Ga naar content

Kindermishandeling

Jaarlijks zijn 119.000 kinderen in Nederland slachtoffer van mishandeling. Als je te maken krijgt met kindermishandeling kun je daar altijd wat aan doen. Of het nu om jezelf gaat of iemand anders. Of je nu vermoedens hebt, of het zeker weet. Je zorgen delen, is een belangrijke eerste stap.

Inhoudsopgave

Wat is kindermishandeling?

Kindermishandeling is elke vorm van mishandeling in een afhankelijkheidsrelatie die voor een kind bedreigend of gewelddadig is. Dus niet alleen lichamelijk geweld, maar ook emotionele mishandeling, het onthouden van essentiële hulp, medische zorg en onderwijs. 

Voorbeelden van kindermishandeling zijn:

Lichamelijke kindermishandeling
Hiervan is sprake als een volwassene regelmatig een kind bijvoorbeeld slaat.

Emotionele of geestelijke kindermishandeling
Hiervan is sprake als een volwassene een kind regelmatig uitscheldt, vernedert of het kind opzettelijk bang maakt.

Lichamelijke of emotionele/geestelijke verwaarlozing
Hiervan is sprake als een kind niet de zorg en verzorging krijgt die het nodig heeft. Denk bijvoorbeeld aan een kind wat geen eten krijgt of nergens kan slapen. Er is ook sprake van emotionele/geestelijke verwaarlozing als een kind getuige is van geweld tussen ouders of verzorgers. 

Seksueel misbruik
Hieronder vallen alle seksuele aanrakingen die een volwassene een kind opdringt. 

Getuige zijn van geweld tussen ouders of verzorgers
De gevolgen van kindermishandeling kunnen groot zijn. Kinderen die slachtoffer zijn van kindermishandeling kunnen bijvoorbeeld minder gaan presteren op school, zich isoleren van anderen of zelf overgaan tot geweld. In hun verdere leven hebben ze relatief vaak moeite met (intieme) relaties en de opvoeding van hun eigen kinderen.

Hoe vaak komt kindermishandeling voor?

Jaarlijks zijn 119.000 kinderen in Nederland slachtoffer van mishandeling. Elke maand sterft in Nederland een kind of volwassene aan de gevolgen van huiselijk geweld. In werkelijkheid ligt het aantal gevallen van kindermishandeling waarschijnlijk veel hoger.

Wat kan ik doen bij kindermishandeling?

Sta open voor signalen van kindermishandeling. Als je het gevoel hebt dat er ‘iets’ aan de hand is, klopt dit vaak ook. Je bent waarschijnlijk niet de eerste die iets ziet, maar misschien wel de eerste die wat doet.

Leg contact met Veilig Thuis via 0800-2000. Zij kunnen advies geven als jij je zorgen maakt om een kind. Het is mogelijk om anoniem advies te vragen of een melding te doen. Op de website van Veilig Thuis taat meer informatie, tips en adviezen over hoe u het beste kunt handelen bij het vermoeden van kindermishandeling.

Je kunt ook een melding of aangifte doen bij de politie. Dreigt er direct gevaar? Bel dan altijd 112. Bel in de andere gevallen met het landelijke politienummer 0900-8844. Je kan je zorgen ook delen met de wijkagent in jouw buurt of langsgaan op het politiebureau. Op de website www.politie.nl/contact kan je zien wie de wijkagent is in jouw buurt en waar je het politiebureau kunt vinden.

Wat doet de politie bij kindermishandeling?

Als de politie op een adres komt waar ook kinderen zijn en de politie maakt zich zorgen over hun veiligheid, dan meldt de politie dit bij Veilig Thuis. Bij acuut gevaar voor kinderen grijpt de politie onmiddellijk in. De politie werkt daarbij nauw samen met Veilig Thuis en andere partners. Het gaat er om de situatie in het gezin weer veilig te maken, het geweld te stoppen en herhaling te voorkomen.
Biij een vermoeden van een strafbaar feit, doet de politie strafrechtelijk onderzoek. De politie stemt daarover altijd af met het OM.