Ga naar content

Verkeershandhaving

Voor de vorming van één korps was de verkeershandhaving op twee niveaus geregeld: landelijk en lokaal. De landelijke handhaving (met name op snelwegen) was toebedeeld aan het Korps landelijke politiediensten (KLPD), de lokale handhaving was voor de toenmalige regiokorpsen. Sinds de komst van één korps is die scheiding weggevallen; de eenheden handelen ook meldingen af op de snelwegen die door hun eenheid lopen. De Landelijke Eenheid (voormalige KLPD) ondersteunt de eenheden met specialistische kennis, expertise en materieel.

Inhoudsopgave

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu gaat over de verkeersveiligheid in Nederland. Zij bepalen het landelijke verkeersbeleid en sluit hierbij aan op Europees beleid. Dit beleid is met name gericht op het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers. Het Openbaar Ministerie bepaalt samen met de politie de landelijke prioriteiten die weer op dit landelijke beleid aansluiten.

Prioriteiten

De landelijke prioriteiten zijn de zogenaamde HELMGRAS-feiten: het dragen van de HELM, Gordel, rijden door Rood licht, Alcohol en Snelheid. Juist door dit soort overtredingen vallen immers veel verkeersslachtoffers. Door actuele ontwikkelingen is er soms tijdelijk extra aandacht voor zaken als bellen achter het stuur, gebruik van social media achter het stuur en als overlastgevend ervaren gedrag als bumperkleven. Binnen de eenheden zijn hiermee de Teams Verkeer (voorheen de verkeershandhavingsteams (VHT’s) belast.

Lokaal worden ook (aanvullende) keuzes gemaakt. Dit gebeurt binnen de driehoek, tussen OM, burgemeester en politie. Het gaat dan bijvoorbeeld om toezicht op verkeerssituatie rond basisscholen en lokale parkeerproblematiek.

Integrale controles

De verkeerscontroles krijgen steeds meer een integraal karakter. Ze richten zich nog steeds op de HELMGRAS-feiten, maar tijdens deze controles letten we als politie ook op of de inzittenden iets anders op hun kerfstok hebben. Of ze wellicht bekend staan als notoire inbrekers of drugsdealers. Zo zijn we dankzij de verkeerscontroles regelmatig in staat misdrijven te voorkomen.

Techniek

De techniek heeft de verkeers- en integrale controles sterk van karakter doen veranderen. Met behulp van ANPR-camera’s en het monitoren van verkeersstromen worden afwijkende bewegingen gesignaleerd, die mogelijk wijzen op crimineel gedrag. Flitspalen signaleren snelheidsovertreders en mensen die door rood rijden, trajectcontroles monitoren de snelheid op grote stukken snelweg.
Verder deelt de politie haar informatie met Douane, Belastingsdienst en Milieudienst waardoor overtreders sneller gepakt worden. En was er vroeger een groot ongeval op een snelweg, dan bleef de weg uren afgesloten omdat alles opgemeten en onderzocht moest worden. Tegenwoordig maken we de weg zo snel mogelijk vrij omdat voertuigen ook elders ‘uitgelezen’ kunnen worden. Zelfs het sporenonderzoek digitaliseert. Met videoapparatuur worden sporen opgenomen en later bestudeerd en geanalyseerd.

Verkeerswetten en reglementen

Een aantal belangrijke verkeerswetten/-reglementen:

  • Wegenverkeerswet 1994 
  • Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990
  • Regeling voertuigen
  • Kentekenreglement 
  • Reglement Rijbewijzen

Op de site van de Rijksoverheid staat informatie over de meest voorkomende overtredingen en misdrijven.