Ga naar content

Seksueel misbruik

Heeft u aanwijzingen dat iemand slachtoffer is van een zedendelict? Een vriendin, broer of zus? Of een kind bij u in de buurt of op de sportvereniging? Of bent u zelf slachtoffer van seksueel misbruik? Hier leest u wat de politie voor u kan doen en waar u verder hulp kunt vragen.

Inhoudsopgave

Film: Ik ben seksueel misbruikt.

QR-code film

Wilt u de film op uw mobiele telefoon bekijken? Scan dan onderstaande QR-code.

Seksueel misbruik: wat nu?

Bel bij seksueel misbruik met 0900 8844 en vraag naar de zedenpolitie bij u in de buurt. U kunt ook naar een politiebureau gaan. U krijgt dan zo snel mogelijk een afspraak voor een informatief gesprek met speciaal opgeleide zedenrechercheurs. De politie behandelt elke melding van mogelijk seksueel misbruik serieus. Daarom maken we hiervoor een aparte afspraak. Is het zojuist gebeurd? Heeft u dringend medische zorg nodig? Of kent u de dader niet? Bel dan 112.

Wat gebeurt er als u vanwege seksueel misbruik naar de politie gaat?

Bij zedenrechercheurs vertelt u in het informatieve gesprek wat er is gebeurd. De politie zorgt dat u medische zorg krijgt als u dat wenst. Via het Centrum Seksueel Geweld (CSG) werkt de politie samen met artsen en hulpverleners. U krijgt professionele hulp omdat dit de kans op medische en psychische problemen aanzienlijk verkleint. Als u toestemming geeft, kan een forensisch arts ook zoeken naar sporen van de dader op uw lichaam. Zo’n sporenonderzoek kan in de eerste 7 dagen na het misbruik worden uitgevoerd en biedt de politie meer kans een dader te vinden.
Wilt u (nog) niet naar de politie te gaan? Dan kunt u ook rechtstreeks bellen met het Centrum Seksueel Geweld (CSG) 0800 0188.

Wat bespreekt de politie met u bij het informatieve gesprek?

Zedenrechercheurs vragen u tijdens het informatieve gesprek wat er is gebeurd en kunnen op sommige feiten doorvragen. Zo kan beoordeeld worden of wat u heeft meegemaakt ook volgens de wet strafbaar is. De zedenrechercheurs geven u de nodige informatie die u kan helpen bij de beslissing wel of geen aangifte te doen.  U beslist zelf of u aangifte of alleen melding doet. De rechercheurs brengen u, als u dat wil, in contact met hulpverleners voor hulp en advies.  De belangrijkste hulpverleners zijn: Centrum Seksueel Geweld (CSG), Slachtofferhulp Nederland , Veilig Thuis.

Aangifte doen of melden

Als de politie heeft vastgesteld dat wat u heeft meegemaakt vrijwel zeker strafbaar is, kunt u aangifte doen. U kunt ook alsnog besluiten om alleen een melding te doen bij de politie. U bent degene die hierover beslist. Na een aangifte begint de politie een strafrechtelijk onderzoek. Na een melding gebeurt dit niet automatisch.

Bedenktijd 
Als u wilt, krijgt u na het informatieve gesprek bedenktijd. Met de zedenrechercheurs spreekt u dan af wanneer u laat weten wat uw besluit is: aangifte doen of melden. Een zedendelict is heel heftig voor slachtoffers en hun naasten. Helaas zijn er ook mensen die bewust onjuist aangifte doen, waarbij een ander wordt beschuldigd van seksueel misbruik. Dit kan grote gevolgen hebben voor de beschuldigde. Zedenrechercheurs melden daarom in het gesprek ook altijd dat het strafbaar is om een valse aangifte te doen.

Aangifte doen van seksueel misbruik
Kiest u voor aangifte doen, dan begint de politie een strafrechtelijk onderzoek. De verdachte kan dan uiteindelijk voor de rechter komen. Een aangifte kunt u niet meer intrekken. Nadat het politieonderzoek is afgerond, kijkt het Openbaar Ministerie nogmaals of er genoeg bewijs is voor een strafrechtelijke veroordeling. Als dit zo is, komt de zaak voor de strafrechter.
Het kan ook voorkomen dat er toch te weinig kans is dat de verdachte wordt veroordeeld. De strafzaak wordt dan geseponeerd. Dit betekent dat de verdachte hiervoor niet verder strafrechtelijk wordt vervolgd. Dat er te weinig wettig en overtuigend bewijs is gevonden, zegt niets over de ernst en heftigheid van wat u heeft meegemaakt.

Melding maken van seksueel misbruik
Bij een melding begint de politie in principe geen strafrechtelijk onderzoek. Uw melding wordt tien jaar bewaard. Uw melding blijft belangrijk. Als de politie bijvoorbeeld meer meldingen over deze verdachte krijgt, kan de politie alsnog een onderzoek starten.
Kunnen anderen of u zelf in gevaar komen als u geen aangifte doet en u het bij een melding laat? Dan kan het Openbaar Ministerie besluiten (ambtshalve) dat er toch een strafrechtelijk onderzoek met mogelijke vervolging komt.

Hier is een YouTube-video ingesloten. Deze kan niet getoond worden omdat u geen cookies accepteert. U kunt de video ook bekijken op http://www.youtube.com/watch?v=tK49HxZ5Jos

Juridische hulp bij een zedendelict

Overweegt u aangifte te doen? Dan kunt u juridische hulp krijgen. Een advocaat die gespecialiseerd is in juridische hulp aan slachtoffers van zedendelicten kunt u vinden via: seksueelgeweld.info of bij gespecialiseerde advocaten
Over een eventuele rechtszaak leest u meer bij rechtspraak.nl. Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft aan slachtoffers met ernstig psychisch of fysiek letsel een financiële tegemoetkoming.

Definitie: wat is seksueel misbruik?

Seksueel misbruik betekent dat iemand is gedwongen tot seksuele handelingen. De wet noemt dit verkrachting (art 242 Sr) als het gaat om binnendringen in het lichaam. Alle andere gedwongen seksuele handelingen zijn volgens de wet aanranding (art 246 Sr).
Alle seksuele handelingen door een volwassene met een kind onder de 16 jaar, zijn strafbaar. Het is ook strafbaar om seksuele handelingen te verrichten met iemand die zelf niet meer kan laten merken wat hij of zij wil. Bijvoorbeeld als iemand bewusteloos is door veel alcohol of drugs. Seksuele handelingen waarbij iemand een ander dwingt door een leeftijdsverschil of binnen een machtsverhouding zijn ook strafbaar. Bijvoorbeeld als een hulpverlener seks heeft met een cliënt.
Wanneer volgens de wet nog meer sprake is van seksueel misbruik kunt u lezen in het Wetboek van Strafrecht. Daarin leest u ook meer over verjaring van zedenmisdrijven. Ook bij vraaghetdepolitie.nl leest u meer over zedendelicten en bijvoorbeeld sexting.

Seksueel misbruik of kindermisbruik herkennen

Heeft u aanwijzingen dat iemand in uw omgeving slachtoffer is van een zedendelict? Of denkt u signalen te zien dat een kind seksueel is misbruikt? Bel dan de politie via 0900 8844 en vraag naar de zedenpolitie. Ga uw kind niet zelf bevragen, hoe moeilijk dat ook is. Vertelt uw kind spontaan iets? In dit document leest u wat u dan kunt doen. U kunt ook overleggen met de huisarts, Veilig Thuis bellen via 0800 2000 of contact opnemen met het Centrum Seksueel geweld (CSG) 0800 0188.

Waarom ziet een slachtoffer soms af van het doen van aangifte van een zedendelict?

Slachtoffers kunnen om uiteenlopende redenen na het informatief gesprek afzien van het doen van aangifte. Er zijn heel veel persoonlijke redenen waarom een slachtoffer geen aangifte wil doen. Bijvoorbeeld omdat een slachtoffer eerst kiest voor therapie of omdat het slachtoffer rekening wil houden met de gevolgen voor relationele verhoudingen in familie of vriendenkring omdat de dader uit die kring komt. Andere redenen zijn: het slachtoffer wil niet dat de dader straf krijgt; het slachtoffer vindt strafvervolging niet opwegen tegen de duur en de impact van het strafproces etc. Er kan overigens ook geen aangifte worden gedaan als er geen sprake is van een strafbaar feit.

Seksueel misbruik binnen de familie- of vriendenkring

In de meeste gevallen van seksueel misbruik die bij de politie worden gemeld, is de verdachte een bekende van het slachtoffer. De verdachte kan bijvoorbeeld een vader, stiefvader, broer, neef of partner zijn van het slachtoffer. Zowel mannen, vrouwen als kinderen kunnen slachtoffer worden van seksueel misbruik. Bel de politie via 0900 8844 en vraag naar de zedenpolitie of bel Veilig Thuis via 0800 2000 als u hier vragen over heeft of een situatie wil melden. Of bel met het Centrum Seksueel geweld (CSG) 0800 0188.
Via www.vraaghetdepolitie.nl kunt u elke maand anoniem vragen stellen in een speciale chat over zedendelicten.

Seksueel misbruik bij de sportvereniging, kinderopvang of in de zorg

Heeft u het vermoeden dat iemand seksueel wordt misbruikt binnen de sportvereniging, kinderopvang of in de zorg? Bijvoorbeeld seksueel misbruik door een hulpverlener of sporttrainer? Meld dit dan bij de leiding of een vertrouwenspersoon van de sportclub, kinderopvang of zorginstelling.
Heeft u concrete aanwijzingen van seksueel misbruik? Bel dan de politie via 0900 8844 en vraag naar de zedenpolitie, bel Veilig Thuis via 0800 2000 of bel met het Centrum Seksueel geweld (CSG) 0800 0188.