Ga naar content

In beslag nemen goederen

Elke dag neemt de politie spullen in beslag. Denk aan drugs, wapens, auto’s, geld, telefoons of vuurwerk. Maar ook gegevens op een computer of bijvoorbeeld een bankrekening. De politie mag om drie redenen beslag leggen: om een strafbaar feit mee te bewijzen, om strafbare spullen van straat te halen of om iets af te pakken dat met crimineel geld gekocht is. Hieronder leggen we onder andere uit wat er gebeurt met spullen die in beslag genomen zijn en wat u kunt doen als u vragen hebt.

Inhoudsopgave

Wanneer mag de politie iets in beslag nemen?

De politie mag om drie redenen spullen in beslag nemen:

  1. Om een strafbaar feit mee te bewijzen. Denk aan een mes waarmee iemand is neergestoken en waarop vingerafdrukken zitten.
  2. Om strafbare spullen van straat te halen. Denk aan vuurwerk, nagemaakte merkkleding, drugs of verboden wapens. Want iets wat verboden is, brengen we niet terug op straat.
  3. Om iets af te pakken dat met crimineel geld gekocht is. Denk bijvoorbeeld aan dure auto’s of horloges die gekocht zijn met geld dat verdiend is met drugshandel.

Wat gebeurt er met uw spullen?

Als de politie iets in beslag genomen heeft, krijgt u een bewijs van ontvangst. Uw spullen worden tijdelijk opgeslagen in een bewaarruimte op het politiebureau. Daarna gaan ze naar het beslaghuis. Elke eenheid van de politie (behalve de Landelijke Eenheid) heeft een eigen beslaghuis. Waarom iets in beslag genomen is en van wie het is, schrijft de politie nauwkeurig op in een Kennisgeving van Inbeslagneming.
De politie beslist niet zelf wat er met uw spullen gebeurt. Dat doet het Openbaar Ministerie (OM).

Wat doet het Openbaar Ministerie?

Het Openbaar Ministerie (OM) besluit wat er met uw inbeslaggenomen spullen gebeurt. Het kan vier beslissingen nemen:

  1. Teruggeven
  2. Opslaan als bewijs
  3. Verkopen
  4. Vernietigen

Als het OM vindt dat de politie uw spullen niet in beslag had mogen nemen, krijgt u ze terug. De spullen die nodig zijn als bewijs in een rechtszaak worden opgeslagen bij Domeinen Roerende Zaken. Als u ze op kunt komen halen, krijgt u een brief van Domeinen.

Het kan ook zijn dat het OM besluit dat de spullen verkocht of vernietigd moeten worden. Dat gebeurt als het verboden spullen zijn, of als ze gekocht zijn met geld dat verdiend is met bijvoorbeeld drugshandel of witwassen.

Kijk voor meer informatie op de website van het OM.

Wat zijn de Domeinen?

De Domeinen heten officieel de Domeinen Roerende Zaken (DRZ). De Domeinen is de wettelijke bewaarder van inbeslaggenomen goederen. Als het Openbaar Ministerie besluit dat spullen verkocht mogen worden, dan organiseert Domeinen Roerende Zaken dat ook. 
Domeinen heeft het hele land als werkgebied. Zij heeft een centrale locatie in Apeldoorn, een verkooplocatie in Soesterberg en opslaglocaties in Bleiswijk, Hoogeveen en Ulicoten.

U bent het niet eens met de inbeslagname?

Als u het niet eens bent met een inbeslagneming kunt u schriftelijk een klaagschrift indienen bij de sector strafrecht van de rechtbank in de regio waar het voorwerp in beslag is genomen. Dit is beschreven is in artikel 552a van het Wetboek van Strafvordering. Een rechter zal u vragen om uit te komen leggen waarom u denkt dat de spullen onterecht meegenomen zijn. Een officier van justitie zal de rechter vertellen waarom het Openbaar Ministerie vindt dat het wel terecht was. De rechter neemt dan een besluit.

Waar kunt u terecht met uw vragen?

Elk jaar nemen de politie en andere opsporingsdiensten meer dan tweehonderdduizend spullen in beslag. Het is een hele klus om te zorgen dat iedereen weet waar deze spullen zijn opgeslagen en wat ermee moet gebeuren. Dit gaat via strakke procedures.

Om te kijken hoe zij u beter kunnen helpen, hebben politie, Openbaar Ministerie en Domeinen Roerende Zaken op 1 december 2016 een beslagloket geopend. Hier kunt u terecht met al uw vragen. U kunt het loket tijdens kantooruren bereiken via het telefoonnummer 088 – 15 24 200. U kunt ook een e-mail sturen