Ga naar content

Overlast

Overlast veroorzaakt vaak stress of ergernis. Hondenpoep in het park, zwerfafval op straat, door wildplassers aangetaste muren of uw buurman die midden in de nacht zijn muziek heel hard aanzet. Hier leest u meer over al deze vormen van overlast, wat de politie en andere instanties doen om deze overlast te bestrijden en welke regels er gelden voor de verschillende vormen van overlast.

Inhoudsopgave

Wie is verantwoordelijk voor de aanpak van overlast?

De aanpak van overlast is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente, politie, hulpverleningsinstanties en woningcorporaties. Maar ook u als burger kunt iets doen door bijvoorbeeld overlast te melden.

Waar meld ik overlast?

 • Niet alle vormen van overlast vallen onder de verantwoordelijkheid van de politie. Vervuiling van uw buurt, bijvoorbeeld door graffiti, rotzooi op straat of vernielingen, kunt u melden bij uw gemeente. Veel gemeenten hebben hier een speciaal meldpunt voor. Kijk hiervoor op de website van uw gemeente.
 • Overlast in uw buurt kunt u melden via het landelijke meldnummer van de politie: 0900-8844. U kunt ook een melding doen bij uw wijkagent.
 • Wanneer mensen dicht op elkaar wonen, kunnen er conflicten of ruzies ontstaan. Door niet of niet goed met elkaar te praten kan het uit de hand lopen. Buurtbemiddelaars kunnen u helpen om er samen met uw buren uit te komen.

Parkeeroverlast

Hebt u in uw straat regelmatig last hebt van foutparkeerders, of er staan bijvoorbeeld fietswrakken hinderlijk in de weg, dan meldt u deze parkeeroverlast bij de gemeente. Dat doet u ook bij overlast door werkzaamheden aan de weg. Als u fout geparkeerde auto’s aan de gemeente doorgeeft, dan kunnen gemeentelijke handhavers hier actie op ondernemen.

Wat is drugsoverlast?

Als drugsgebruikers de openbare orde verstoren, als er dingen door verslaafden worden gestolen of vernield, of als burgers zich onveilig voelen door samenscholing van drugsverslaafden. Zo klagen omwoners van coffeeshops vaak over verkeersoverlast, harde muziek en scheldpartijen. Ook komt er meer criminaliteit voor in buurten waar coffeeshops zijn of waar dealers wonen.
In welke vormen kan drugsoverlast voorkomen?

 • Diefstal
 • Gevoelens van onveiligheid bij burgers
 • Verstoring van de openbare orde.
 • Vervuiling.

Drugsoverlast kan leiden tot: waardedaling van woningen; omzetdaling van winkeliers in buurten waar drugsgebruik voorkomt; en tot drugstoerisme.

Wat doen gemeenten tegen drugsoverlast?

 • Gemeenten kunnen hiervoor specifieke bevoegdheden en strafbepalingen opnemen in de APV.
 • Veel gemeenten hebben een coffeeshopbeleid. Hierin kan de gemeente handel op straat verbieden.
 • Sommige gemeenten gaan verder en hebben in de APV ook samenscholingsverboden en verblijfsontzeggingen opgenomen. Wilt u weten hoe het in uw gemeente is geregeld? Informeer hierover bij uw gemeente.

Wat doet de politie aan drugsoverlast?

 • Gemeenten in Nederland kunnen specifieke bevoegdheden en strafbepalingen opnemen in de APV. De politie en/of de door de gemeente aangewezen personen (toezichthouders of opsporingsambtenaren) houden toezicht op de naleving van de door de gemeente afgekondigde regels.
 • De bestrijding van de lokale handel in harddrugs heeft de volle aandacht van de politie. De politie pakt elke plaats aan waar wordt gedeald. Het gebruik van drugs leidt namelijk tot het aantrekken van criminaliteit en heeft schadelijke effecten voor de volksgezondheid.
 • Vermoedt u dat er op een bepaalde plek in uw buurt of wijk wordt gehandeld in drugs? Bel dan de politie via 0900-8844.

Wat is geluidsoverlast?

Als u last hebt van geluid dat door anderen wordt veroorzaakt. Bijvoorbeeld een laag overvliegend vliegtuig om 06.00 uur ’s ochtends, een kroeg die te laat de deuren sluit, ruziënde buren of een boormachine.

Wettelijke normen zorgen ervoor dat u niet te veel last hebt van geluid dat door anderen wordt veroorzaakt. De politie gaat na of iedereen deze normen naleeft. Is er geluidsoverlast en kent u de veroorzaker? Ga dan even langs en probeer samen een oplossing te vinden. Lukt dit niet? Bel dan met de politie. Wordt de overlast veroorzaakt door een horecagelegenheid of door groepen jongeren in de buurt? Neem dan onmiddellijk contact met de politie op. Bij overlast door een horecazaak kunt u ook de gemeente inschakelen. Zij kunnen bestuurlijke maatregelen opleggen aan de eigenaar van de horecazaak.

Meer informatie over geluidsoverlast en de normen daarvoor vindt u bij de rijksoverheid.

Wat doet de politie aan graffiti?

Graffiti zijn letters, tekens en symbolen die met verf op een (blinde) muur zijn gespoten. Sommigen noemen het kunst, anderen vinden het storend. Het consequent schoonmaken van graffiti is echter niet voldoende. De graffitispuiters zelf moeten worden aangepakt. Dat is een taak van de politie. Die besteedt daarnaast aandacht aan graffiti op treinen, installaties en gebouwen. De politie heeft specialisten in dienst die zijn geschoold in het ‘thuisbrengen’ van graffiti en dus in het achterhalen van de daders.

Wat kunt u doen?
Doe altijd aangifte van graffiti op uw eigendommen. Bent u geen eigenaar, maar huurder van een pand? Meld de graffiti dan bij uw verhuurder. Graffiti op straatmeubilair kunt u melden bij de gemeente. De eigenaar van de betreffende panden of het straatmeubilair doet dan aangifte bij de politie.

Wat doet de politie tegen horecaoverlast?

Cafés, (snack)bars en disco’s verschaffen niet alleen gezelligheid, maar veroorzaken vaak ook overlast door (overmatig) alcoholgebruik van bezoekers. Een van de maatregelen is dat horecaondernemers geen alcohol mogen schenken aan jongeren onder de 18 jaar. Ook moeten ze zich houden aan geluidsvoorschriften en de gedragscode anti-rassendiscriminatie.

De politie werkt samen met de gemeente, justitie, bewonersorganisatie en de horeca samen in het project ‘Veilig uitgaan’. Elke partner levert een bijdrage aan ‘veilig stappen’. De gemeente zorgt voor een veilige omgeving, de politie voor extra surveillance (bijvoorbeeld met ruiters te paard op uitgaansavonden), justitie voor een lik-op-stukbeleid en de horeca voor extra toezicht in en rond de uitgaansgelegenheid en het toezien op verantwoord alcoholgebruik. De politie werkt met andere instanties en overheidsorganisaties samen, omdat dit probleem meer oorzaken heeft dan één organisatie kan aanpakken. Ook houdt de politie toezicht op uitgaansavonden en gaat de politie na op welke termijn processen-verbaal worden afgehandeld.

Veel gemeenten hebben geïnvesteerd in cameratoezicht, waardoor gemeenten en politie samen de openbare orde in openbare ruimten waarborgen. De politie is verantwoordelijk voor het verwerken van de beelden op grond van de Wet politiegegevens.

Wat is dierenoverlast?

Hebt u een huisdier, voorkom dan dat het poept op plekken waar dat niet mag, en gebeurt dit toch, ruim het dan op. Als de hond van de buren ’s nachts maar blijft doorblaffen kunt u dit met uw buren bespreken. Helpt dit niet, bel dan de politie via 0900-8844. Als er veel hondenpoep op straat ligt, kunt u contact met de gemeente opnemen. Gaat het om een dier in nood door een ongeluk bel dan de dierenambulance. Merkt u mishandeling of verwaarlozing, bel dan de dierenpolitie via 144.

Wat doet de politie bij overlast door noodweer?

Voorbeelden van door noodweer veroorzaakte overlast zijn takken op de weg, omgewaaide bomen, vallende dakpannen, omhoog gewaaide dakbedekking en losgeslagen bouwsteigers. Of een boom op de bovenleiding van de tram of op een auto. De politie verleent samen met de brandweer eerste hulp, zet straten en noodgebieden af, geeft advies, ontruimt gebouwen waar gevaar dreigt, laat organisaties eventueel evenementen beëindigen en houdt contact met bijvoorbeeld de ambulancediensten.

Wat doet u bij last door noodweer? Bel met de politie op het algemene meldnummer: 0900-8844. Of bel direct met de calamiteitenlijn van uw gemeente. Kijk voor het juiste nummer op de website van uw gemeente.

Wat is overlast door wildplassen?

Als u hinder ondervindt als mensen op openbare plaatsen plassen. Wildplassen is een probleem in grote steden, vooral op uitgaansavonden. Het levert veel klachten op. Vooral de stank irriteert. Maar urine tast ook de muren van gebouwen aan. Daarom is het verboden. U kunt er een boete voor krijgen. De hoogte daarvan kunt u vinden in de boetebase van het Openbaar Ministerie. Het betreft hier een standaardtarief. Soms valt de boete hoger uit.

Wat is overlast door zwerfafval?

Zwerfafval is afval dat mensen wegwerpen of achterlaten op een plaats waar dat niet hoort. Bijvoorbeeld een rondslingerend patatbakje op straat, een weggegooide vuilniszak langs de snelweg of een vervuild veld na een openluchtconcert. Zwerfafval is één van de grootste ergernissen van de Nederlandse bevolking.

Zwerfafval vervuilt niet alleen bodem, grondwater, sloten en plassen. Het veroorzaakt ook gevaar, bijvoorbeeld als weggebruikers het voor hun auto of motor krijgen. Afval achterlaten op een plek waar het niet hoort, is strafbaar. De politie pakt zwerfafval aan en handhaaft het toezicht van wetten en regels op dit gebied. Uw gemeente is verantwoordelijk voor het opruimen van zwerfafval. Hebt u last van zwerfafval? Meld dit dan bij uw gemeente.