Ga naar content

Klachtenregeling politie

De politie voert haar werk zo goed mogelijk uit. Vaak gaat dat goed, ook in lastige situaties. Maar waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Het kan daarom gebeuren dat u vindt dat u niet naar behoren bent behandeld door een van de medewerkers van de politie. In dat geval kunt u binnen één jaar een klacht indienen. Aan de hand van een goed onderbouwde klacht kan de politie van haar fouten leren. Daarom is er een klachtenregeling. Deze is gebaseerd op de wet.

Inhoudsopgave

Hoe dien ik een klacht in?

Hoe dien ik een klacht in

 

 

 

 

 

De klachtenregeling in een oogopslag.

U kunt uw klacht via een digitaal klachtenformulier indienen bij de politiechef van de eenheid waarover u een klacht heeft. U kunt een klacht ook mondeling of per brief indienen. Omdat de klacht eerst doorgezet wordt naar de desbetreffende eenheid en daar de klachtencoördinator de klacht inventariseert, vragen we uw begrip voor een reactietijd van meerdere dagen.

 • Schriftelijk
  - Online, via het digitale klachtformulier.
  - Via een brief, met de juiste adresgegevens, aan de politiechef van de eenheid.
  - Via de Politie-app op uw telefoon (te vinden in de App Store of Google Play Store).
 • Mondeling
  Mocht u vanwege fysieke of andere persoonlijke beperkingen niet in staat zijn uw klacht schriftelijk in te dienen, dan kunt u een afspraak maken met het politiebureau bij u in de buurt. U kunt hierover contact opnemen met het servicecentrum van de politie via 0900-8844. Daar helpen ze u verder.


Om uw klacht goed te kunnen behandelen, moet u deze voorzien van:

 • naam en adres
 • telefoonnummer en eventueel e-mailadres
 • de datum waarop u de klacht indient
 • duidelijke omschrijving van het gedrag waartegen uw klacht is gericht
 • de plaats waar het voorval plaatsvond.

Stuurt u een brief, dan moet u deze ook ondertekenen.

Hoe dien ik een klacht in

 

 

 

 

 

De klachtenregeling in een oogopslag.

 

 

Wat gebeurt er met mijn klacht?

U wordt zo snel mogelijk gebeld door een klachtbehandelaar die daarvoor speciaal door de politie is aangesteld. U krijgt de gelegenheid om uw klacht toe te lichten: 

 • Waar bent u ontevreden over?
 • Wat is het doel van uw klacht?

In dit persoonlijke contact kijkt u of u wellicht al samen tot een oplossing kunt komen. U hoort ook meteen wat de vervolgstappen zijn in de procedure. Stelt u wellicht een bemiddelingsgesprek op prijs tussen u en de medewerker tegen wie u een klacht hebt ingediend?

Neemt de politie álle klachten in behandeling?

Een klacht bij de politie kan niet over wettelijke regels en beleid gaan. Een klacht over iets dat langer dan een jaar geleden speelde, wordt ook niet behandeld. Ten slotte kunt u ook geen klacht bij de politie indienen over een boete of een bekeuring die u onterecht vindt. Bezwaar maken tegen een bekeuring kan binnen zes weken na de verzenddatum van de bekeuring bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB):

Centrale Verwerking Openbaar Ministerie
Unit Mulder
Postbus 50.000
3500 MJ Utrecht
Op de website van het Landelijk Parket Team Verkeer leest u hoe u in beroep kunt gaan tegen een boete. U kunt hiervoor ook terecht op de website van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB).

Wat doet de politie intern met uw klacht?

De klachthandelaar brengt de beklaagde politiemedewerker op de hoogte van uw klacht. Hij of zij krijgt, net als u, de kans om zijn/haar kant van het verhaal toe te lichten. Vervolgens kijkt de klachtbehandelaar of u er samen uitkomt tijdens een goed gesprek. U krijgt hiervoor dan een uitnodiging van de klachtbehandelaar. Klachten zijn voor de politie nadrukkelijk leermomenten. Uw klacht geeft ons stof tot nadenken over de manier waarop wij als politie met burgers omgaan.

Wat merk ik van de stappen in de procedure?

Elke keer als we een stap in de klachtprocedure hebben afgerond (bijvoorbeeld het gesprek met de klachtbehandelaar of het bemiddelingsgesprek), krijgt u hiervan een brief.

Wanneer eindigt de procedure?

De procedure eindigt zodra u heeft aangegeven dat de klacht in uw ogen is afgehandeld.

Toch niet tevreden?

Blijft u ontevreden over de afhandeling, dan maken wij een officieel klachtrapport voor de politiechef. Deze vraagt advies aan een onafhankelijke klachtencommissie die onderzoek instelt naar de klacht. Op basis hiervan stellen zij een advies op, dat de politiechef in veel gevallen opvolgt. De politiechef stuurt uw klacht ook door naar de burgemeester en de hoofdofficier van justitie. Zij dienen de politiechef in enkele gevallen van advies. Deze neemt die adviezen mee in zijn afweging.

Meer informatie over de klachtencommissie.

Mocht u nog niet tevreden zijn met de uitkomst, dan kunt u nog terecht bij de Nationale Ombudsman. Het klachtenformulier van de Ombudsman staat op www.nationaleombudsman.nl. U kunt ook een brief schrijven naar: de Nationale Ombudsman, Postbus 93122, 2509 AC Den Haag.

Hoe lang duurt het?

Uw klacht moet binnen tien weken na ontvangst afgehandeld zijn. Als de klachtencommissie uw klacht behandelt, is die termijn veertien weken. Dat lijkt lang, maar de politie wil de procedure zo zorgvuldig mogelijk doorlopen. Zowel u als de politiemedewerker moet de kans krijgen om een mening over de situatie te geven. Alles moet netjes op een rij zijn gezet en afgewogen worden.

Downloads