Ga naar content

Politiekids

Politiekids is een project waarbij kinderen van 6 tot en met 10 jaar met hun ouders betrokken worden bij het politiewerk. Deze kinderen helpen de politie regelmatig met speciale acties en worden vooraf – net als echte politiemensen – beëdigd door een politiechef. De kinderen dragen tijdens de acties een opvallend tenue met de opdruk ‘Politiekid’ en een speciale Politiekids-batch.

Inhoudsopgave

Waarom is het project Politiekids opgezet?

Veel criminele activiteiten worden door jeugdigen gepleegd. Voor mishandelingen, bedreigingen en overlastincidenten is vaak de plaatselijke jeugd verantwoordelijk. Jeugd is steeds moeilijker benaderbaar voor de politie. Met het project Politiekids wil de politie in contact te komen met kinderen voordat ze mogelijk het ‘foute pad’ op gaat. Het doel: met hen en hun ouders een goede relatie opbouwen en zo te voorkomen dat de kinderen criminele activiteiten ontwikkelen.

Wat doen de Politiekids?

De jonge deelnemers aan Politiekids helpen de politie bij laagdrempelige acties, zoals bijvoorbeeld:

  • met een laserpistool de snelheid van voorbijrijdende auto’s meten;
  • automobilisten vragen rustig te rijden, zodat er veilig gespeeld kan worden in de wijk. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij een oversteekplaats, waar een agent de auto’s laat stoppen;
  • uitdelen van preventie- en promotiemateriaal.

Voordat een actie begint wordt de kinderen uitgelegd wat de actie inhoudt en waarom deze belangrijk is. Ook spreken de agenten met de kinderen de gedragscode door, oftewel wat ze wel en niet mogen.

Trainen de kinderen voor ze aan de slag gaan?

Echte politiemensen trainen regelmatig om hun taken goed te kunnen uitvoeren. Ook voor politiekids bestaat er een leerzame, waardevolle training: een zogenoemde Redmantraining. Dit is een weerbaarheidstraining die al voor volwassenen bestaat, maar nu ook is ontwikkeld voor kinderen uit het basisonderwijs. De training maakt kinderen weerbaarder tegen bijvoorbeeld pesten en leert hen beter naar hun gevoel te luisteren. Ook is het mogelijk dat de politiekids bijvoorbeeld een demonstratie van politiehonden bijwonen om meer te leren over het politiewerk.

Wat wordt van mij als ouder van een politiekid verwacht?

Als ouder bent u nauw bij het project betrokken. Samen met uw kind(eren) denkt u na over welke buurtproblemen spelen, zodat hierop een actie bedacht kan worden. Tijdens de Politiekids-actie helpt u mee de groep kinderen te begeleiden.

Zijn meer mensen betrokken bij het project Politiekids?

Naast agenten, kinderen en ouders, streeft de politie ernaar om iedereen met een belang in de buurt deel te laten nemen aan het project Politiekids. Denk hierbij aan de overige buurtbewoners, buurtbeheergroepen, gemeente, woningcorporaties, winkeliers, buurthuizen, welzijnsinstellingen en scholen. Door velen bij het project te betrekken ontstaat een betere samenwerking en grotere sociale samenhang in uw buurt.

Waar kan ik meer informatie krijgen over het project Politiekids?

Op veel plekken in Nederland zijn al teams met Politiekids van start gegaan. Bij de politie in uw wijk kunt u informeren of in uw buurt al een project Politiekids loopt.