Ga naar content

Huiselijk geweld

De politie is er veel aan gelegen om geweld in de privésfeer terug te dringen. Door in te grijpen kan een vaak jarenlange gewelddadige relatie worden beëindigd. Daders worden verantwoordelijk gesteld voor hun daden, het slachtoffer krijgt steun en misschien nog het belangrijkste: kinderen leren dat geweld niet gewoon is. Het is belangrijk dat slachtoffers van huiselijk geweld aangifte of melding doen en dat zij steun krijgen van hun directe omgeving.

Inhoudsopgave

Wat is huiselijk geweld?

Huiselijk geweld is geweld door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. Het woord ‘huiselijk’ zegt niets over de plaats van het geweld, maar over de relatie tussen pleger en slachtoffer. Huiselijk geweld kan dus zowel binnenshuis als buitenshuis plaatsvinden en in verschillende vormen. Voorbeelden zijn: ex-partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling, mishandeling van ouders door hun kind(eren), mishandeling van kinderen en jongeren door hun ouders of vriend(innen). Maar ook: bedreiging, al dan niet gepaard gaand met de vernieling van goederen in en rondom het huis.

Hoe vaak komt huiselijk geweld voor?

Elke maand sterft er in Nederland een kind of volwassene aan de gevolgen van huiselijk geweld. Gemiddeld elke 10 minuten rukt de politie ergens in Nederland uit voor een melding van huiselijk geweld. De politie registreert jaarlijks 65.000 incidenten van huiselijk geweld dit is naar schatting 12% van de omvang van huiselijk geweld. In werkelijkheid ligt het aantal gevallen van huiselijk geweld dus veel hoger.

Wat kunnen de gevolgen zijn van huiselijk geweld?

De gevolgen zijn lichamelijke en geestelijke pijn. Er is ook een verband tussen huiselijk geweld en agressie in de maatschappij. Vooral bij kinderen kunnen de gevolgen groot zijn. Bijvoorbeeld minder presteren op school, zich isoleren van andere kinderen of zelf overgaan over tot geweldmisbruik. In hun verdere leven hebben ze relatief vaak moeite met (intieme) relaties en de opvoeding van hun eigen kinderen.

Ik ben slachtoffer van huiselijk geweld. Hoe doe ik aangifte of melding?

  • Meld het bij de politie op 0900-8844. Of kom naar het politiebureau om aangifte te doen.
  • Wilt u voor u aangifte doet met iemand overleggen? Of wilt u dat er iemand meegaat naar het bureau om u te ondersteunen? Bel dan met Slachtofferhulp Nederland op 0900-0101 of neem contact op via het contactformulier op de website van Slachtofferhulp Nederland.
  • U kunt vragen om een mannelijke of vrouwelijke agent.
  • Huiselijk geweld is niet makkelijk te bewijzen. Het gaat vaak om het ene woord tegen het andere. Ga na of er getuigen zijn, bijvoorbeeld de buren. Ook is het noodzakelijk om foto’s te nemen van zichtbare verwondingen of stukgeslagen interieur. U kunt een verklaring van een arts over eerder geconstateerde verwondingen bij de aangifte voegen. Met deze informatie kan de politie tegen de dader optreden.
  • Wilt u niet dat uw adres op de aangifte komt te staan? Dan kunt u gebruikmaken van domiciliekeuze. U geeft dan een ander postadres op.

Ik ben slachtoffer van huiselijk geweld. Waar vind ik hulp?

Voor vragen of hulp: bel met Veilig Thuis, 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar). U blijft anoniem als u dit wenst. Voelt u zich niet meer veilig in uw eigen woning? Dan kunt u terecht bij een opvangcentrum. Voor adressen belt u met de stichting Veilig Thuis. Hebt u kinderen? Zij kunnen ook in het opvangcentrum terecht.

Hoe doe ik melding van huiselijk geweld in mijn omgeving?

Hebt u informatie over huiselijk geweld in uw omgeving? Doe daar in elk geval iets mee, en meld het bij de politie:

  • voor noodsituaties: bel met de politie op het landelijke alarmnummer 112;
  • voor minder ernstige situaties: bel politienummer 0900-8844 (lokaal tarief);
  • u kunt ook bellen met Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.

Informeer bij Veilig Thuis, 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar). Laat betrokkenen weten dat u er voor hen bent als zij bereid zijn om uit de cirkel van geweld te stappen. Voor degenen die in deze ‘cirkel’ zitten, is het vaak erg moeilijk om zelf de eerste stap te zetten.

Wat kan de politie doen bij huiselijk geweld?

  • De politie treedt op bij huiselijk geweld en zet eventueel de vervolging van de daders in gang.
  • De aanpak van de politie richt zich naast de (strafrechtelijke) aanpak van het geweld ook op het stoppen van geweld via hulpverlening. De politie richt zich hierbij niet alleen op de pleger, maar zorgt ook dat er contact komt tussen hulpverlening en slachtoffer en/of kinderen. De politie werkt daarbij nauw samen met verschillende instanties. Zoals met instanties als het openbaar ministerie, de reclassering, daderbehandelaars, vrouwenopvang en gemeenten.

Welke maatregelen kunnen er tegen plegers van huiselijk geweld worden genomen?

De burgemeester of namens hem de hulpofficier van justitie kan de pleger van huiselijk geweld een huisverbod opleggen. Dan mag de huiselijk geweldpleger tien dagen lang zijn of haar woning niet meer in. In deze periode mag hij of zij ook geen contact opnemen met het slachtoffer en de eventueel betrokken kinderen. In deze afkoelingsperiode kan de nodige hulpverlening voor alle betrokkenen op gang komen en kan verdere escalatie worden voorkomen. Na deze tien dagen kan de burgemeester het huisverbod verlengen tot maximaal vier weken. Houdt een uit huis geplaatste zich niet aan het huisverbod? Dan kan hij of zij een gevangenisstraf van maximaal twee jaar krijgen.

Huiselijk geweldplegers kunnen worden berecht. Voor mishandeling kan de straf zelfs worden verhoogd als het gaat om een gezinslid.

Is er geen aangifte gedaan? De politie streeft er samen met het openbaar ministerie naar om de zaak ambtshalve te kunnen vervolgen. Dit betekent een vervolging zonder dat er door het slachtoffer aangifte is gedaan.