Ga naar content

Kindermishandeling

U bent ongerust over een kind bij u in de buurt (of op school bij uw zoon of dochter) en denkt aan mishandeling. Laat dat kind dan niet over aan zijn of haar lot. Via politie en justitie kunt u vragen om advies en bescherming van het kind. Hulpverleners, zoals de kinderbescherming, kunnen proberen de mishandeling te stoppen en hulp bieden aan het gezin.

Inhoudsopgave

Wat is kindermishandeling?

Kindermishandeling is minderjarige personen onthouden van noodzakelijke behoeften en elke bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard die mogelijk lichamelijke of psychische schade veroorzaakt bij het kind. Hieronder vallen ook verwaarlozing en onthouden van essentiële hulp, medische zorg en onderwijs.

Wat voor soorten kindermishandeling zijn er?

  • Seksuele mishandeling: seksuele aanrakingen die een volwassene een kind opdringt.
  • Lichamelijke mishandeling: alle vormen van lichamelijk geweld.
  • Emotionele of geestelijke mishandeling: een volwassen persoon scheldt het kind regelmatig uit, doet vaak afwijzend en vijandig tegen het kind of maakt het kind opzettelijk bang.
  • Lichamelijke verwaarlozing: het kind krijgt niet de zorg en verzorging die het nodig heeft.
  • Emotionele of geestelijke verwaarlozing: een doorlopend tekort aan positieve aandacht voor het kind. Het negeren van de behoefte van het kind aan liefde, warmte en geborgenheid.
  • Getuige van geweld tussen ouders en verzorgers.

Hoe vaak komt kindermishandeling voor?

Elk jaar zijn meer dan 100.000 kinderen van nul tot achttien jaar slachtoffer van kindermishandeling. Dat komt neer op minimaal één kind per klas van dertig leerlingen. Nog niet de helft van deze kinderen komt terecht bij hulpverleners. Vaak is het probleem dat omstanders niet weten waar ze moeten aankloppen bij een vermoeden of het melden van kindermishandeling.

Wat kan ik doen bij kindermishandeling?

  • Sta open voor signalen van kindermishandeling. Als u het gevoel heeft dat er ‘iets’ aan de hand is, klopt dit vaak ook. U bent waarschijnlijk niet de eerste die iets ziet, maar misschien wel de eerste die wat doet.
  • Praat met het kind zelf of met de ouders. Besef u dat kindermishandeling vaak het gevolg is van onmacht. U kunt al helpen door er te zijn voor het gezin. Of door het kind een luisterend oor te bieden.
  • U kunt Veilig Thuis anoniem bellen voor advies via 0800-2000. Een medewerker bespreekt de situatie met u en bepaalt wat de volgende stappen zijn. Als het nodig is, kunt u een melding doen van kindermishandeling.
  • Op de website Een veilig thuis vindt u meer informatie, tips en adviezen over hoe u het beste kunt handelen bij het vermoeden van kindermishandeling. De website geeft ook telefoonnummers van hulpverleners en links naar organisaties, zoals de Raad voor de Kinderbescherming.

Wat doet de politie bij kindermishandeling?

U kunt bij de politie vragen om advies en bescherming van een kind. Daarvoor kunt u terecht bij het politiebureau in uw buurt of bij uw wijkagent. U kunt de wijkagent een mailtje sturen om een afspraak te maken. Hij of zij luistert aandachtig met zorg naar uw verhaal en zoekt samen met u naar een oplossing. De politie werkt daarbij nauw samen met Veilig Thuis en andere partners. Het gaat er om het kind zo goed mogelijk te helpen en te voorkomen dat de dader opnieuw de fout in gaat.

Als de politie op een adres komt waar ook kinderen zijn en de politie maakt zich zorgen over hun veiligheid, dan meldt de politie dit bij Veilig Thuis. Bij acuut gevaar voor kinderen grijpt de politie onmiddellijk in. 

Ik ben slachtoffer, wat zijn mijn rechten? 

Ieder slachtoffer van een misdrijf – of nabestaande van een slachtoffer – heeft een aantal rechten. Niet alleen in hun contact met de politie maar ook bij de officier van justitie en de rechter. Deze rechten gelden ook als u niet in Nederland woont of als u geen verblijfsstatus in Nederland heeft.

Als politie informeren wij u over uw rechten tijdens uw eerste contact met ons. Wij geven u een folder met deze rechten: zoals de folder over 'Aangifte doen en dan?', de folder 'Slachtoffer van een misdrijf' en de folder 'Verklaring van rechten. De folders zijn binnenkort ook beschikbaar in andere talen. Op de website van het Ministerie van Veiligheid en Justitie vindt u ook informatie over deze rechten. Meer informatie vindt u op de themapagina Slachtofferzorg