Ga naar content

Huisvesting

De ruim 67.000 medewerkers van de politie werken in en vanuit honderden gebouwen. Zo zijn er politiebureaus en politieposten, maar ook gebouwen voor bijvoorbeeld de recherche, de forensische opsporing, trainingslocaties en kantoren voor afdelingen als inkoop, ICT en HRM.

Inhoudsopgave

Samenleving wijzigt, politiehuisvesting verandert mee

Door ontwikkelingen op politiek, economisch, technologisch en demografisch vlak worden aan het werk van de politie steeds hogere eisen gesteld. Kon je vroeger bijvoorbeeld alleen bellen met de politie of naar het bureau gaan, nu zijn er andere manieren om in contact te komen, vooral via sociale media. De dienstverlening van de politie verplaatst zich dan ook meer en meer buiten het bureau. Meldingen en aangiften gaan nu vooral via internet, of agenten nemen – als het nodig is – een melding op locatie op. De politie is steeds minder afhankelijk van het politiebureau. De huisvesting verandert mee, met nieuwbouw, verbouwing en renovatie, wat zo duurzaam mogelijk gebeurt. Dit betekent bijvoorbeeld (bijna) energie-neutrale gebouwen bij nieuwbouw en een energielabel C of A bij een verbouwing. Daarnaast gebeurt het onderhoud zo duurzaam mogelijk, wat ook geldt voor de inkoop van energie.

De politie is altijd dichtbij

Goed contact tussen politie en inwoners is cruciaal voor de veiligheid in de wijken. Van oudsher kunnen inwoners binnenlopen bij een politiebureau. Via telefoon en internet is de politie dag en nacht bereikbaar. Daarnaast staan veel teams en wijkagenten via sociale media in contact met bewoners. Ook hebben agenten een laptop of iPad, waarmee ze overal kunnen werken. Zij wachten dus niet op het politiebureau of er meldingen komen. Wilt u weten waar het dichtstbijzijnde politiebureau is, kijk dan op www.politie.nl/mijn-buurt/politiebureaus.

Politiepanden met een publieksfunctie zijn teambureaus en politieposten. Een politiepost vind je bijvoorbeeld in een gemeentehuis of een bibliotheek. Ook kan de politie flexibel tijdelijk ergens aanwezig zijn, bijvoorbeeld met een zogeheten pop-up locatie in een school of bij een evenement. Zo is de politie daar waar het werk dat vraagt. En kan de politie op vele manieren in contact zijn met een wijk via de inwoners, scholen, winkeliersverenigingen, wijkcentra en andere partners.

Wat voor soort gebouwen kent de politie?

De politie heeft kantoren voor afdelingen zoals ICT, FM en HRM en gebouwen met een publieksfunctie – waar u als inwoner terecht kunt. Die bureaus die toegankelijk zijn voor het publiek kunnen een teambureau zijn (vaak de grootste locatie) of een politiepost.

 • Grotere politieposten staan daar waar de politie extra ondersteuning wil of bij zogeheten hotspots, plaatsen waar bijvoorbeeld meer inbraken of straatroven zijn.
 • Kleine politieposten zijn bedoeld voor goed lokaal contact en worden meestal gebruikt door de wijkagent. Veel van deze politieposten zitten in of vlakbij gemeentepanden, bijvoorbeeld gemeentehuizen of bibliotheken.

Soorten gebouwen zónder publieksfunctie zijn bijvoorbeeld:

 • Hoofdbureau, eenheids- en districtsbureaus;
 • Opleidings- en trainingslocaties;
 • Arrestantencomplexen;
 • Kantoorpanden voor onder andere de bedrijfsvoering en forensische opsporing;
 • Panden voor levende have (politiedieren) panden voor stalling helicopters;
 • Operationeel Centrum;
 • Rekencentrum;
 • Schietbanen;
 • Mobiele posten.

Wat is de visie van de politie op haar huisvesting?

De (nieuwe) huisvesting ondersteunt politiemedewerkers in de uitoefening van hun vak en helpt tegelijkertijd om de samenleving een goede dienstverlening te bieden. De politie wil echter geen panden behouden die ze niet nodig heeft. De politie heeft met een groot aantal bedrijven daarom bepaald hoe de politie de komende tien jaar wil samenwerken op het gebied van huisvesting. Deze zogenoemde marktvisie is te vinden in het co-creatielab op de website van De Bouwcampus.

Hoe kijkt de politie naar het verduurzamen van het vastgoed?

In aansluiting op kabinetsplannen wil de politie al haar panden in 2050 volledig CO2 neutraal hebben. De aanpak is erop gericht om maximaal gebruik te maken van lopende activiteiten, zoals duurzame bouwprojecten, inkoop van energie en beheer van gebouwen. Dit is voor de politie de meest efficiënte en effectieve strategie om de verduurzamingsdoelen te behalen.

Waarom sluit de politie panden?

Op veel plekken zijn of worden politiebureaus gesloten, verhuisd of gemoderniseerd. Dit komt doordat de politie sinds 2014 met grotere basisteams werkt. Door die grotere teams kan de politie meldingen, aangiften en signalen effectiever oppakken en kan ze zich nog meer richten op het werk in de wijk. De grotere politieteams werken vanuit centrale gebouwen, waardoor een aantal locaties overbodig is. Ook opent de politie kleinere politieposten in dorpen en wijken, waar inwoners terecht kunnen. De politie bepaalt met burgemeesters waar de politiebureaus en politieposten komen. Daarnaast moet de politie bezuinigen, wat deels door de huisvesting wordt behaald.

Hoe bepaalt de politie de locaties van een bureau?

Bepalen waar politielocaties komen is ingewikkeld. Zo moet je bijvoorbeeld rekening houden met de verspreiding over het gebied (niet alle bureaus dicht bij elkaar) en de reactietijden (hoe snel zijn agenten bij incidenten ter plaatse en hoe ver moeten inwoners reizen om de politie te bereiken). Wat verder meetelt is de criminaliteit, dat de politie daar moet zijn waar ze het hardst nodig is. Belangrijk is dat de politie weet wat er in een gemeente speelt en daar adequaat op reageert. Daarom bepaalt de politie samen met de burgemeester waar bureaus en politieposten moeten komen.

Hoe houdt de politie contact met inwoners?

De samenleving verandert en daarmee het politiewerk. Dat betekent soms dat politiebureaus verhuizen, waaraan zowel de inwoners als de agenten die er werken, moeten wennen. Om effectief contact te maken en samen te werken aan de veiligheid van de wijk, is en blijft de politie op vele manieren bereikbaar, aanwezig en zichtbaar. Bijvoorbeeld met politieposten en pop-up locaties. Zo is de politie daar waar het werk om vraagt. En houdt de politie contact met inwoners, scholen, winkeliersverenigingen, wijkcentra en anderen. Via telefoon en internet is de politie dag en nacht bereikbaar. Daarnaast is er veel contact via de sociale media.

Heeft het sluiten van bureaus effect op de reactietijden?

Mensen koppelen de reactietijden van de politie, dus hoe snel agenten bij een incident ter plaatse zijn, vaak aan de aanwezigheid van een politiebureau. Gaat een bureau dicht, dan gaan de reactietijden ook achteruit, is het idee. Maar het beeld dat agenten in een bureau zitten te wachten op een melding klopt niet. Natuurlijk zijn er agenten die op bureau moeten werken, bijvoorbeeld aan hun administratie, maar er rijdt altijd politie door het gebied. Bij een vraag om noodhulp is de politie vaak al in de buurt. Benieuwd naar de gemiddelde reactietijden bij u in de buurt? Sinds 2017 meldt de politie op eigen initiatief de reactietijden bij spoedmeldingen per gemeente. Deze cijfers vindt u op data.politie.nl en op deze site.

 

Kan iedereen een politiepand kopen?

Als een politiepand wordt verkocht, kan in principe iedereen daar op bieden. De verkoop is immers openbaar, transparant en gebeurt conform marktwerking. Kandidaat-kopers worden standaard gescreend via de Bibob-procedure (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur). Pas bij een positief resultaat van de screening volgt de definitieve gunning. Pas dan kan de koopovereenkomst worden getekend en het pand voor verkoop worden opgeleverd.

Wat gebeurt er met de politiegebouwen die leeg komen?

Gebouwen die leeg komen en die de politie niet wil hergebruiken, worden verkocht. De politie gebruikt hiervoor een makelaar. Uit een Europese aanbesteding zijn drie makelaars geselecteerd, waarmee de politie samenwerkt. Een van die makelaars gaat dan met de verkoop van het betreffende gebouw aan de slag. De makelaar adviseert hoe dit het beste gebeurt. Dit kan door een online veiling, soms gecombineerd met een openbare inschrijving.

Hoe werkt een online veiling?

Als de politie panden verkoopt, biedt ze vaak meerdere panden tegelijk aan. De makelaar (geselecteerd na een Europese Aanbesteding) adviseert over de manier waarop de verkoop plaatsvindt. Dit gebeurt vaak via een online veilig. De te verkopen panden worden op de veilingsite geplaatst met een duidelijke uiterste datum en tijdstip van bieden. De biedingen worden beoordeeld op basis van criteria. Hierop volgt een voorlopige gunning. Voor de verkoop van een politiepand checkt de politie de kandidaat-koper altijd volgens de wet Bibob (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur). Is die check positief, dan volgt de definitieve gunning. Hierna kan de koopovereenkomst worden getekend en het object worden geleverd. Het hele proces van aanbieden tot verkopen kan twee tot drie maanden duren.

Wordt een gebouw dat de politie afstoot leeg opgeleverd?

De politie verkoopt de panden in de staat waarin zij verkeren. Wel worden ze leeg opgeleverd, dus zonder allerlei politieapparatuur. Ook worden politielogo’s verwijderd, eigenlijk alles wat herkenbaar is als politie. De gebouwen worden niet gestript. Een koper kan originele elementen (denk aan cellen of een verhoorkamer) behouden. De politie verkoopt de panden in principe met de bestemming die erop zit. Over het algemeen is deze bestemming ‘maatschappelijk’. Wat er na de verkoop met het pand gebeurt, is aan de koper. Bestemmingsplanwijzigingen om het pand eventueel te slopen of om te bouwen tot woning liggen bij de nieuwe eigenaar.

Communiceert de politie aan wie zij haar panden verkoopt?

De politie doet geen uitspraken over wie de koper is van een voormalig politie. Het betreft echter openbare gegevens die u in het kadaster kunt raadplegen.

Communiceert de politie over de plannen van de koper van het politiepand?

De politie doet geen uitspraken over de plannen van een koper. De politie heeft hier immers geen invloed op.

Aanverwante thema’s