Ga naar content

Onbemande vliegtuigen

De politie krijgt geregeld informatieverzoeken over de inzet van de zogeheten onbemande vliegtuigen (Unmanned Aerial Vehicles), ook wel drones genoemd. Op deze pagina vindt u de op deze verzoeken genomen besluiten.

Inhoudsopgave

Onbemande vliegtuigen in bezit van de politie

De politie beschikt over onbemande vliegtuigen, maar kan (op verzoek) ook beschikken over de onbemande vliegtuigen van Defensie. Defensie beschikt over zogenoemde Raventeams.

Incidenten Raventeams

Vanuit de media is gevraagd naar eventuele incidenten met de inzet van Raventeams en of de politie daarover documenten openbaar wil maken. Dat verzoek is op 6 juni 2013 afgewezen, omdat er geen documenten over incidenten met Raventeams bestaan.

Inzet van onbemande vliegtuigen

De inzet van Raventeams wordt verantwoord via een beschikking Instelling (tijdelijk) bijzonder luchtverkeersgebied. Deze beschikking wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Dit betreft allerlei inzetten van het Raventeam en niet slechts die voor de politie. Deze beschikkingen zijn hier gepubliceerd https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ (geef als zoekterm in: bijzonder luchtverkeersgebied, publicatie: Staatscourant).

Over de inzet van onbemande vliegtuigen voor de politie zijn afzonderlijke Wob-verzoeken ingediend. Afhankelijk van doel en soort inzet is meer of minder informatie openbaar.

Beelden van onbemande vliegtuigen

Een verzoeker heeft om de beelden gevraagd die door onbemande vliegtuigen zijn gemaakt in het kader van de opsporing. Dat verzoek is afgewezen.

Kamervragen en antwoorden

Over het gebruik van onbemande vliegtuigen door de politie zijn Kamervragen gesteld. Het antwoord van de politie bevat informatie waarin de besluiten op de Wob-verzoeken naar verwezen wordt.

Financiering

Voor de financiering van de inzet van Defensie voor onder meer de politie is een convenant afgesloten. Dit convenant (Convenant Financiering Nationale Inzet Krijgsmacht, FNIK) is op 10 juni 2010 afgesloten en geldt voor voor onbepaalde tijd.