Ga naar content

Slachtofferzorg

Bent u slachtoffer van een misdrijf? Of bent u nabestaande van een slachtoffer? De politie is er om te luisteren naar uw verhaal en een aangifte op te nemen als u dat wilt. Ook informeert de politie u over uw rechten en hoe u aangifte kunt doen. We beschermen u als u bang bent (opnieuw) slachtoffer te worden en we verwijzen u naar organisaties die u verder kunnen helpen.

Inhoudsopgave

Wanneer ben ik een slachtoffer?

U bent slachtoffer als u door toedoen van iemand een strafbaar feit is overkomen waardoor u schade heeft geleden, zoals  verwondingen, kapotte of gestolen spullen of psychische schade. 

Wat zijn mijn rechten als slachtoffer van een misdrijf?

Ieder slachtoffer van een misdrijf – of nabestaande van een slachtoffer – heeft een aantal rechten. Niet alleen in hun contact met de politie maar ook bij de officier van justitie en de rechter. Deze rechten gelden ook als u niet in Nederland woont of als u geen verblijfsstatus in Nederland heeft.

Als politie informeren wij u onder meer met een folder over uw rechten tijdens uw eerste contact met ons. 

De folders zijn ook beschikbaar in andere talen (zie alinea hieronder). Op de website van het Ministerie van Veiligheid en Justitie vindt u ook informatie over deze rechten. 

Are you the victim of a crime?

Are you the victim of a crime? Or are you a victim’s next of kin? The police are there to listen to your story and, if you want, to take down your statement. The police will also inform you about your rights with the aid of several brochures. 1. Via a z-card with an extensive version of your rights 2. Via a credit card with a concise version of your rights 3. Via a brochure on how to report a crime. These brochures are available in several languages.

Wat is het verschil tussen een slachtoffer en een getuige?

Is iemand alleen getuige, dan heeft hij geen schade door het misdrijf maar heeft hij het misdrijf zien gebeuren. Vaak is dat ingrijpend. Een getuige kan zich daarom wel ‘slachtoffer’ voelen, maar het volgens de wet niet zijn. Voor gebeurtenissen die veel impact hebben op getuigen is ook hulp van Slachtofferhulp Nederland beschikbaar.

Moet ik als slachtoffer aangifte doen?

Als u iets strafbaars is overkomen, dan heeft u altijd recht om aangifte te doen. Bijvoorbeeld via internet of op een politiebureau. U bent niet verplicht om aangifte te doen. U kunt advies vragen aan  de politie zonder dat u aangifte doet. Er zijn ernstige misdrijven waarvoor het wel verplicht is om aangifte te doen, zoals moord- en doodslag of ontvoering. 

Hoe helpt de politie mij als slachtoffer?

Slachtofferzorg is ook een politietaak. En die zorg hebben we op verschillende manieren en momenten. Allereerst door naar u te luisteren als u vertelt wat er is gebeurd. Wilt u aangifte doen dan kan dat, bijvoorbeeld via internet of op een politiebureau. We informeren u over wat aangifte doen is en houden u op de hoogte van uw zaak als u dat wilt. Als u bang bent dan bekijken we samen wat we voor u kunnen doen en ook wat u zelf kunt doen. Begrijpt u iets niet, dan leggen we dat aan u uit, of regelen zonodig bijvoorbeeld een tolk. Heeft u meer hulp nodig? We kunnen u verwijzen naar organisaties die u kunnen helpen, zoals naar Slachtofferhulp Nederland.

Wat kan ik zelf doen?

Geef alle relevante informatie zo mogelijk schriftelijk door. Verandert uw adres of uw telefoonnummer nadat u aangifte bij de politie heeft gedaan? Geeft u dit dan schriftelijk door aan de politie. Vermeldt u dan alstublieft ook het proces-verbaalnummer (zie het proces-verbaal van aangifte of bevestiging van aangifte). Kijk voor het juiste adres van de politie bovenaan dit proces-verbaal of bevestiging aangifte.

Houdt uw schade als gevolg van het misdrijf goed bij. Bewaar bewijzen als doktersverklaringen,  rekeningen voor reparaties,  aankoop van een vervangend product of eventueel foto’s. Daarmee kunt u uw schade aantonen, wanneer u wilt proberen deze door de eventuele verdachte te laten betalen.

Wat kunnen het Openbaar Ministerie en Slachtofferhulp Nederland voor mij doen?

Openbaar Ministerie
Het Openbaar Ministerie (OM) informeert, adviseert en begeleidt een slachtoffer tijdens een strafzaak.  Van het OM krijgt u bijvoorbeeld een wensenformulier en een schadeopgaveformulier. Meer informatie over de rol van het OM en over uw rechten in het strafproces vindt u op de website van het OM.

Slachtofferhulp Nederland
Slachtofferhulp Nederland (SHN) helpt slachtoffers, nabestaanden, getuigen en betrokkenen na een misdrijf, verkeersongeluk of calamiteit. Een medewerker van Slachtofferhulp Nederland kan u ondersteunen op juridisch, praktisch en emotioneel gebied. Hij of zij kan u bijvoorbeeld helpen bij het invullen van formulieren. Ook kan hij of zij u bijstaan tijdens het strafproces en u  uw rechten vertellen en uitleggen. Daarnaast kunt u met de medewerker praten over wat u is overkomen. De hulp is altijd gratis en in de buurt. Slachtofferhulp Nederland is bereikbaar via 0900-0101 of via www.slachtofferhulp.nl.

Slachtofferloket
In het Slachtofferloket werken politie, het Openbaar Ministerie en Slachtofferhulp Nederland nauw samen. Bij het slachtofferloket kunt u terecht voor alle dienstverlening en informatie rond het strafproces en de uitvoering van de straf. Op www.slachtofferloket.nl vindt u de telefoonnummers van alle regionale slachtofferloketten.

Hier is een YouTube-video ingesloten. Deze kan niet getoond worden omdat u geen cookies accepteert. U kunt de video ook bekijken op http://www.youtube.com/watch?v=i2W5-eX55LA

Waar kan ik nog meer hulp en informatie vinden?

SlachtofferWijzer.nl
Slachtofferwijzer.nl biedt een overzicht van beschikbare hulp voor slachtoffers van (seksueel) geweld, een ongeval, diefstal en voor achterblijvers van vermisten. U vindt er algemene informatie en een overzicht van hulpverlenende organisaties, waar u terecht kunt  voor praktische, juridische, financiële en/of emotionele hulp. Ook kunt u via de website een veilige opvangplek zoeken.

Schadefonds Geweldsmisdrijven
Slachtoffers van ernstige geweldsmisdrijven en nabestaanden kunnen een tegemoetkoming aanvragen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Dit fonds is bereikbaar via telefoonnummer 070-4142000. Op de website van het Schadefonds vindt u meer informatie en kunt u het aanvraagformulier downloaden. U kunt bij het aanvragen hulp krijgen van Slachtofferhulp Nederland.

Juridisch Loket
Soms krijgt u als slachtoffer te maken met juridische vragen en problemen. U kunt dan: hulp vragen van een rechtsbijstandsverlener. Dat kan bijvoorbeeld via een rechtsbijstandverzekering, als u die heeft afgesloten,  door een advocaat in te schakelen of contact opnemen met de jurist van een vakbond, als u daar lid van bent. Ook kunt u terecht bij het Juridisch Loket. Het Juridisch Loket geeft informatie en advies en kan u eventueel doorverwijzen naar een advocaat. Aan de hulp van het Juridisch Loket zijn geen kosten verbonden.