eindhoven, Alkmaar, Putten, Ermelo en Harderwijk. Gedurende een halfjaar wordt de uitvoering van de wet in deze gemeentes geëvalueerd. Vanaf juli 2017 wordt de wet landelijk toegepast, voor zowel alcohol als drugs.

Wat gebeurt er als ik na geweld een drugstest weiger?

Als u verdachte bent en bent aangehouden voor het plegen van een geweldsdelict en er bestaat een aanwijzing dat u het geweld onder invloed van alcohol en/of drugs hebt gepleegd, dan bent u verplicht deel te nemen aan de test. Weigert u? Dan kunt u ook worden vervolgd op basis van artikel 184 van het Wetboek van Strafrecht. Op overtreding daarvan staat een gevangenisstraf van maximaal 2 maanden of een geldboete. Daarnaast kunt u dan als verdachte ook nog steeds worden vervolgd voor het geweldsdelict, los van het middelengebruik.

Waarom mag de politie na geweld op drugs testen?

Alcoholgebruik - ook in combinatie met drugs - is een belangrijke risicofactor voor geweld. Gebruik van alcohol of drugs kan de drempel om geweld te plegen aanzienlijk verlagen.