Ga naar content

Verkeershandhaving

De politie is zichtbaar in het verkeer, treedt actief op en handhaaft om de verkeersveiligheid te vergroten. Dat gebeurt door controles uit te voeren en bestuurders aan te spreken op hun gedrag, met als doel het aantal slachtoffers in het verkeer te verminderen. De Teams Verkeer van de tien eenheden en de Landelijke Eenheid zijn dagelijks actief met deze verkeershandhaving.

Inhoudsopgave

Prioriteiten

De landelijke prioriteiten zijn de zogenaamde VARAS-feiten: Veelgepleegde hufterfeiten, Afleiding, Rood licht, Alcohol en drugs én Snelheid. Juist door dit soort overtredingen vallen namelijk veel verkeersslachtoffers. Uiteraard is er aandacht voor actuele ontwikkelingen zoals afleiding in het verkeer (bellen en appen achter het stuur), onnodig links rijden en fietsverlichting. Binnen de eenheden zijn er gespecialiseerde Teams Verkeer.

Lokaal worden ook (aanvullende) keuzes gemaakt. Dit gebeurt binnen de driehoek, tussen OM, burgemeester en politie. Het gaat dan bijvoorbeeld om toezicht op verkeerssituaties rond basisscholen en lokale parkeerproblematiek.

Controles

Tijdens de controles op de VARAS-feiten letten we ook op of de inzittenden iets anders op hun kerfstok hebben. Mogeljk zijn het inbrekers of drugsdealers. Zo kunnen we dankzij de verkeerscontroles misdrijven voorkomen en oplossen.

Techniek

De techniek heeft de verkeers- en integrale controles sterk van karakter doen veranderen. Met behulp van ANPR-camera’s en het monitoren van verkeersstromen worden afwijkende bewegingen gesignaleerd, die mogelijk wijzen op crimineel gedrag. Flitspalen signaleren snelheidsovertreders en mensen die door rood rijden, trajectcontroles monitoren de snelheid op grote stukken snelweg.
Verder deelt de politie haar informatie met Douane, Belastingsdienst en Milieudienst waardoor overtreders sneller gepakt worden. En was er vroeger een groot ongeval op een snelweg, dan bleef de weg uren afgesloten omdat alles opgemeten en onderzocht moest worden. Tegenwoordig maken we de weg zo snel mogelijk vrij omdat voertuigen ook elders ‘uitgelezen’ kunnen worden. Zelfs het sporenonderzoek digitaliseert. Met videoapparatuur worden sporen opgenomen en later bestudeerd en geanalyseerd.

Beleid

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaat over de verkeersveiligheid in Nederland. Zij bepaalt het landelijke verkeersbeleid en sluit hierbij aan op Europees beleid. Dit beleid is met name gericht op het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers. Het Openbaar Ministerie bepaalt samen met de politie de landelijke prioriteiten die weer op dit landelijke beleid aansluiten.

Verkeerswetten en reglementen

Een aantal belangrijke verkeerswetten/-reglementen:

  • Wegenverkeerswet 1994 
  • Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990
  • Regeling voertuigen
  • Kentekenreglement 
  • Reglement Rijbewijzen

Op de site van de Rijksoverheid staat informatie over de meest voorkomende overtredingen en misdrijven.

Teams Verkeer

Tegenwoordig heeft iedere eenheid één of meerdere Teams Verkeer, die zich bezighouden met verkeershandhaving. De eenheden handelen ook meldingen af op de snelwegen die door hun eenheid lopen. De Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid ondersteunt de eenheden met specialistische kennis, expertise en materieel.

Hier is een YouTube-video ingesloten. Deze kan niet getoond worden omdat u geen cookies accepteert. U kunt de video ook bekijken op http://www.youtube.com/watch?v=tVNi-cox7t0