Ga naar content

PTSS bij de politie

Politiemensen krijgen tijdens hun werk geregeld te maken met ernstige incidenten, geweld en agressie. Soms zijn die incidenten zo heftig, dat agenten er getraumatiseerd door raken. Zij lijden dan aan posttraumatische stressstoornis (PTSS), wat een enorme impact heeft op hun leven. PTSS leidt tot geestelijke en lichamelijke problemen, die je belemmeren in het dagelijkse functioneren, thuis en op het werk. PTSS is sinds 2013 erkend als beroepsziekte bij de politie. Het korps wil medewerkers met PTSS helpen en waar mogelijk PTSS voorkomen. Mensen zijn ons belangrijkste kapitaal. Die verdienen goede zorg.

Inhoudsopgave

Wat is PTSS?

Posttraumatische stressstoornis is een lange, heftige stressreactie op schokkende en levensbedreigende gebeurtenissen: een trauma. Politiemedewerkers krijgen dagelijks te maken met ernstige incidenten die in sommige gevallen psychisch een diepe wond kunnen slaan en zo veel stress oproepen, dat hun leven ernstig wordt verstoord.

Wat doet PTSS met je, wat zijn de klachten?

PTSS heeft grote invloed op je dagelijkse leven. Door PTSS kun je ander gedrag vertonen dan voorheen. Je hebt moeite met uitvoeren van je werkzaamheden en met relaties en contacten onderhouden. Zelfs dagelijkse bezigheden zijn dan lastig. Je lichaam en geest reageren zeer heftig op de herinneringen aan het trauma. Het lijkt dan alsof je de traumatische gebeurtenis opnieuw meemaakt. Dit lijkt erg realistisch en roept veel angst op.

PTSS maakt je erg prikkelbaar en meer gespannen dan vóór het trauma. Hierdoor:

 • slaap je moeilijk of word je vaak wakker;
 • ben je snel geïrriteerd;
 • heb je woede-uitbarstingen;
 • heb je last van concentratieproblemen;
 • ben je overdreven alert en waakzaam;
 • schrik je snel;
 • en kun je je roekeloos gedragen.

Hoe gaat de politie om met PTSS?

In 2013 werd de politie één korps. Voor die tijd gingen de 26 toenmalige korpsen verschillend om met PTSS. Soms was de zorg goed, maar niet altijd. De politie kreeg te maken met politiemensen die al langer met trauma’s rondliepen en wachtten op erkenning en schadevergoeding. Sinds 2013 zijn er verbeteringen doorgevoerd. Zo is er een landelijk meldpunt gekomen en een onafhankelijke adviescommissie. Deze commissie beoordeelt of politiemensen bij wie PTSS is vastgesteld, dat hebben gekregen door hun werk bij de politie. Circa negentig procent van de politieagenten die aanvragen wordt erkend. Voor veel politiemensen is die erkenning emotioneel belangrijk. Maar ook financieel kan het belangrijk zijn. Met de diagnose PTSS kan een politieagent aanspraak maken op (zorg)vergoedingen.

Verder is er in elke eenheid een team Veilig en Gezond werken gekomen met daarin onder andere een psycholoog, bedrijfsarts en arbeidsdeskundige dat teams ondersteunt in preventie, zorg en nazorg van collega’s die ziek worden. Maar we zijn er nog niet. In de komende periode worden stappen gezet om o.a. collega’s met PTSS en zijn/haar gezin beter te begeleiden.

Wat doet de politie om PTSS te voorkomen?

PTSS is helaas niet altijd te voorkomen. Politiemensen zullen in hun werk altijd heftige incidenten beleven. Wel neemt de politie maatregelen om ervoor te zorgen dat agenten minder trauma’s oplopen. Zo kunnen agenten na een heftig incident terecht bij collega’s die hen helpen om het incident te verwerken. Dit team heet Team Collegiale Ondersteuning. Ook is er professionele, psychosociale hulp voor de collega’s beschikbaar en worden leidinggevenden getraind om signalen van psychosociale problemen in een vroeg stadium te herkennen. Het korps biedt onder meer:

 • Mental check-ups
  Een gesprek van ongeveer een uur met een psycholoog waarin de weerbaarheid van de medewerker in kaart wordt gebracht.
 • Digitaal gezondheidsplein voor politiemensen
  Een website met informatie over gezondheid, online testen, leermodules en hulp van deskundigen.
 • Team Collegiale Ondersteuning
  Een team van ervaren en gemotiveerde politiemedewerkers die op ieder moment klaarstaan om collega’s te ondersteunen als daar aanleiding voor is.
 • Training voor leidinggevenden om psychosociale problemen vroegtijdig te signaleren
  Dit helpt leidinggevenden inzicht te krijgen in psychosociale problematieken en snel de juiste hulp in te kunnen schakelen.
 • Training Mentale weerbaarheid voor politiemensen
  Een training voor politiemedewerkers om op een systematische manier mentale en emotionele kracht op te bouwen.
 • Fit@NP
  Een programma dat politiemedewerkers de mogelijkheden biedt om te werken aan hun fysieke en mentale conditie.
 • Ondersteuning leidinggevende door teams Veilig en Gezond Werken
  Het Team VGW ondersteunt de organisatie, leidinggevenden en medewerkers op gebied van veilig en gezond werken met risico-inventarisaties, analyses, adviezen, interventies en expertise.
 • Medewerkersmonitor (Risico Inventarisatie & Evaluatie en Psychosociale Arbeidsbelasting)
  Een onderzoek onder alle medewerkers gericht op de werkbeleving. Waar krijgen medewerkers energie van en waar hebben ze last van in hun werk, wat kost energie? En waar zitten de risico’s in de uitvoering van het werk? Met dit inzicht kunnen maatregelen worden genomen om risico’s te verkleinen.

Welke zorg biedt de politie nog meer?

De politie biedt op vele manieren zorg aan collega’s met PTSS. Het gaat om landelijke en lokale projecten. De onderstaande lijst is nog niet compleet en wordt in de loop der tijd uitgebreid.

Begeleiding door instanties en deskundigen

Politieagenten die schokkende gebeurtenis (sen) meemaken en last hebben van stress, schrikachtig en gespannen zijn kunnen contact opnemen met de volgende instanties of beroepspersonen:

 • De leidinggevende of teamchef kan ondersteunen en verwijzen naar de juiste zorg binnen de organisatie.
 • Het Team collegiale ondersteuning
 • Een vertrouwenspersoon (in de eenheid)
 • Een bedrijfsmaatschappelijk werker (in de eenheid)
 • Een eenheidspsycholoog (in de eenheid)
 • Een bedrijfsarts, via backoffice van afdeling Veilig en Gezond Werken.
 • Een arbeidsdeskundige (in de eenheid).
 • De huisarts.

Ook kan hulp van buiten de organisatie gevraagd worden:

 • Stichting De Basis in Doorn biedt politiemedewerkers of familie een hulpverleningsloket dat dag en nacht bereikbaar is. De Basis is een onafhankelijke stichting en die kan dienen als een laagdrempelige plek voor hulpvragen of hulpverlening. Dit 24/7 politieloket is bereikbaar op 0800-1218. Informatie over De Basis vind je op de website.
 • Stichting Centrum '45 in Oegstgeest is het landelijke centrum voor specialistische diagnostiek. Hier kunnen politiemedewerkers na een traumatische ervaring psychische hulverlening krijgen. Stichting Centrum '45 is telefonisch bereikbaar op (0)71 5191 500. Meer informatie vind je op de website.

Boeken over PTSS

Wil je meer weten over PTSS bij de politie? Politieagenten met PTSS schrijven over wat het met hun heeft gedaan of doet.

 • Open en Bloot van Cindy Berk 
  In dit boek verteld politiemedewerker Cindy hoe zij PTSS opgelopen. Ze vertelt over haar ziekteproces en hoe zij hier grotendeels van heeft kunnen herstellen. Dit boek geeft je inzicht in wat PTSS met je kan doen.
 • Getekend van Nicole van Dijl
  Als een van de ouders ziek is geworden door PTSS heeft dit veel impact op kinderen. Kinderen zien en voelen veel, alleen weten ze vaak niet goed hoe ze hiermee om kunnen gaan. Dit boekje is speciaal voor kinderen geschreven en laat zien wat PTSS bij een ouder doet met kinderen. Het boekje gaat over een defensieveteraan.
 • Reflectie in Blauw
  Informatie, blogs en verhalen van een politieman.

Politiewerk

Politiewerk