Ga naar content

Tuin van Bezinning

De Tuin van Bezinning is een nationaal monument. De politie richtte het op als herdenking en eerbetoon aan politiemensen die tijdens hun werk zijn omgekomen door een ongeval of geweld. De Tuin van Bezinning ligt achter het Koetshuis van Huis ’t Velde in Warnsveld.

Inhoudsopgave

Adres

Bezoekadres
Rijksstraatweg 127
7231 AD Warnsveld
(0575) 58 00 00
receptie.warnsveld@politieacademie.nl

Postadres
Tuin van Bezinning
T.a.v. Dianne Menkhorst
p/a Politieacademie
Postbus 834
7301 BB Apeldoorn

Herdenken

De politie besteedt aandacht aan alle aspecten die bij het overlijden van een medewerker tijdens de dienstuitoefening komen kijken. Herdenken is daar een belangrijk onderdeel van. Elk jaar houdt de politie in de Tuin van Bezinning een herdenkingsceremonie voor nabestaanden en politieagenten. Deze bijeenkomst vindt in de regel plaats op de tweede donderdag van juni.

De Tuin van Bezinning is:

  • een plaats voor rust, bezinning en reflectie op de fundamentele waarden van de politieprofessie en het besef welke vergaande consequenties het politievak kan inhouden;
  • bestaat uit een tuingedeelte en een herdenkingsboek.

In de Tuin van Bezinning zijn de namen opgenomen van degenen die tijdens hun politiewerk zijn omgekomen.

Voor nabestaanden

De Tuin is er voor:

  • de nabestaanden van degenen die worden herdacht en geëerd;
  • de politie als geheel;
  • aankomende agenten in opleiding of toekomstige medewerkers van de politie.

Ook is de tuin:

  • een belangrijke plek om met buitenlandse agenten uit eer te betonen aan de door omgekomen collega’s gebrachte offers;
  • een plek van bezinning voor overige gasten van de politie, zoals vertegenwoordigers van partners waarmee nauw wordt samengewerkt en/of formele relaties bestaan.

Bezoek brengen

De tuin is open voor publiek van zonsopgang tot zonsondergang. U kunt als bezoeker vrij rondlopen in de tuin. Van alle gebruikers verwacht de politie dat zij hierbij respect tonen, overeenkomstig met de aard en het doel van de Tuin van Bezinning.

Bestuur

Rinus Zegboer, wnd voorzitter

Ronald Zwarter, bestuurslid

Herco Kleine, bestuurslid

Geert Priem, bestuurslid

Leo Lagerwaard, namenonderzoek

Dianne Menkhorst
secretaresse van de Stichting Tuin van Bezinning
055-539 2181 of Dianne.Menkhorst@politieacademie.nl

Herdenkingsspeeches

U kunt de speech van de herdenkingsceremonie 2017 lezen

U kunt de speeches van de herdenkingsceremonie 2016 lezen

U kunt de speeches van de herdenkingsceremonie 2015 lezen

Hieronder de speeches van 2014:

Hieronder de speeches van 2013:

Hieronder de speeches van 2012:

Lees het verslag van de herdenking in 2013 en 2012.