Ga naar content

Handhaving

De politie zorgt ervoor, als uitvoerende instantie, dat het recht in Nederland wordt nageleefd; ze handhaaft de rechtsorde. Dit gebeurt in opdracht van de overheid.

Inhoudsopgave

Wat betekent handhaving?

De politie treedt op tegen overtredingen van de wet. Denk bijvoorbeeld aan de wetten op het gebied van openbare orde, milieu en verkeer. Handhaven is noodzakelijk, omdat chaos ontstaat wanneer iedereen zomaar zijn gang zou kunnen gaan. Meer informatie over de taken van de politie vindt u onder ‘Politietaken’.