Ga naar content

Gezichtsbedekkende kleding

Het is sinds 1 augustus 2019 verboden gezichtsbedekkende kleding te dragen in het openbaar vervoer en in gebouwen van het onderwijs, de zorg en de overheid. Zo kan iedereen elkaar herkennen en aankijken. Kleding dragen die het gezicht onherkenbaar maakt, is daarom op die plekken niet toegestaan. Denk aan een integraalhelm, bivakmuts of boerka.

Inhoudsopgave

Wat is gezichtsbedekkende kleding?

Bij gezichtsbedekkende kleding gaat het om alle kleding die je gezicht bedekt en dus onherkenbaar maakt. Bijvoorbeeld een bivakmuts, boerka, nikab, integraalhelm of een masker. Een hoofddoek, een pet of een geschminkt gezicht vallen niet onder het verbod.

Waar mag je geen gezichtsbedekkende kleding dragen?

Je mag geen gezichtsbedekkende kleding dragen in scholen, ziekenhuizen en overheidsgebouwen als gemeentehuizen en politiebureaus. Daarnaast is het verboden in trein, tram, bus en metro. Je mag dit soort kleding wel op straat dragen.

Wie controleert het verbod op gezichtsbedekkende kleding?

Personeel van de instelling of het vervoersbedrijf kan je aanspreken op dat verbod. Zij zullen je vragen de gezichtsbedekking te verwijderen of anders het pand of het voertuig te verlaten.

Wanneer krijg ik een bekeuring?

Je kan een bekeuring krijgen als je de gezichtsbedekking niet verwijdert of weigert het pand of het voertuig te verlaten. Volg je ook de aanwijzingen van de politie niet op, dat kan de agent je bekeuren.

Hoe hoog is de boete voor het dragen van gezichtsbedekkende kleding waar dat niet mag?

Het openbaar ministerie bepaalt de hoogte van de boete. Bij overtreding van het verbod wordt als uitgangspunt een boetebedrag van € 150 gehanteerd. De boete kan oplopen tot maximaal € 415. Een vervangende taakstraf is niet mogelijk.

Mag ik melding maken van een persoon met gezichtsbedekkende kleding?

Op een locatie waar gezichtsbedekkende kleding verboden is, kan je dat melden. Neem dan contact op met een medewerker van de locatie of het personeel van het vervoersbedrijf.

Kan ik aangifte doen wanneer ik gezichtsbedekkende kleding draag?

Als je aangifte wilt doen en je draagt gezichtsbedekkende kleding, dan zijn er meerdere mogelijkheden. Zo kan je aangifte doen op locatie (bijvoorbeeld bij je thuis), telefonisch (0900-8844) of via Politie.nl. Dan ben je niet in overtreding. Wil je aangifte doen op een politiebureau, dan moet je de gezichtsbedekkende kleding af doen.

Mag je als burger iemand op heterdaad aanhouden?

Zie je iemand die gezichtsbedekkende kleding draagt op plekken waar dat niet mag, dan mag je die persoon op heterdaad aanhouden. De wet geeft inderdaad deze mogelijkheid aan. De politie adviseert daar wel voorzichtig mee om te gaan. Eerst moet de overheidsinstantie of vervoerder de overtreder wijzen op het verbod. Dan krijgt de overtreder de keuze om de gezichtsbedekkende kleding af te doen of het gebouw of voertuig te verlaten. Worden deze aanwijzingen niet opgevolgd, dan moet de politie worden gebeld. Een burger mag de overtreder in de tussentijd aanhouden. Alleen een agent kan eventueel een bekeuring geven.