Ga naar content

Kindermishandeling

Jaarlijks zijn 119.000 kinderen in Nederland slachtoffer van mishandeling. Als je te maken krijgt met kindermishandeling kun je daar altijd wat aan doen. Of het nu om jezelf gaat of iemand anders. Of je nu vermoedens hebt, of het zeker weet. Je zorgen delen, is een belangrijke eerste stap.

Inhoudsopgave

Wat is kindermishandeling?

Kindermishandeling is elke vorm van bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel. Hieronder vallen ook verwaarlozing en onthouden van essentiële hulp, medische zorg en onderwijs. Voorbeelden van kindermishandeling zijn:

  • Seksuele mishandeling: seksuele aanrakingen die een volwassene een kind opdringt.
  • Lichamelijke mishandeling: alle vormen van lichamelijk geweld.
  • Emotionele of geestelijke mishandeling: een volwassen persoon scheldt het kind regelmatig uit, doet vaak afwijzend en vijandig tegen het kind of maakt het kind opzettelijk bang.
  • Lichamelijke verwaarlozing: het kind krijgt niet de zorg en verzorging die het nodig heeft.
  • Emotionele of geestelijke verwaarlozing: een doorlopend tekort aan positieve aandacht voor het kind. Het negeren van de behoefte van het kind aan liefde, warmte en geborgenheid.
  • Getuige van geweld tussen ouders en verzorgers.

De gevolgen van kindermishandeling kunnen groot zijn. Kinderen die slachtoffer zijn van kindermishandeling kunnen bijvoorbeeld minder gaan presteren op school, zich isoleren van anderen of zelf overgaan tot geweld. In hun verdere leven hebben ze relatief vaak moeite met (intieme) relaties en de opvoeding van hun eigen kinderen.

Hoe vaak komt kindermishandeling voor?

Jaarlijks zijn 119.000 kinderen in Nederland slachtoffer van mishandeling. Elke maand sterft er in Nederland een kind of volwassene aan de gevolgen van huiselijk geweld. In werkelijkheid ligt het aantal gevallen van kindermishandeling waarschijnlijk veel hoger.

Wat kan ik doen bij kindermishandeling?

Sta open voor signalen van kindermishandeling. Als je het gevoel hebt dat er ‘iets’ aan de hand is, klopt dit vaak ook. Je bent waarschijnlijk niet de eerste die iets ziet, maar misschien wel de eerste die wat doet.

Leg contact met Veilig Thuis via 0800-2000. Zij kunnen advies geven als jij je zorgen maakt om een kind. Het is mogelijk om anoniem advies te vragen of een melding te doen. Op de website van Veilig Thuis staat meer informatie, tips en adviezen over hoe u het beste kunt handelen bij het vermoeden van kindermishandeling.

Je kan ook een melding doen bij de politie. Dreigt er direct gevaar? Bel dan altijd 112. Bel in de andere gevallen met het landelijke politienummer 0900-8844. Je kan je zorgen ook delen met de wijkagent in jouw buurt of langsgaan op het politiebureau. Op de website www.politie.nl /contact kan je zien wie de wijkagent is in jouw buurt en waar je het politiebureau kunt vinden.

Wat doet de politie bij kindermishandeling?

Als de politie op een adres komt waar ook kinderen zijn en de politie maakt zich zorgen over hun veiligheid, dan meldt de politie dit bij Veilig Thuis. Bij acuut gevaar voor kinderen grijpt de politie onmiddellijk in. De politie werkt daarbij nauw samen met Veilig Thuis en andere partners. Het gaat er om de situatie in het gezin weer veilig te maken, het geweld te stoppen en herhaling te voorkomen.
In bepaalde gevallen adviseert de politie om aangifte te doen, maar ook zonder aangifte kan de politie ambtshalve onderzoek doen.