Ga naar content

Gebiedsverbod

Soms gedraagt iemand zich erg hinderlijk voor anderen. Bijvoorbeeld jongeren die veel overlast in een wijk of tijdens het uitgaan veroorzaken. Of een stalker die een vrouw blijft lastigvallen. Maar ook een man die zijn vrouw mishandelt. Op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening of artikel 172 uit de Gemeentewet kan een rechter, officier van justitie of een burgemeester een gebiedsverbod opleggen. Dan mag deze persoon niet meer in een gebied komen gedurende een bepaalde periode. Dit verbod kan ook aan groepen worden opgelegd in de vorm van een samenscholings- of groepsverbod.

Inhoudsopgave

Wat is een gebiedsverbod?

Een door de rechter, officier van justitie of burgemeester opgelegd verbod aan een persoon die ernstige hinder heeft veroorzaakt of strafbare feiten heeft begaan. Deze persoon mag dan voor een bepaalde periode niet in een gebied komen.

Hoe lang mag een gebiedsverbod worden opgelegd?

De duur van een gebiedsverbod is afhankelijk van de ernst van de gepleegde ordeverstoring en varieert van zes tot maximaal twaalf weken.

Wat gebeurt er als de persoon het gebiedsverbod negeert?

Dan kan deze persoon strafrechtelijk worden vervolgd door het Openbaar Ministerie. Dit kan leiden tot een boete, een taakstraf of een vrijheidsstraf.

Ik heb een gebiedsverbod, maar moet daar zijn vanwege werk, school of woning? Wat doe ik?

De burgemeester kan in verband met persoonlijke omstandigheden aanvullende voorschriften opnemen. Bijvoorbeeld in de vorm van een vaste toegangsroute. U bent dan verplicht om via deze route het gebied in en uit te gaan.

Wat is een groepsverbod?

Dit is een verbod aan een persoon om zich op bepaalde plaatsen zonder doel met meer dan drie personen op te houden. Een voorbeeld is een groep hangjongeren op een speelplek die overlast veroorzaken. Is aan u een groepsverbod opgelegd? Dan moet u het aannemelijk kunnen maken dat uw bezoek aan de plek, waar u niet mag komen, een redelijk doel heeft. Bijvoorbeeld: het bezoeken van een (sport)school of het bijwonen van een bruiloft of een begrafenis (artikel 172 a. Gemeentewet). In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) kunnen bepalingen staan die verbieden om u zonder redelijk doel in een portiek op te houden.

Wat is het verschil tussen een samenscholingsverbod en een groepsverbod?

  • Bij een samenscholingsverbod is niet één persoon, maar de hele groep strafbaar.
  • Bij een samenscholingsverbod moet het element ‘dreiging’ vaststaan, bij een groepsverbod is dit niet noodzakelijk.
  • Voor een groepsverbod geldt de grens van ‘meer dan drie personen’. De groepsgrootte van het samenscholingsverbod is vastgelegd in de APV en het achterliggende beleid van de betreffende gemeenten.