Ga naar content

Klachtencommissie

Elke eenheid van de politie heeft een onafhankelijke klachtencommissie die de politiechef kan adviseren over het oordeel over een klacht. Dat gebeurt wanneer u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht door de klachtbehandelaar. De commissie bestaat uit leden die niet voor de politie werken. Veel van hen werken als rechter, advocaat of bij gemeenten. Bij de selectie van nieuwe leden wordt gestreefd naar een zo divers mogelijke samenstelling. De leden worden benoemd door de Minister van Veiligheid en Justitie. Hij wordt daarover geadviseerd door de klachtencommissie, de politiechef, de regioburgemeester en de hoofdofficier van justitie.

Inhoudsopgave

Huishoudelijk reglement

De voorzitters van de klachtencommissies hebben samen een huishoudelijk reglement opgesteld over de manier waarop zij tot een advies aan de politiechef komen, bijvoorbeeld door een hoorzitting te houden waarin de commissie met u en met de betrokken politiemedewerker in gesprek gaat om van u beiden te horen wat er gebeurd is. Dat huishoudelijk reglement kunt u downloaden.

Leden klachtencommissies

Vacatures voor nieuwe leden worden meestal geplaatst op LinkedIn en op Intermediair. De voorzitters van de klachtencommissies hebben samen eisen opgesteld waaraan leden moeten voldoen:

 • maatschappelijke betrokkenheid;
 • binding met het geografische werkgebied;
 • HBO/WO werk- en denkniveau;
 • onderzoeksvaardigheden;
 • vermogen kritisch door te vragen;
 • goede uitdrukkingsvaardigheden;
 • vaardigheden op het gebied van bemiddeling;
 • onbesproken gedrag.

Van de (plaatsvervangend) de voorzitter wordt daarnaast verwacht:

 • onafhankelijke oordeelsvorming;
 • besluitvaardigheid;
 • vaardigheid in het leiden van hoorzittingen/vergaderingen.

De huidige samenstelling (2016) van de klachtencommissies.

Contact

Klachtencommissies maken elk jaar een verslag van hun werkzaamheden. Op deze pagina, bij downloads zijn de jaarverslagen te vinden vanaf 2013. In dat jaar gingen de nationale politie en de elf huidige klachtencommissies van start. Over het jaar 2013 heeft helaas niet elke commissie een jaarverslag kunnen maken. Dat kwam door de reorganisatie van de politie en die van de klachtencommissies. 
U kunt uw klacht niet rechtstreeks bij een klachtencommissie indienen. Dat kan alleen bij de politiechef van de eenheid waarover u een klacht heeft. Hoe u dat kunt doen staat vermeld bij de pagina over de klachtenregeling.

Jaarverslagen klachtencommissies 2019

Jaarverslagen klachtencommissies 2018

Jaarverslagen klachtencommissies 2017

Jaarverslagen klachtencommissies 2016

Jaarverslagen klachtencommissies 2015

Jaarverslagen klachtencommissies 2014

Jaarverslagen klachtencommissies 2013