Ga naar content

Ondersteuning Forensische Opsporing

Forensisch onderzoek is onderzoek naar sporen op de plek van een misdrijf of ongeval. De forensische opsporing van de politie verzamelt sporen om zo meer te weten te komen over een misdrijf, verdachte of ongeval. Binnen de forensische opsporing zijn er ook specialistische teams. Denk aan een team dat zich bijvoorbeeld bezighoudt met de ontmanteling van drugslabs of een team dat alles weet over dactyloscopie (vingerafdrukkentechnologie) en biometrie. Op deze pagina leest u meer over deze teams.

Inhoudsopgave

Ontmanteling van drugslabs en CBRN-e incidenten - LFO

•    Ontmanteling van drugslabs
Als chemische stoffen een bedreiging zijn voor de omgeving komt de Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) in actie. Meestal komt de LFO in actie op plekken waar een drugslab ontdekt is en ontmanteld wordt. 

•    CBRN-e incidenten
CBRN-e incidenten zijn incidenten waarbij chemische, biologische, radiologische of nucleaire stoffen betrokken zijn. De ‘e’ staat voor explosieve stoffen. Medewerkers van het LFO zijn getraind om op het allerhoogste veiligheidsniveau met deze incidenten om te gaan.

LFO-trainingscentrum

Het LFO geeft ook training aan politiemensen. In een trainingscentrum van het LFO leren politiemensen bijvoorbeeld hoe drugslabs zijn opgebouwd en oefenen zij met boobytraps. Ook krijgen zij realistische trainingen met vuur en rook.
 

Dactyloscopie en biometrie - Team Dactyloscopie

•    Dactyloscopie 
Dactyloscopie is een techniek voor het identificeren van vingerafdrukken. Specialisten van het Team Dactyloscopie identificeren verdachten met hun vinger- of handpalmafdruk. Het team is ook in het beheer van ‘Het Automatisch Vingerafdrukken Systeem Nederlandse Kollektie’: HAVANK. Dit is een geautomatiseerd systeem van de politie waarin vingerafdrukken staan van meer dan een miljoen personen. Andere landen kunnen HAVANK ook gebruiken. Het systeem levert regelmatig belangrijke informatie bij ernstige misdrijven of onopgeloste zaken.

Meer weten over dactyloscopische sporen? Bekijk dan deze vakbijlage.

•    Biometrische gegevens
Een vingerafdruk is een voorbeeld van biometrische informatie. Andere voorbeelden zijn stemherkenning, de gezichtsscan of de netvliesscan. Biometrische gegevens zijn dus meetbare gegevens van levende wezens. Het gebruik van deze gegevens voor de opsporing is volop in ontwikkeling.

Vermiste personen - Team Bijzondere Zoekingen

Het Team Bijzondere Zoekingen gebruikt speciale apparatuur om vermiste personen te zoeken en om verborgen ruimten te vinden. De specialisten kunnen bijvoorbeeld in het water, diep onder de grond en achter muren zoeken met speciale apparatuur. Ze maken ook gebruik van luchtfoto’s, satellietfoto’s, topografische kaarten en bodemkaarten. Het team werkt samen met partners zoals Defensie en de douane.

Vastlegging plaats delict - ETVR

Een plaats delict is de plek waar een misdrijf is gepleegd. Als ergens een misdrijf is gepleegd, is het belangrijk om deze plek vast te leggen en te visualiseren. Het Expertteam Visualisatie en Reconstructie houdt zich hiermee bezig. Dit team speelt dus een belangrijke rol in opsporingsonderzoeken en bij het vinden van bewijs bij een ernstig misdrijf.

Het ETVR komt in actie bij ernstige delicten zoals moord en doodslag. Om objectief bewijs te verzamelen, is het laten zien van feiten op een plaats delict dus heel belangrijk. Het ETVR maakt bijvoorbeeld situatietekeningen op schaal, panoramafoto’s, animaties, 3D-geprinte voorwerpen, reconstructies en simulaties. Reconstructies en simulaties helpen bij het toetsen of een bepaald scenario inderdaad bepaalde sporen achterlaat. Denk dan aan botsproeven, schietproeven of wegdekanalyses.