Ga naar content

Politiemissies

De Nederlandse politie neemt al jaren actief deel aan internationale (vredes)missies. In verschillende landen en onder zeer uiteenlopende omstandigheden zijn politiemensen betrokken bij de wederopbouw van de lokale politie. Momenteel neemt de Nederlandse politie deel aan missies in Georgië, Kosovo, Libië, Mali, Oost-Oekraïne en Somalië.

Inhoudsopgave

Wat zijn politiemissies?

In artikel 90 van de Nederlandse grondwet is vastgelegd dat de Nederlandse regering tot taak heeft de ontwikkeling van de internationale rechtsorde te bevorderen. Nederland geeft hier onder andere invulling aan door ons leger te sturen naar gebieden waar oorlog is of dreigt, door ontwikkelingshulp te geven en de mensenrechten te beschermen.

In de fase daarna, de wederopbouw - maakt het uitzenden van Nederlandse politiemensen hiervan onderdeel uit. De Nederlandse politie neemt deel aan vredesmissies van de Verenigde Naties en missies van de Europese Unie. Op dit moment zijn er Nederlandse politiemensen actief in onder meer Georgië, Kosovo, Libië, Mali, Oost-Oekraïne en Somalië. Zij assisteren bij de opbouw van de lokale politieorganisaties.

Wat zijn feiten en cijfers over de deelname van de Nederlandse politie aan vredesmissies?

  • Jaarlijks nemen tot honderd politiemensen deel aan internationale (vredes)missies.
  • Zij worden ingezet bij missies in landen als Georgië, Kosovo, Libië, Mali, Oost-Oekraïne en Somalië.
  • De missies waaraan Nederland deelneemt, worden in internationaal verband georganiseerd. Bijvoorbeeld door de Europese Unie en de Verenigde Naties.
  • Politiemensen kunnen zich vrijwillig voor een missie aanmelden.  
  • Politiemensen nemen voor de periode van één jaar deel aan een missie.
  • Voorafgaand aan de missie ondergaan de politiemensen een zwaar selectie- en opleidingstraject.

Wat doen de Nederlandse politiemensen bij vredesmissies?

Per missie verschillen de werkzaamheden van de Nederlandse politiemensen. Over het algemeen richten hun taken zich in alle missies, naast het geven van trainingen, op advisering, begeleiding en monitoring van de lokale politieagenten en rechercheurs. Daarnaast bevorderen zij de internationale samenwerking. Ook geven de politiemedewerkers training en advies op het gebied van (respect) voor de mensenrechten en fundamentele politiebeginselen en leiden zij agenten op om zelf trainingen te kunnen geven.

Waar vind ik informatie over de ervaringen van politiemedewerkers tijdens vredesmissies?

  • De studie Civiele politie op vredesmissies (ISBN 9789035244788) biedt een gedetailleerd inzicht in de ervaringen van Nederlands politiepersoneel bij de recente vredesmissies in Servië en Montenegro, Bosnië-Herzegovina, Soedan, Kosovo en Afghanistan. In het werk wordt beschreven wat de politiemensen doen, hoe zij hun werk ervaren en hoe de omgang verloopt met lokale en internationale politiefunctionarissen. Ook wordt belicht hoe politiemensen op deze missies worden voorbereid en welk effect uitzending heeft op hun carrière, bijvoorbeeld hoe de terugkeer in de eigen eenheid verloopt. 

Benieuwd naar de verschillende missies? Bekijk dan de infographic.