Ga naar content

Meld Misdaad Anoniem

Soms wilt u iets over een ernstig misdrijf melden zonder dat uw naam bekend wordt. Bijvoorbeeld omdat u de dader goed kent. Of om andere redenen. Dan kunt u melden bij Meld Misdaad Anoniem (M.). Zo krijgt de politie informatie die zij anders niet zou ontvangen. En kunt u op een laagdrempelige manier helpen uw eigen wijk veiliger te maken. Melden kan via het gratis telefoonnummer 0800-7000 of via het online meldformulier.

Inhoudsopgave

Waarom is M. er?

Meld Misdaad Anoniem heeft als doel criminaliteit aan te pakken. M. biedt een extra vangnet: voor als u wel wilt melden, maar niet bekend wilt worden. Uw anonimiteit staat altijd centraal. Uw anonimiteit is zelfs belangrijker dan het oplossen van een onderzoek. M. is geen onderdeel van de politie. De onafhankelijke stichting NL Confidential exploiteert het meldpunt.

Welke misdrijven meld ik bij M.?

U kunt bij M. terecht met informatie over (ernstige) criminaliteit. Dat kunnen heel veel soorten strafbare feiten zijn, zoals moord en doodslag, wapenhandel, drugshandel, geweld op straat of brandstichting. U kunt ook melden over fraude met creditcards, verzekeringen, de belasting, sociale premies of uitkeringen. Via 0800-7000 of direct online.

Wat kan ik niet melden bij M.?

  • Als er spoed is, zoals bij een inbraak of overval. Bel dan 112;
  • Bij algemene vragen aan de politie: bel dan 0900-8844;
  • U kunt geen aangifte doen bij M.;
  • Overlastmeldingen: bel dan met het servicenummer van de politie 0900-8844.

Hoe beschermt M. mijn anonimiteit?

  • M. ziet uw telefoonnummer of IP-adres niet;
  • M. neemt geen telefoongesprekken op en slaat geen online gegevens op;
  • M. noteert geen naam, adres en andere gegevens die naar u te herleiden zijn;
  • Geeft u per ongeluk toch uw naam? Dan noteert M. die informatie niet.

Wat gebeurt er met mijn melding?

M. maakt een anonieme melding op en stuurt deze door naar één of meerdere partners, zoals de politie en andere opsporingsdiensten. Deze partners kunnen dan niet direct ergens binnenvallen of iemand aanhouden. Een anonieme melding moet eerst worden getoetst.

Kloppen de gegevens in de melding en is er meer over een verdachte of adres bekend? Nader onderzoek kan nieuwe feiten opleveren. Onderbouwen de feiten de anonieme tip? Dan kunnen de partners overgaan tot actie.

Wanneer is M. bereikbaar?

Melden kan 24 uur per dag via het online meldformulier. Daarnaast is M. zeven dagen per week bereikbaar via 0800-7000. Op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 22.00 uur en in weekenden en op feestdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Hoeveel meldingen krijgt M.?

M. stuurt jaarlijks bijna 16.000 meldingen door naar de politie en andere partners. Mede dankzij deze informatie worden jaarlijks meer dan 1.900 verdachten aangehouden en ruim 1.600 misdrijven opgelost of voorkomen. Eén op de acht meldingen leidt tot een aanhouding.

Wat is de Vertrouwenslijn voor openbaar bestuurders en politieke ambtsdragers?

De Vertrouwenslijn helpt openbaar bestuurders bij vormen van ongewenst gedrag, zoals bedreiging, intimidatie en geweld. De Vertrouwenslijn is opgericht in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken om bestuurders en politici bij te staan en te adviseren. U belt de Vertrouwenslijn via 0800-2800 200. Dat kan zeven dagen per week van 10.00 tot 17.00 uur.