Ga naar content

Politieacademie

De Politieacademie is het nationale wervings-, selectie-, opleidings- en kennisinstituut voor de Nederlandse politie. Samen met de eenheden zorgt de Politieacademie er voor dat de Nederlandse politie de beste mensen krijgt. Met deze eenheden en andere partners werkt de academie samen op het gebied van veiligheid, onderwijs, kennis en onderzoek.

Inhoudsopgave

Wat doet de Politieacademie?

De Politieacademie is voor de Nederlandse politie het centrum voor werving & selectie, onderwijs, kennis en onderzoek. De Politieacademie anticipeert op maatschappelijke ontwikkelingen en vertaalt deze naar onderwijs. De combinatie van vakkennis, vaardigheden, beroepshouding en gedrag staat altijd centraal.

Wat zijn de taken van de Politieacademie?

  • Landelijke werving en selectie van politiemensen.
  • Politieopleidingen op mbo-, hbo- en wo-niveau aanbieden.
  • Wetenschappelijk en toegepast onderzoek doen en deze kennis toegankelijk maken.

Hoe meldt u zich aan voor de Politieacademie?

Wanneer u bent aangenomen voor een politiefunctie in een bepaald gebied, stuurt de eenheid u naar de Politieacademie. Kijk op Kom bij de politie voor de actuele vacatures.