Ga naar content

Verkeershandhaving

De politie is zichtbaar in het verkeer, treedt actief op en handhaaft om de verkeersveiligheid te vergroten. Dat gebeurt door controles uit te voeren en bestuurders aan te spreken op hun gedrag, met als doel het aantal slachtoffers in het verkeer te verminderen. De Teams Verkeer van de tien eenheden en de Landelijke Eenheid zijn dagelijks actief met deze verkeershandhaving.

Inhoudsopgave

Prioriteiten

De landelijke prioriteiten zijn de zogenaamde VARAS-feiten: Veelgepleegde hufterfeiten, Afleiding, Rood licht, Alcohol en drugs én Snelheid. Juist door dit soort overtredingen vallen namelijk veel verkeersslachtoffers. Uiteraard is er aandacht voor actuele ontwikkelingen zoals afleiding in het verkeer (bellen en appen achter het stuur), onnodig links rijden en fietsverlichting. Binnen de eenheden zijn er gespecialiseerde Teams Verkeer.

Lokaal worden ook (aanvullende) keuzes gemaakt. Dit gebeurt binnen de driehoek, tussen OM, burgemeester en politie. Het gaat dan bijvoorbeeld om toezicht op verkeerssituaties rond basisscholen en lokale parkeerproblematiek.

Controles

Tijdens de controles op de VARAS-feiten letten we ook op of de inzittenden iets anders op hun kerfstok hebben. Mogeljk zijn het inbrekers of drugsdealers. Zo kunnen we dankzij de verkeerscontroles misdrijven voorkomen en oplossen.

Techniek

De techniek heeft de verkeers- en integrale controles sterk van karakter doen veranderen. Met behulp van ANPR-camera’s en het monitoren van verkeersstromen worden afwijkende bewegingen gesignaleerd, die mogelijk wijzen op crimineel gedrag. Flitspalen signaleren snelheidsovertreders en mensen die door rood rijden, trajectcontroles monitoren de snelheid op grote stukken snelweg.
Verder deelt de politie haar informatie met Douane, Belastingsdienst en Milieudienst waardoor overtreders sneller gepakt worden. En was er vroeger een groot ongeval op een snelweg, dan bleef de weg uren afgesloten omdat alles opgemeten en onderzocht moest worden. Tegenwoordig maken we de weg zo snel mogelijk vrij omdat voertuigen ook elders ‘uitgelezen’ kunnen worden. Zelfs het sporenonderzoek digitaliseert. Met videoapparatuur worden sporen opgenomen en later bestudeerd en geanalyseerd.

Beleid

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaat over de verkeersveiligheid in Nederland. Zij bepaalt het landelijke verkeersbeleid en sluit hierbij aan op Europees beleid. Dit beleid is met name gericht op het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers. Het Openbaar Ministerie bepaalt samen met de politie de landelijke prioriteiten die weer op dit landelijke beleid aansluiten.

Verkeerswetten en reglementen

Een aantal belangrijke verkeerswetten/-reglementen:

  • Wegenverkeerswet 1994 
  • Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990
  • Regeling voertuigen
  • Kentekenreglement 
  • Reglement Rijbewijzen

Op de site van de Rijksoverheid staat informatie over de meest voorkomende overtredingen en misdrijven.

Teams Verkeer

Tegenwoordig heeft iedere eenheid één of meerdere Teams Verkeer, die zich bezighouden met verkeershandhaving. De eenheden handelen ook meldingen af op de snelwegen die door hun eenheid lopen. De Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid ondersteunt de eenheden met specialistische kennis, expertise en materieel.

Hier is een YouTube-video ingesloten. Deze kan niet getoond worden omdat u geen cookies accepteert. U kunt de video ook bekijken op http://www.youtube.com/watch?v=tVNi-cox7t0

Appen in het verkeer

Sinds 1 juli 2019 is het verboden om de smartphone vast te houden, terwijl u een voertuig bestuurt. Dus zelfs op de fiets. Zo’n mobiel apparaat in de hand leidt af terwijl u alle aandacht op de weg moet houden om ongelukken te voorkomen. Door afleiding in het verkeer vallen jaarlijks tientallen doden en honderden gewonden.
De hoogte van de boete voor deze afleiding is 240 euro voor gemotoriseerde verkeersdeelnemers en 95 euro voor andere bestuurders, bijvoorbeeld van een fiets of gehandicaptenvoertuig.
Het verbod geldt niet alleen voor de mobiele telefoon, maar geldt voor alle mobiele apparaten.
In principe wordt u bij overtreding van dit verbod staande gehouden. Het kan echter zijn dat een agent vanwege een dringende melding ervoor kiest u niet staande te houden. Later kunt u toch een bon krijgen, omdat bekeuren op kenteken met ingang van 1 juli ook mogelijk is. De agent moet dan wel duidelijk maken wat hij of zij heeft gezien en waarom u toen niet werd staande gehouden.

Negeren van rode kruizen

Rode kruizen boven de weg worden dagelijks op grote schaal genegeerd. Daarmee is de veiligheid van hulpverleners en andere weggebruikers in gevaar. In 2019 heeft de politie samen met Rijkswaterstaat ruim 10.000 boetes uitgeschreven voor het negeren van rode kruizen. Een rood kruis staat er nooit voor niets. Iedere keer dat er onder de rode kruizen wordt doorgereden levert dit direct gevaar op voor zowel de hulpverleners als de weggebruikers die op de weg aan het werk zijn. De hoogte van de boete voor het negeren van een rood kruis is minimaal 240 euro.
Meer informatie over het negeren van rode kruizen vindt u op de website www.nietvoornix.nl.

Foutparkeren

Het handhaven van parkeerproblemen is géén taak van de politie, maar van de afdeling Handhaving/Stadstoezicht van uw gemeente. Neem hierover dus telefonisch contact op met uw gemeente of meld het via hun website.
Wij treden als politie alleen op als een verkeerd geparkeerde auto, motor of ander voertuig zó geparkeerd staat dat het gevaar oplevert voor anderen. Alleen in dat geval kunt u contact met ons opnemen via 0900-8844.