Ga naar content

Getuigen

Bent u getuige van een strafbaar feit? Bijvoorbeeld van een diefstal of een ander misdrijf? En hebt u informatie die waardevol kan zijn voor de politie? Dan kunt u dit melden bij de politie. De politie kan u ook als getuige oproepen en u vragen een verklaring af te leggen op het politiebureau. Ook kan de officier van justitie u oproepen om als getuige op te treden tijdens een gerechtelijk vooronderzoek of een rechtszitting.

Inhoudsopgave

Ik ben getuige van een strafbaar feit en wil mijzelf als getuige melden

Bent u getuige van een strafbaar feit? En beschikt u over informatie die mogelijk waardevol is voor de politie? Dan kunt u deze informatie bij de politie melden. U kunt zelf contact met de politie opnemen via 0900-8844. Wilt u anoniem blijven? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

De politie roept mij op als getuige

U bent niet verplicht om een getuigenverklaring af te leggen als de politie dit vraagt. U mag dus weigeren om mee te werken. Iemand die bij de politie niet wil verklaren, kan wel als getuige worden opgeroepen door een rechter-commissaris. De getuige is dan verplicht te verschijnen en de waarheid te vertellen.

Hoe werkt dat: een getuigenverklaring afleggen voor de politie?

  • U kunt uzelf als getuige melden. Of ‘ja’ zeggen als de politie u om een getuigenverklaring vraagt.
  • Het is belangrijk dat u zoveel mogelijk details vertelt. U kunt daar gerust de tijd voor nemen. Waarschijnlijk vraagt de politie u om uw verhaal een paar keer te vertellen. Aan het einde van het gesprek moet u de verklaring zorgvuldig lezen.
  • Hebt u geen op- of aanmerkingen? Dan kunt u de verklaring ondertekenen om aan te geven dat u het eens bent met de tekst. Het is belangrijk dat u de waarheid spreekt.
    - Vraag de naam van de politiefunctionaris zodat u hem of haar kunt bellen als u nog iets te binnenschiet.
    - Het kan zijn dat de politie het onderzoek niet rond krijgt. De verdachte kan bijvoorbeeld niet worden opgespoord of er is niet genoeg bewijsmateriaal. De politie besluit dan om de zaak te laten rusten. Dit betekent niet dat de politie u niet gelooft. De politie gaat er in principe vanuit dat uw verhaal waar is. Maar als zij het juridische bewijs niet kan leveren, komt het niet tot een rechtszaak.
    - Wilt u meer weten over het verloop van het onderzoek? Informeert u dan naar de politieman of -vrouw die uw verklaring opnam.

De officier van justitie roept mij op als getuige bij een gerechtelijk vooronderzoek of rechtszaak

In tegenstelling tot een verzoek van de politie kunt u niet weigeren. U bent dus verplicht om mee te werken. Meer informatie over het verloop van het gerechtelijk vooronderzoek en/of rechtszittingen en wat u kunt verwachten, vindt u op de website van het Openbaar Ministerie bij Vraag en antwoord .